Kategoriarkiv: A-Aktivitetsdag

Nyhetsbrev. Jordens betydelse, aktivitetsdag, Permakulturfestival och Kurs om perenna grönsaker

Hej!

I det här nyhetsbrevet uppmärksammas åter den så viktiga jorden, som är grunden för vår tillvaro. Dessutom får du information om aktiviteter och kurser på Holma och jag passar på att slå ett slag för den första permakulturfestivalen i Sverige.

 

JORD – grunden för vår tillvaro

Målet med en skogsträdgård är att den skall producera olika nyttigheter för oss, samtidigt som den är lättskött och inte kräver en massa resurser utifrån. Tvärtom så vill vi att den bygger upp resurser. En sådan resurs är jorden och dess bördighet.

I skogsträdgården är det växterna själva som, i samverkan med varandra och med andra organismer, gör jobbet – som bygger upp bördigheten. Det är vi som skapar förutsättningarna, framför allt genom valet av växter. Vi använder oss av kvävefixerande växter. Dessa samarbetar med bakterier, som har förmågan att omvandla luftkvävet till växtnäringskväve. Vi har andra växter som kallas dynamiska ackumulatorer och som har speciell förmåga att suga upp viktiga mineraler, t.ex. kalium. Mykorrhizasvampar hjälper växterna att få tag på svåråtkomliga ämnen så som fosfor. En mångfald av både örter och vedartade växter, gynnar markorganismerna genom att ge dem en allsidig föda i form av döda växtrester och avsöndringar från rötterna. Vi får ett friskt och rikt mikroliv som håller växtnäringsämnena i ett kretslopp kring rötterna. Resultatet av allt detta är att växterna får tillgång till välbalanserad näring (d.v.s. hög produktion) och att det bildas humus (svårnedbrytbart organiskt material) som ger bra struktur åt jorden. Det skapas en bördig jord.

Jord är ett fascinerande men komplext ämne. Det kan vara svårt att få en helhetsbild av den fragmentariska kunskap som vi snappar upp. Nu har Håkan Wallander, som är professor i markbiologi på Lunds universitet, kommit ut med en ny bok, som kan hjälpa oss på traven. Det är en lättläst och inspirerande bok, som vänder sig till oss amatörer. Olika aspekter på jorden belyses med beskrivningar från resor i Jordens alla hörn. Vi får följa en nyfiken forskare som har jorden i fokus, men som med öppet sinne spekulerar och gör oväntade kopplingar mellan olika företeelser. Han rör sig fritt och med snabba kast mellan olika sammanhang och platser – allt för att belysa olika aspekter på jord och jordbildning. Det handlar om mycket viktig kunskap för vår överlevnad här på Jorden. Det är speciellt roligt att Håkan Wallander även är nyfiken på skogsträdgårdsodling och permakultur. Jag ser här möjligheter till ett intressant samarbete! Boken heter ”Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro”

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården

OBS! Det är aktivitetsdag redan på lördag!

21 juli på Holma kl.10 – 16

Kom gärna och hjälp oss att flytta fleråriga grönsaker från fältodlingen till Skogsträdgården. Fältodlingen skall snart plöjas upp. Vi skall också plantera en del träd i Skogsträdgården. Dessutom umgås vi, utbyter erfarenheter och diskuterar skogsträdgårdsodling och annat viktigt. Du behöver inte vara medlem i Skogsträdgårdens vänner för att vara med. Alla är hjärtligt välkomna! Men glöm inte att ta med matsäck!

Följande aktivitetsdagar är också spikade, så skriv in dem i almanackan!:

Lördagen 4 augusti

Lördagen 18 augusti

Lördagen 1 september

Lördagen 15 september

Söndagen 30 september

Lördagen 13 oktober

Söndagen 28 oktober

Lördagen 10 november

Lördagen 24 november

Lördagen 8 december

 

Kurs om perenna grönsaker

Söndagen den 2 september på Holma kl. 10.00 – 16.00

Vi har redan haft tre av fem planerade endagskurser om perenna grönsaker. Vi hade tänkt ha nästa kurs den 5 augusti i Solbyn, men den är inställd! Så nästa och sista blir alltså den 2 september.

