Aktivitetsdag den 25 oktober – provsmakning av silverbuske, plantering av mandelträd, planering av stigsystem


Söndagen den 25e oktober var en disig dag. Det gjorde att vi som deltog i arbetsdagen höll ett intensivt tempo för att hålla värmen. Trots väderutsikterna kom ett 20-tal tappra personer. En del ända från Israel och andra från Nicaragua! De tidigare planerna på att jobba med utomhusköket fick skjutas upp på grund av omständigheterna, men i stället blev mycket annat gjort.

pa256800

 

Som så ofta började vi med en rundvandring. Esbjörn berättade om hur skogsträdgården är upplagd, vad som växer i de olika lundarna och dessutom vad som behöver göras på de olika platserna. Rundvandringarna gör även att man upptäcker vad som har mognat sedan senaste besöket. Här smakas den koreanska silverbusken (Elaeagnus umbellata) av. Den var riktigt fint avstämd i smaken mellan surt och sött. Dessutom är detta en tid för att njuta av hasselnötter (Corylus avellana) och bokollon (Fagus sylvatica).

 

 

 

 

mandelpa256839

 

I en lund med rik vegetation av bland annat vallört planterades ett mandelträd (Prunus dulcis). Först luckrades jorden i en cirkel på ca 1 meter. Därefter skapades en kulle och i mitten placerades trädet. Runt jordklumpen trampades jorden till något och kompost tillsattes för att gynna mikrolivet. På jorden placerades tidningspapper för att hålla konkurrerande ogräs borta så att trädet ska hinna etablera sig. Tidningarna göms under ett lager gräs. Nu håller vi tummarna för att första vintern blir mild och att blomningen väntar tills efter vårfrosten. Det planterades även ätlig kastanj (Castanea sativa), Mullbär (Morus sp.) och björnbär (Rubus sp.).

 

 

 

 

pa256825

 

Mellan buskar, träd och perenner togs oönskad vegetation bort och marken täcktes även här av tidningspapper och gräs. Ännu en ekbro kom på plats och troligen kommer den liksom de andra broarna att tjäras när luften är lite torrare.

 

 

 

 

pa256849

 

För att lättare kunna komma åt att jobba i lundarna skapades stigar av barkflis. Innan de kunde läggas ut krävdes ordentlig planering. Så lite kompaktering som möjligt för att växterna ska kunna utveckla rötterna väl, men så bra tillgänglighet som möjligt för att kunna beskära och skörda.

 

 

 

 

pa256824

 

En stig tar form! Trots det dimmiga vädret blev många saker slutförda och nya vänskaper påbörjades. Förhoppningsvis kommer nästa arbetsdag bjuda på ett torrt men kallt frostgnister. Ta då med bra vantar, dubbla byxor och framför allt något varmt att dricka. Vi ses då!

Höstiga hälsningar,

Tora