Kategoriarkiv: A-inlägg

Skogsträdgårdsfest den 15 sept

Lördag den 15 september annordnade Skogsträdgårdens vänner en Skogsträdgårdsfest för nya som gamla bekanta. Innan festen skrev Lokaltidningen en liten spalt och samma dag gjorde Skånes fria tidning ett helt uppslag http://www.skanesfria.nu/artikel/94309. Dessutom hade en affisch satts upp på olika ställen i Höör. Om det var detta eller det digra programmet som lockade 70 personer plus 10 arrangörer till Holma ska vara osagt, men detta är rekord. Under dagen bjöds det på fika med äppelpaj av äpplen ifrån Holma. Två rundvandringar, äppelmustning, frågesport kring blad samt en konsert fyllde dagen.
Mvh Hugo

Nyhetsbrev. Projekt som börjar – Nya frukter, Skogsträdgårdar (i Malmö), Agroforestry Mittskåne. Nytt projekt pågång. Lek och samarbetsövningar på Lärarhögskolan. Uppstart av Permakultur i Skåne. Distanskurs i Permakulturdesign, föredrag om agroforestry.

Hej!

Här kommer årets första nyhetsbrev från Skogsträdgården på Holma! Det handlar om aktiviteter och projekt (startade och planerade) som har anknytning till permakultur och skogsträdgårdsodling.

Projekt som börjar nu

”Nya frukter”
Vi har beviljats pengar till projektet ”Nya frukter”! Projektet kommer till stor del att handla om att skapa en växtdatabas för nya intressanta frukter, bär och nötter. Vi kommer även att använda den för perenna grönsaker och andra växter som kan vara intressanta i skogsträdgårdssammanhang. Vi håller på att finslipa utformningen av databasen och jag kommer att rapportera om projektet i nyhetsbreven framöver.

”Skogsträdgårdar”
Malmö stad har beviljat Glokala folkhögskolan pengar till projektet ”Skogsträdgårdar” under 2011. Det handlar om att starta ”satelliter” till Holmas skogträdgården på olika ställen i Malmö. Om du bor i Malmö och är  intresserad av anlägga någon form  av skogsträdgård, så hjälper jag dig gärna! Det behöver inte vara några storslagna planer.

“Agroforestry i Mittskåne”
Detta är verkligen ett spännande pionjärprojekt. Vi skall utveckla ett antal agroforestrysystem i Leader Mittskånes område (Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner). Det finns många varianter av agroforestry. Gemensamt för dem alla är att man odlar vedartade växter (träd och buskar) på mark som också används för odling av örtartade grödor och/eller används som betesmark för djur. Om du är markägare, eller vill samarbeta med någon markägare, och är intresserad av att prova någon typ av agroforestry-odling, så hör av dig!

Projekt på planeringsstadiet

Ansökan till Allmänna arvsfonden
Vi vill använda Skogsträdgården på Holma som en resurs för hälsa, upplevelser, lärande och möten för barn och ungdomar från olika miljöer och göra skogsträdgården tillgänglig för alla (även för människor med funktionshinder). För detta kommer vi att söka pengar från Allmänna arvsfonden. Vi räknar med att grupper av barn och ungdomar kommer att arbeta med olika delprojekt i skogsträdgården. De som bor i Höör kan arbeta mer kontinuerligt med projekten, medan grupper från t.ex. Malmö kommer dit till mer speciella evenemang (kanske inbjudna av någon vängrupp på orten).Känner du till förskolor, grundskole- eller gymnasieklasser eller andra barn- och ungdomsgrupper som skulle kunna vara intresserade så hör gärna av dig! 

Kurser och andra aktiviteter

Här följer information om några av vårens aktiviteter och kurser. Det kommer mer information i Nyhetsbreven framöver.

Kick-off för Permakultur i Skåne!!!

Glokala folkhögskolan den 5 mars kl. 13 – hela kvällen
Detta är startskottet för Permakultur i Skåne, som skall bli en rörelse att räkna med!

Vi får höra om spännande permakulturprojekt och permakulturplaner i Skåne. Vi bildar föreningen. Sedan låter vi oss bäras av inspiration och skaparglädje och formar arbetsgrupper, nätverk och vad vi nu känner för, med hjälp av metoden Open Space. Antagligen har vi redan en hemsida klar kvällen till ära. Den kan vi fylla med allt spännande som vi kommer på!