Vi tar upp 5-6 perenna grönsaker (vi har ännu inte bestämt vilka) och behandlar biologi, ekologi, odling och användning. Teori varvas med fältvandringar och matlagning. Kurspris: 400 kr

 

Permakulturfestival

Ängsbacka den 23- 26 augusti

Intresset för permakultur växer. Förra året ordnades Nordens första permakulturfestival i Danmark. Den blev verkligen lyckad med många inspirerande workshops och mycket nätverkande.

Nu är det Sveriges tur. Gå in på hemsidan för mer information: http://www.angsbacka.se/festivaler/the-nordic-permaculture-festival/

I samband med festivalen börjar man anlägga en skogsträdgård på Ängsbacka. Så om du själv är intresserad av att anlägga en, så har du möjlighet att vara med för att skaffa dig erfarenhet!

Om du har något (litet eller stort, teoretiskt eller praktiskt) som du vill hålla workshop om på festivalen, så ta chansen!

Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Nyhetsbrev. Årsmöte, aktivitetsdag. Kurs om perenna grönsaker. Kurs om eko-byggande i ett permakulturperspektiv etc

Hej!

Detta är ett utskick om några aktiviteter i sommar.

Årsmöte i föreningen Skogsträdgårdens vänner
1 juni kl. 18 på Holma

Vi börjar med picknick i Skogsträdgården. Sedan har vi själva årsmötet kl.19. Vi försöker klara av den formella biten så fort som möjligt för att sedan diskutera kommande aktiviteter i Skogsträdgården. Kom gärna med idéer!!

Aktivitetsdag i Skogsträdgården
16 juni på Holma kl.10 – 16

Vi umgås, arbetar och lär oss om skogsträdgårdsodling. Ta med matsäck!

Kurs om perenna grönsaker
17 juni på Holma kl.10 – 16

Britta Nylinder och Karin Ervelin håller en kurs om perenna grönsaker. Denna gång får du framför allt bekanta dig med spansk körvel, strandkål, svartrot, strandbeta och mållor. Teori varvas med fältvandringar och matlagning. Kostnad: 400 kr. Det finns platser kvar!

 

Provsmakning på Holma
27 juni kl.18:30 – 20:00

Permakultur i Skåne (PIS) arrangerar provsmakning av t.ex. häggmispel, blåtry och jordgubbar.

Kretsloppshuset – inklusive inomhusklimat och materialanvändning
Frederica Miller och Julio E. Perez
3 juli kl. 9:00 i Häglinge, Sösdala

Det här är en kurs om eko-byggande i ett permakulturperspektiv. Den ingår som en del i en certifieringskurs (72-timmarskurs) i permakultur. Frederica Miller, hör till föregångarna inom permakulturen i Norden. Hon är kritisk till satsningen på passivhus. Jag tycker själv att det är viktigt att vi får igång en debatt på det här området, och ser fram mot att höra Fredericas synpunkter.

Det blir en heldag med föreläsning och diskussion på förmiddagen, praktiskt arbete med lera på eftermiddagen och bildvisning om projekt i andra länder på kvällen.

Kostnad: 400 kr inkl. lunch och kvällsmat. (Se bifogad fil.)

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

Nyhetsbrev. Aktivitetsdag 12 maj, årsmöte. Ramslök, kajp, luftlök, löktrav. Kurs om perenna grönsaker. Mullbärsbacken – visionering

Hej!

Vilken fantastisk tid! Nu slår knopparna ut på det ena trädet och busken efter det andra. Blad i olika gröna nyanser träder fram, liksom blommor i olika färger. Allt är fortfarande luftigt och liksom svävande som i en impressionistisk tavla.

