Aktivitetsdag 14 juli – Surjordsområdet, provsmakning av allåkerbär, vattning i Forskningslunden

14 juli var det aktivitetsdag i Skogsträdgården. Sex personer, små och stora, hade en härlig, men varm dag i skogsträdgården. Surjordsområdet togs om hand, en del gräs togs bort och så täcktes öppen jord och gräsbevuxen med markduk eller tidningar. De fantastiska allåkerbären provsmakades, de var inte många men väldigt goda. I surjordsområdet växer också amerikanska blåbär, men de var inte mogna än, och tranbärsplantor finns där också, men de hade inga bär.

Den s.k. Forskningslunden som är nyplanterad, sågs också till, framförallt var det vattning som behövdes. ”Forskningslunden” är en del i Agroforestryprojektet, ett deltagarstyrt forskningsprojekt i samarbete med Örebro universitet och jord- och skogsbrukare i olika delar av landet. En skogsträdgårdslund enligt en bestämd plan anläggs på olika platser och sedan kommer utveckling och skörd att mätas och jämföras. Nyplanterade ”salladsbusken” Toona sinensis, som lär kunna ge mycket goda skott och blad med vitlökssmak täcktes med vallört och vattnades också.

Lunchen kompletterades med en vacker sallad, med blad, blommor och bär, bl.a stor blåklocka som var väldigt krispig och god, trots värmen.Vi skördade blåtry, det fanns otroligt mycket bär, och en del andra bär, vinbär, bärhäggmispel och krusbär, som precis börjat mogna.

blablommor