Vi kröner dagen med en kvalitets- och festmåltid, där vi kan fortsätta att lära känna varandra och smida planer!

OBS! Viktigt med föranmälan! Anmäl dig så snart som möjligt och senast den 28 februari, så att måltiden kan planeras!!! Det är veganmat. Om du vill förtära alkoholhaltiga drycker får du ta med dem själv. Maten kostar c:a 70 kr.Plats: Glokala folkhögskolan, Rolfsgatan 16, Malmö


Kom och lek med professor Donald Huisingh!

12 mars kl.13 – 16 på lärarutbildningen i Malmö

Vi går vidare på temat samarbete, skaparglädje och lekfullhet genom att ordna en kurs i samarbetsövningar och lekar på lärarutbildningen i Malmö. Den leds professor Donald Huisingh, som är en internationellt känd forskare. Denna kurs rekommenderar jag alla att gå, gammal som ung. Sprid gärna information om kursen! Jag bifogar en affisch.

Obs! Föranmälan senast 9 mars. Kostnad 100 kr betalas kontant på plats.


Aktivitetsdag i Skogsträdgården
19 mars kl. 10 -16 på Holma
Vi beskär hasselbuskar, fruktträd och bärbuskar och tar hand om de övervintrande växterna i växthuset. Det är läge att se vad vi har för växter att använda i olika skogsträdgårdsprojekt. Vi börjar diskussionen om hur vi skall lägga upp årets arbete och förbereder årsmötet.


Agroforestry – en katalysator i landsbygdsutvecklingen?
23 mars  kl. 18.00 -21.30  på Holma

Kursen är gratis och vänder sig i första hand till personer som bor på den skånska landsbygden. Den är finansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Anmälan: Anmälan kan endast göras på http://kompass.lrf.se/Public/1,2/SearchCourse.aspx 

Man hittar kursen lättast genom att använda utbudskoden  12514 på kompass.lrf.se


Årsmöte i Skogsträdgårdens vänner
3 april på Holma kl.10 -16
Kombinerat årsmöte och aktivitetsdag.


Aktivitet i projektet ”Nya frukter”
15-17 april    
Vi som är med i projektet ”Nya frukter” har en workshop med växtekolog Mårten Hammer om marktäckare, arbetar med växtdatabasen och åker och hälsar på växtförädlaren Viktor Trajkovski i Stenestad. Mer information kommer senare.


Distanskurs i permakulturdesign
3-5 juni på Holma i Höör, 19-22 augusti på St. Hans gränd i Lund, 21-23 oktober på Glokala folkhögskolan i Malmö
Permakulturkursen kommer för första gången att hållas som en folkhögskolekurs på distans. Det är Glokala folkhögskolan som är arrangör. Observera att kursen bygger på samarbete i grupper och kräver en hel del arbete mellan kurstillfällena. Själva kursen är gratis. Man får själv betala kost och logi. Datumen är spikade och mer information kommer snart på Glokala folkhögskolans hemsida. Ni kommer att kunna ansöka till kursen online genom att gå in på http://www.glokala.se/content/index.php?option=com_rsform&Itemid=448


Kalendarium för våren:

5 mars                                 Kick-off för Permakultur i Skåne
12 mars                               Kurs i New Games i lärarutbildningens idrottshall i Malmö
19 mars                               Aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma
23 mars                               Kurs (föredrag): ”Agroforestry – en katalysator i landsbygdsutvecklingen?” på Holma
3 april                                  Årsmöte och aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma
15-17 april                           Aktiviteter i projektet ”Nya frukter”
23 april                                Aktivitesdag i Skogsträdgården
14 maj                                 Aktivitetsdag i Skogsträdgården
22 maj                                 Kortkurs i permakulturpedagogik
3-5 juni                                Distanskursen i permakulturdesign, del 1. (Övriga tillfällen är 19-22 augusti på St.Hansgården i Lund och 21-23 oktober på Glokala folkhögskolan i Malmö)
18 juni                                 Aktivitetsdag i Skogsträdgården

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

Nyhetsbrev 11 mars 2010. Årsmöte & aktivitetsdag 13/3 2010 – pergolan, taket till uteköket, sticklingsförökning, trädbeskärning och översyn av viltstängslet.. Förslag på studiecirklar

Hej!