När jag var ute i Skogsträdgården på Holma fick jag lust att åter slå ett slag för några mycket användbara lökar. Det handlar alltså om släktingar till vår vanliga gula lök. Detta släkte, Allium, har nästan 700 arter, med många intressanta matväxter. (Gul och röd lök heter Allium cepa på latin.) Följande avsnitt om lökarna och löktraven är en repris från ett nyhetsbrev från 2006:

Skogsträdgården: Tre goda lökar…

Ramslök

En växt som har tittat upp ur jorden och slagit ut ordentligt är ramslöken (Allium ursinum). Det är inte säkert att alla känner till den, för den är inte vanlig överallt. Där den växer finns den och andra sidan i stora bestånd, ofta på mullrik och fuktig jord under träd. Vill du se hur ramslöken ser ut kan du gå in på ”Den virtuella floran” på Naturhistoriska Riksmuseets hemsida http://linnaeus.nrm.se/flora/ . Det är en förträfflig grönsak. Den är dessutom en idealisk växt för skogsträdgården eftersom den kan växa där det är djup skugga. Den kommer tidigt och när den vissnar ner på sommaren kan andra växter ta över utrymmet. Den intar alltså en annars outnyttjad nisch, både i tid och rum. Bladen kan ätas både råa och kokta. De smakar som vitlök, men är mildare. De passar mycket bra i sallader och utgör ett värdefullt tillskott tidigt på våren. Även löken, blommorna och frukterna kan ätas, men är starkare i smaken.

Kaip

En annan trevlig lök i skogsträdgården är kaipen eller skogslöken (Allium scorodóprasum). Det är den kraftigaste av våra vilda lökväxter. Med sina platta blad liknar den en liten purjolök. Man hittar den framför allt i lundar och snår, speciellt vid gamla boplatser, eftersom den tidigare har odlats som köksväxt. På Gotland använder man kaipen till en härlig vårsoppa. Det är en tradition som vi har tagit med oss från våra år på Gotland.

Luftlök

Luftlök (eller egyptisk luftlök) är en odlad lök, som tillhör samma art som vår vanliga matlök (Allium cepa). (Eventuellt är det en hybrid med piplöken.) Den är flerårig och förökar sig dels genom att bilda sidolökar, dels genom topplökar som hamnar på marken när stjälken böjer sig ned på hösten. Man kan skörda hela små lökar med blad under våren innan den börjar bilda topplökar. Även topplökarna kan användas i matlagningen. Själva löken kan skördas under senhösten och vintern och användas som vanlig lök. Luftlöken vill gärna ha soligt, så den måste placeras i ”skogsbrynet”.

…och en med löksmak

 

Löktrav

Löktrav (Alliaria petiolata) är en tvåårig ört som man kan hitta lite varstans i häckar och buskage. Den har stora hjärtlika blad och vita blommor. Om man smular sönder ett blad doftar det starkt av vitlök. Den har förr använts som krydda och grönsak. Själv tycker jag att den är mycket god finhackad och blandad med t.ex. crème fraiche eller som krydda i färskost. Löktraven är också en mycket lämplig växt för skogsträdgården, eftersom den trivs i skugga och lätt självsår sig. Däremot kräver självsående örter lite mer uppmärksamhet än perenner. Man måste se till att täckmaterialet på marken bitvis är tillräckligt tunt, så att det finns möjlighet för fröna att nå jorden.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på lördag!

På lördag (12 maj) har vi aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma, med trevlig samvaro och friskt arbete. Exempel på arbetsuppgifter: Bortrensning av gräs och nässlor i lundarna. Täckning med hö och halm. Plantering av träd och buskar. Ta med lunchkorg, vänner och bekanta! Vi börjar kl. 10 och slutar kl. 16.

Kurs om perenna grönsaker

Nu på söndag den 13 maj kl.10 -16 håller Britta Nylinder och jag en kurs om perenna grönsaker på Holma. Detta är det andra tillfället av fem. Denna gång skall vi framför allt bekanta oss med löktrav, ramslök, skogslök, strutbräken, ryssgubbe och vårsköna. Vi varvar teorierna med att gå ut och titta på växterna. Kostnad: 400 kr. Det finns platser kvar!

Årsmöte i Skogsträdgårdens vänner, 1 juni kl. 18 på Holma

Styrelsen för Skogsträdgårdens vänner kallar härmed alla medlemmar till ett kombinerat årsmöte och knytkalas i Skogsträdgården på Holma. Du får mer information i ett senare nyhetsbrev.

”Mullbärsbacken” börjar ta form (i våra sinnen)

Vi har haft ett antal mycket inspirerande möten i projektet ”Från skog till Skogsträdgård” i Lindängen i Malmö. Projektet går ut på att omvandla en befintlig skogsdunge i Lindängelund till en skogsträdgård och mötesplats. Vi har bestämt att platsen skall heta ”Mullbärsbacken”, och har börjat arbeta på att formulera en vision. Vi tror att Mullbärsbacken kan komma att fylla en viktig funktion som en mötesplats och inspirationskälla i arbetet mot ett hållbart samhälle. Det skall vara en plats för möten mellan människor och mellan människor och natur och en plats som sprider kunskap om skogsträdgårdsodling och permakultur. Här är några ord från vårt visionsarbete: ”Oas för växter och djur”, ”intresseväckande”, ”roligt och pedagogiskt om växter – kretslopp”, ”exempel på ätlig park och ätligt landskap”, ”annorlunda park att njuta av” och ”rum för gemenskap”.

Parallellt med den långsiktiga planeringen av området vill vi få med fler närboende i projektet. Därför planerar vi att ha en inspirationsdag där den 19 maj. Även andra än närboende är naturligtvis hjärtligt välkomna! (Om du är nyfiken kan du följa projektet på ttp://skogstradgardenlindangelund.blogspot.com/.)

Andra aktiviteter i vår och sommar:

16 juni                                 Aktivitetsdag i Skogsträdgården kl.10 – 16
17 juni                                 Kurs om perenna grönsaker på Holma kl.10 – 16
27 juni                                 Permakultur i Skåne: Provsmakning på Holma (Häggmispel, bärtry och jordgubbar) kl.18:30 – 20:00
11 juli                                   Permakultur i Skåne: Provsmakning på Holma (Hallon, bärtry)kl.18:30 – 20:00

Varma vårhälsningar från
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Nyhetsbrev, aktivitetsdag. Medborgarnas idéforum – en annan värld är möjlig. Ett första möte – ”Från skog till skogsträdgård” (Mullbärsbacken).

Hej!

Tyvärr så finns det ännu inget beslutat om nästa års odlings- och permakulturkurser. Jag återkommer så snart jag vet något. I det här utskicket får du information om några aktiviteter under de närmaste veckorna.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på söndag!
Nu på söndag (20 november) har vi aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma, med trevlig samvaro och friskt arbete.
Vi fortsätter med de arbetsuppgifter som vi började med på förra aktivitetsdagen:
Flytt av perenna grönsaker från perennbäddar ute på ”åkermark” till Skogsträdgården.
Arbete med uteköket.
Anläggning av nyckelhålsodlingar kring uteköket.
Reparation av viltstängslet inför vintern.
Ta med lunchkorg, vänner och bekanta! Vi börjar kl. 10 och slutar kl. 16.

Tips!
Medborgarnas idéforum: En annan värld är möjlig!
26 november kl. 13.00-17.00 på Tryckeriet, Rolfsgatan 7B, Malmö

Om inte makthavarna tar ansvar för planeten, får vi medborgare ta framtiden i våra händer! Spännande föreläsningar om globala och lokala aspekter samt diskussion kring vad vi kan göra i Malmö. För mer information samt kontaktuppgifter besök följande länk:

http://sv-se.facebook.com/notes/glokala-folkh%C3%B6gskolan/en-annan-v%C3%A4rld-%C3%A4r-m%C3%B6jlig/10150383959056602

Verksamhetsmöte för Permakultur i Skåne (PIS)
27 november kl.11 – 17 på Kontrapunkt i Malmö

Den 5 mars i år hade vi ”kick-off” för PIS på Glokala folkhögskolan i Malmö. Nu har vi tänkt följa upp detta med ett ”verksamhetsmöte”, där vi bestämmer vad vi skall arbeta med nästa år. Tanken är att vi skall organisera oss i arbets- eller intressegrupper kring olika områden. Program bifogas.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården den 3 december
Detta är sista aktivitetsdagen inför vintern. Då skall vi bl.a. se till att viltstängslet är helt och alla plantor i växthuset står skyddade under bänkarna.