I det här utskicket påminner jag dig om årsmötet i Skogsträdgårdens vänner på lördag och passar på att göra en liten sondering om intresset för studiecirklar på Holma.

Årsmöte och aktivitetsdag på lördag
Du är hjärtligt välkommen till Holma på lördag (den 13 mars)! Vi börjar kl.10 med fika och årsmöte i föreningen Skogsträdgårdens vänner. Då diskuterar vi bl.a. hur vi skall lägga upp årets arbete och det är bra om vi är många som deltar. Du kan läsa Verksamhetsberättelsen på hemsidan http://skogstradgardensvanner.se/wordpress/

När vi är färdiga med mötet (och antagligen ätit lunch) så är det säsongstart för aktiviteterna i Skogsträdgården. Vi arbetar bl.a. med pergolan, taket till uteköket, sticklingsförökning, trädbeskärning och översyn av viltstängslet. Sluttiden är planerad till kl.16.

Glöm inte att ta med lunch- och fikakorg och förstås varma kläder! Om du har sekatör och beskärningssåg, så kan dessa redskap komma till nytta.

Vill du delta i en studiecirkel?
Eftersom det inte blir någon folkhögskolekurs i år kan det vara läge att undersöka om det finns intresse för studiecirklar. Det skulle vara speciellt roligt om vi kunde utnyttja de unika förutsättningarna på Holma – våra demonstrationsodlingar och den kompetens som vi har byggt upp. Då tänker jag främst på följande ämnen:

1. Skogsträdgårdsodling

2. Perenna och andra ovanliga grönsaker (Det finns massor av intressanta och smakliga växter att lära känna. Vi kan använda oss bl.a. av Skogsträdgården, perennbäddarna och specialodlingar med ovanliga ettåriga grönsaker.)

3. Odlingssystem för permakultur (En introduktion i skogsträdgårdsodling, intensivodling i bäddar, nyckelhålsodling, kompostsystem m.m. och en orientering om hur dessa kan ingå i en helhetsdesign av trädgården.)

4. Agroforestry (Andra agroforestrysystem än skogsträdgården. Eftersom utvecklingen inte har kommit så långt i Sverige än, så kommer cirkeln till stor del att vara teoretisk, men även omfatta studiebesök till ställen med odlingar i riktning mot agroforestry.)

5. Intensivodling i bäddar. (Olika typer av intensivodlingar, gödsling, växtföljder, samodling, odlingen av några utvalda grönsaker m.m. Det finns djupbäddar på Holma som kan användas.)

Du får gärna själv komma med förslag!

Jag tänker mig 10 träffar under våren, där varje träff är på 4 x 45 min. Med 10 deltagare skulle en sådan serie kosta c:a 1000 kr per deltagare. (Med 20 deltagare skulle kostnaden bara bli hälften så stor.)

I en första sondering skulle jag vilja att du som är intresserad av att gå någon kurs fyller i den bifogade enkäten och skickar tillbaka den till mig.

Med vårliga odlingshälsningar och hopp om att vi ses på lördag

Esbjörn Wandt

Nyhetsbrev. Agrogorestry och Skogsträdgården som modell. Nytt datum för kursen ”Växtförädling av frukt och bär”

Hej!

I detta nyhetsbrev får du två repriser i modifierad form: Vi gör ett nytt försök med växtförädlingskursen, som vi var tvungna att ställa in och vi repeterar tiderna för vårens aktiviteter, men med några ändringar. Det nya i brevet är en introduktion av agroforestry. Det kommer att följas upp av andra aspekter på denna mångfacetterade ”odlingsform” i kommande nyhetsbrev.

Nytt datum för kursen ”Växtförädling av frukt och bär”
Tyvärr var vi tvungna att ställa in kursen den 20 februari och seminariet den 21 februari på grund av vädret. Nytt datum är 20 mars och 21 mars. Det blir samma program (bifogat) och samma förutsättningar för övrigt också. Kursen äger rum hos Viktor Trajkovski kl.9.30 -18.00 på lördagen, medan vi har seminariet på Holma på söndagen kl.9.00 – 13.00. På seminariet går vi vidare med växtdatabasen och diskuterar hur vi skall lägga upp projektet.