 

 

Möte i en skogsdunge i Lindängelund i Malmö 10 december kl.13
Permakultur i Skånes (PIS) planerar att köra ett projekt som vi kallar ”Från skog till skogsträdgård” i Lindängelund i Malmö. Planerna är att omvandla en skogsdunge till en skogsträdgård med ätliga växter. Vi är några som redan har börjat titta lite på de buskar och träd som växer där. Se bloggen http://skogstradgardenlindangelund.blogspot.com/

Lördagen den 10 december tänkte vi ta oss till Lindängelund och titta och fundera vidare.

Du är hjärtligt välkommen att vara med! Mejla i så fall gärna det till mig.

Vi träffas kl.13 vid busshållplatsen Kastanjegården, dit man kan ta sig med busslinje 8 från t.ex. Malmö central.
Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Aktivitetsdag lördagen 5 november – laga viltstängsel, flytta växter från bäddar till Skogsträdgård

Hej!

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på lördag!

Nu på lördag (5 november) har vi aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma, med härligt arbete och trevlig samvaro.

Exempel på arbetsuppgifter:

Flytt av perenna grönsaker från perennbäddar ute på ”åkermark” till Skogsträdgården.
Reparation av viltstängslet inför vintern.
Arbete med uteköket.

Ta med lunchkorg, vänner och bekanta! Vi börjar kl. 10 och slutar kl. 16.

Varma hösthälsningar

Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Nyhetsbrev, aktivitetsdag 13 augusti – uteköket och rensa, täcka och plantera i lundarna. Skogsträdgården med på Ekorundan. Skogsträdgården i P1. Projektet ”Nya frukter”. Nordisk Permakulturfestival

Till dig som får
Nyhetsbrev från
Skogsträdgården på Holma

Hej!

Vi har ännu inte planerat höstens alla aktiviteter, men här kommer de som ligger närmast i tiden. Jag passar också på att påminna om permakulturfestivalen i Danmark. Dessutom har Skogsträdgården på Holma uppmärksammats på P1 och till sist vill jag påminna alla som arbetar i projektet Nya frukter om att det snart är dags att publicera hemsidan.

Skogsträdgården med i P1 i morgon (söndagen 31 juli)
Det skall handla om peak oil under senare delen av ”God morgon, världen” i morgon, någon gång mellan kl.10 och 11. I samband med detta sänds ett inslag med en intervju som gjordes med mig i Skogsträdgården på Holma i våras. Jag har själv varken hört programmet eller inslaget, så jag vet inte om det är bra. Men jag tycker i alla fall att det roligt att Skogsträdgården blir uppmärksammad i ett sådant här sammanhang.

Aktiviteter i Skogsträdgården

Aktivitetsdag lördagen den 13 augusti
Vi kommer bl.a. arbeta vidare med uteköket och med att rensa, täcka och plantera i lundarna.
Vi börjar kl. 10:00 och slutar kl. 16:00.  Glöm inte att ta med lunchmat och fika!

Ekorundan 3-4 september
Holma är med i Ekorundan (se http://www.ekobonden.se/ ) i år igen. Det blir visning av Skogsträdgården både på lördagen och söndagen kl.11 och kl.14. Dessutom får vi uppleva olika ljudupplevelser. Vi passar på att arbeta i skogsträdgården dessa dagar. Kom gärna och var med, en av dagarna eller båda. Ta med lunchkorg, vänner och bekanta! Vi börjar kl. 10 och slutar kl. 16.

Kulturarvsdagen den 11 septemberKulturarvsdagen har i år temat ”Gröna platser”. Vi passar på att ställa upp med visning och ljudupplevelser i Skogsträdgården på Holma! Vi är där kl.13 -17 och har en rundvisning kl.15.
(http://www.raa.se/cms/extern/om_oss/ehd_2011/kulturarvsdagen_2011.html )

Permakultur

Nordisk Permakulturfestival 26-28 augusti
Åter en lite påminnelse om permakulturfestivalen utanför Köpenhamn nordpermafest@gmail.com.  Vi är några från Skåne som skall dit. Om du också är intresserad, så ta kontakt med Britta Nylinder nylinder.britta@gmail.com så kan vi åka tillsammans.

Projektet ”Nya frukter” 
Vi är många ”redaktörer” som jobbar med att samla information om intressanta frukter, bär, nötter och bambu.

Det finns redan en del inlagt i databasen t.ex. om sandpäron (Pyrus pyrifolia), valnötter (Juglans), aktinidiasläktet (kiwi)  (Actinidia), nordamerikansk pawpaw (Asimina triloba), persimon (Dispyros) och mullbär (Morus). Jag vet också att oxlar (Sorbus), hagtornar (Crataegus) och bärtry (Lonicera caerulea) är på gång.

Många fler arter skall in. Jag vill uppmana dig som är redaktörer att försöka prioritera detta ett tag framöver. Tiden närmar sig för publicering av databasen. Har du några frågor så hör av dig!

Våta sommarhälsningar
Esbjörn

Aktivitetsdag den 17 juli – rensa bort nässlor i lundarna och hacka ogräs i gångarna. Nordisk Permakulturfestival.

Till dig som får Nyhetsbrev från Skogsträdgården på Holma

Hej!

Här kommer information om nästa aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma och om två permakulturaktiviteter i höst.

Aktivitetsdag söndagen den 17 juli

Vädret, med ömsom regn och ömsom sol, gör att det växer så att det knakar i Skogsträdgården! Tyvärr så har vi ingen verksamhet där för tillfället. Det innebär att ingen är där och sköter den. Det är tur att det är just en Skogsträdgård, så att den klarar sig någorlunda själv. Men det finns saker som behöver göras där! Du få väldigt gärna komma och hjälpa till!

Förutom att plocka bär kommer vi bl.a. rensa bort nässlor i lundarna och hacka ogräs i gångarna.

Vi börjar kl. 10:00 och slutar kl. 16:00. Glöm inte att ta med lunchmat och fika!
Nordisk Permakulturfestival – Lösningar för en hållbar framtid
Jag vill åter påminna om permakulturfestivalen utanför Köpenhamn 26-28 augusti.
Festivalen vill bjuda på både teoretiska och praktiska workshops, musik och underhållning.
Den är ett forum för människor som redan är engagerade för hållbarhet inom alla områden som jordbruk, byggnad och design och för nya nyfikna. Ett fantastiskt tillfälle för deltagare från hela norden att samlas och utbyta information och erfarenheter om hållbara lösningar från sin region eller sitt specialområde.

Vill du besöka festivalen eller veta mer gå in på www.permakulturhaven.dk/selvforsyning
Är du intresserad av att volontärarbeta eller hålla en workshop, berätta om ditt projekt eller spela musik kontakta nordpermafest@gmail.com

Vi är några från Skåne som skall dit. Om du också är intresserad, så ta kontakt med Britta Nylinder nylinder.britta@gmail.com så kan vi samordna oss och åka tillsammans.

 

Verksamhetsmöte för permakultur i Skåne

Uppstartsmötet för PIS som hölls i Malmö i mars blev mycket lyckat, många kontakter knöts, idéer föddes och vi inspirerade varandra. Söndagen 20 november planeras det att hållas en liknande träff. Det är tänkt att vara ett verksamhetsmöte för PIS och fokus ska ligga på att bli konkreta och komma igång med aktiviteter i arbetsgrupperna. Ta kontakt med My Kjellberg (mysis_relicta@yahoo.se) om du vill vara med och planera mötet.

Varma sommarhälsningar
Esbjörn

Aktivitetsdag 19 juni – rensas, skäras, täckas, grävas, hackas och krattas. Skogsträdgårdsodlingskurs i Kosters trädgårdar. Nordisk Permakulturfestival

Hej!

I detta utskick vill jag nämna några aktiviteter som har att göra med Skogsträdgården och permakultur. Efter sommaren hoppas jag kunna återkomma med ett ”riktigt” nyhetsbrev.

Aktivitetsdag den 19 juni i Skogsträdgården på Holma

OBS! Aktivitetsdagen i juni är ändrad från den 18 till den 19 juni.

Det finns massor av härligt arbete att göra i Skogsträdgården. Det behöver rensas, skäras, täckas, grävas, hackas och krattas. Denna dag får vi dessutom besök av ett gäng danska permakulturister. Vi börjar kl. 10:00 och slutar kl. 16:00.
Glöm inte att ta med lunchmat och fika!

Det finns några platser kvar!!
Kurs i skogsträdgårdsodling på Kosters trädgårdar!

Design och anläggning av ätbara skogsträdgårdar.

11 – 12 juni med praktisk fortsättning 13 – 17 juni.

Du får möjlighet att fördjupa dig i skogsträdgårdsodling i en härlig permakulturmiljö på Sydkoster. Jag bifogar information om kursen!

Du kan även gå in och se på hemsidan http://www.kosterstradgardar.se/skogstrad.html

Nordisk Permakulturfestival – Lösningar för en hållbar framtid
Nordens första permakulturfestival äger rum utanför Köpenhamn 26-28 augusti.
Festivalen vill bjuda på både teoretiska och praktiska workshops, musik och underhållning.
Festivalen är ett forum för människor som redan är engagerade för hållbarhet inom alla områden som jordbruk, byggnad och design och för nya nyfikna. Ett fantastiskt tillfälle för deltagare från hela norden att samlas och utbyta information och erfarenheter om hållbara lösningar från sin region eller sitt specialområde.

Vill du besöka festivalen eller veta mer gå in på www.permakulturhaven.dk/selvforsyning
Är du intresserad av att volontärarbeta eller hålla en workshop, berätta om ditt projekt eller spela musik kontakta nordpermafest@gmail.com

Vi är några från Skåne som skall dit. Om du också är intresserad så ta kontakt med Britta Nylinder nylinder.britta@gmail.com så kan vi samordna oss och åka tillsammans.

Varma sommarhälsningar
Esbjörn Wandt

Aktivitetsdag lördag den 23 april – busk- och fruktbeskärning, ogräsrensning, trädplantering, omplantering av plantorna i växthuset, arbete med uteköket.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på lördag!

Nu på lördag (23 april) är det aktiviteter i Skogsträdgården på Holma, med trevlig samvaro, busk- och fruktbeskärning, ogräsrensning, trädplantering och omplantering av plantorna i växthuset. Dessutom arbetar vi vidare med uteköket.

Aktivitetsdagen börjar kl. 10.00. Vi räknar med att sluta kl. 16.00

Glöm inte att ta med lunchmat och fika!

GLAD PÅSK

Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Nyhetsbrev. Arbetsdag 19 mars – beskär hasselbuskar, fruktträd och bärbuskar, ta hand om övervintrande växter i växthuset. Vår i Skogsträdgården. Föredrag om Agroforestry. Projektet ”Nya frukter”. Klibbalens många funktioner.

Hej!

Nu börjar våren kännas i luften. Solen skiner, salladen och de asiatiska bladgrönsakerna börjar sätta fart i kallväxthuset och utanför växthuset har jag just varit och plockat en del små gröna salladsblad. Störst är bladen på alexanderlokan (Smyrnium olusatrum). Dessutom är blåmesarna väldigt aktiva i körsbärsträdet. Till min stora glädje verkar de mycket intresserade av fågelholken. (Blåmesar är effektiva bladlössätare.)

I det här nyhetsbrevet får du information om vad som händer den närmaste tiden. Redan nu på lördag är det aktivitetsdag i skogsträdgården och nästa vecka ett föredrag om agroforestry! Dessutom skriver jag lite om klibbalen, som jag gärna slår ett slag för. Vi har haft goda erfarenheter av den i Skogsträdgården på Holma.

Aktiviteter den närmaste tiden

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma på lördag den 19 mars kl.10 – 16
Vi beskär hasselbuskar, fruktträd och bärbuskar och tar hand om de övervintrande växterna i växthuset. Det är läge att se vad vi har för växter att använda i olika skogsträdgårdsprojekt. Vi börjar diskussionen om hur vi skall lägga upp årets arbete och förbereder årsmötet.

Glöm inte att ta med fika, lunch, varma kläder och gärna sekatör!
Vi ses nere vid växthuset!

 

Agroforestry – en katalysator i landsbygdsutvecklingen?
23 mars  kl. 18.00 -21.30  på Holma

Kursen är gratis och vänder sig i första hand till personer som bor på den skånska landsbygden. Den är finansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Anmälan: Anmälan kan endast göras på http://kompass.lrf.se/Public/1,2/SearchCourse.aspx 

Man hittar kursen lättast genom att använda utbudskoden  12514 på kompass.lrf.se
Årsmöte i Skogsträdgårdens vänner
3 april på Holma kl.10 -16

Kombinerat årsmöte och aktivitetsdag.

 

Aktivitet i projektet ”Nya frukter”
15-17 april   

Vi som är med i projektet ”Nya frukter” har en workshop med växtekolog Mårten Hammer om marktäckare fredagen den 15 april, arbetar med växtdatabasen på lördagen och åker och hälsar på växtförädlaren Viktor Trajkovski i Stenestad på söndagen.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att vara med!

Den mångfunktionella klibbalen
Snart kommer friska och nyttiga blad och skott att spira i skogsträdgården. Men de har inte börjat riktigt än. Vi kan därför passa på att ägna en tanke åt en annan viktig växt, som inte har några sådana läckerheter att komma med och som liksom står lite i bakgrunden. Den är ändå viktig. Den ramar in skogsträdgården, bygger upp strukturen och bördigheten och skyddar de andra växterna. Det handlar om klibbalen.

Klibbalen (Alnus glutinosa) är ett pionjärträd. Det innebär att den snabbt kan etablera sig och växa sig stor på störd mark. Den är dessutom kvävefixerare. Det betyder att det på rötterna finns knölar med bakterier, som omvandlar luftkväve till växtnäringskväve.

Vi drar nytta av alens egenskaper som pionjärväxt när vi etablerar en skogsträdgård. Den fungerar bra som ”amträd”. Den växer snabbt och ger vind- och frostskydd åt fruktträden, förutom att den berikar marken med organiskt material och växtnäringskväve. Dessutom är den som ung relativt smal, vilket gör att det dröjer ett tag innan den skuggar undervegetationen alltför mycket.

Två egenskaper gör alen till ett ”behändigt” träd i skogsträdgården: Den skjuter inte rotskott och den tål beskärning. Vi kan beskära den på många olika sätt. Vi kan kapa den nere vid marken, när den börjar dominera för mycket. Då växer det ut en kvast av stamskott. Om vi bara sparar en av dessa, så blir det snart ett nytt träd. Vi kan också kapa trädet en bit upp. Då får vi en kvast av skott där i stället. Att kapa av ”kvastens” grenar med jämna mellanrum kallas hamling. (Det blir som de berömda skånska pilträden som står utmed vägarna på slätten.) Vi kan med andra ord anpassa albeståndet till den övriga vegetationen genom beskärning. En del träd tar vi bort helt, en del får utbilda rotskott vid marken, en del blir hamlingsträd och där det behövs beskär vi störande grenar.

Det går alldeles utmärkt att använda alen på samma sätt i en läplantering. Då planteras de tillsammans med andra långsammare träd. De växer snabbt upp och fyller sin funktion tills de andra träden får ta över.

Alen är känd för att trivas på fuktiga ställen. Den kan t.o.m. växa i öppet rörligt vatten. Därför kan man använda den i agroforestrysystem på fuktig och blöt mark. Vår erfarenhet från Holma är att klibbalen faktiskt kan växa mycket bra även i torrare miljö.

Mångfunktionalitet är ju ett honnörsord i permakultur och skogsträdgårdsodling. Därför funderar man naturligtvis på vad alen kan användas till. Här följer några exempel:

Ved

Virke
Lätt och mjukt. Lätt att torka. Lättarbetat och bra som slöjdvirke (träskobottnar och möbler). Passar bra till svarvning. Rödgult virke som är lent att hålla i. Passar därför till redskapsskaft, hushållsredskap och leksaker.

Pålar
Rötbeständig under vatten och i dy. Urholkade alstockar användes förr till vattenledningar. Venedig lär till stor del vila på stockar av al.

Rökning
Sågspån av klibbal används ofta vid rökning av fisk och kött.

Kol
Går bra att göra krut av. (Vad vi nu skall ha det till?)

Färgämne
Albark ger grå och svart färg.

Garvämne
Barken innehåller mycket garvämne. Garvning av läder. Ger samtidigt en grå färg.

Svampodling
Går bra att odla t.ex. ostronskivling och shiitake på stockarna.
Bästa vårhälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28