Man kan bo på Holma, antingen på madrass i en sovsal eller i säng i enskilt rum.

För dig som hade anmält dig till kursen:
För att det inte skall bli några tvetydigheter måsta du som hade anmält dig till kursen göra det igen, om du skall vara med. Om alla önskemål är desamma som vid förra tillfället, så räcker det att du meddelar det till mig, så behöver du inte fylla i anmälningsblanketten igen. Meddela Jag är också tacksam att du meddelar mig även om du inte har tänkt gå.

För dig som inte hade anmält dig:
Du har chansen att gå nu.

Sista anmälningsdag är 14 mars! Jag bifogar anmälningsblankett. Den kan du fylla och skicka tillbaka som mail. Aktiviteten är finansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Agroforestry
Som jag nämnde i förra utskicket har vi startat en satsning på agroforestry. Det är ett projekt för landsbygdsutveckling och finansieras via Leader MittSkåne (se http://www.leaderskane.se/). Jag ser vår nya satsning på agroforestry som en naturlig fortsättning på skogsträdgårdsprojektet. Agroforestry är ett vidare begrepp än skogsträdgårdsodling och öppnar upp för en rad olika typer av ekologiskt hållbara odlingssystem i större skala.

Vad är agroforestry?
Agroforestry är ett samlingsnamn för mångfunktionella odlingssystem där träd och buskar odlas tillsammans med jordbruks- eller trädgårdsgrödor eller betande djur. Skogsträdgården är ett exempel på agroforestry och kanske den mest komplexa formen. Det finns många andra varianter och Oscar Franzén som också är med i ledningsgruppen för Agroforestry Sverige ger en introduktion till begreppet i den bifogade filen.

Skogsträdgården som modell
Den bärande principen i skogsträdgården är att vi har de naturliga ekosystemen som modell. Men vi människor är också starkt involverade. Det handlar om odling, d.v.s. om produktion och om att vi omformar naturen. En viktig aspekt är själva förhållningssättet till naturen. Skogsträdgårdsodling som process kan ses som en modell för ett hållbart samspel med naturen – en process som innebär att vi med stor lyhördhet arbetar tillsammans med de biologiska processerna och de naturliga ekosystemen. Vi är mer stigfinnare än vägröjare.

Skogsträdgården, som är den mest komplexa formen av agroforestry, kan också ses som en modell för övriga former agroforestry. I den typiska skogsträdgården finns en stor mångfald av växter som växer nära varandra och påverkar varandra i ett komplext samspel. Den förutsätter också ett mycket intimt växelspel mellan människa och natur och passar speciellt bra för husbehovsodling och som komplement i småskalig kommersiell odling. När man skall odla i något större skala och där brukandet kräver en viss mekanisering, kan man vara tvungen att förenkla systemen på olika sätt. Men fortfarande måste de naturliga ekosystemen och det organiska ”skogsträdgårdstänkandet” vara utgångspunkten.

Agroforestry i omställningsarbetet
För mig ingår dessutom skogsträdgårdsodling och agroforestry som en del i visionen av det hållbara decentraliserade samhället, med lokalt engagerade människor, en stark lokal ekonomi, fördjupad demokrati och över huvud taget ett värdigt liv som lyfter fram våra bästa sidor.

När man arbetar med visionerna av det uthålliga samhället är det förvånande hur samstämmiga våra idéer ofta är i sina grunddrag. Under ytan tycks många av oss ha en mer eller mindre tydlig motbild till dagens samhälle – en slags beredskap för ett alternativ. Detta kan ge oss hopp och uppmuntra oss att gå från ord till handling, att anta utmaningen och starta projektet att upprätta ett uthålligt och gott hem på jorden.

Som jag ser det bygger det uthålliga samhället på ett starkt lokalsamhälle. Redan nu kan vi slå oss samman och börja bygga det. Det är en tanke som ligger bakom transitionrörelsen (Se http://transitionsweden.ning.com/ ) och det finns redan bra redskap för detta arbete, t.ex. permakultur (Se http://www.permakultur.se/Permakultur/Hem.html ).  Här vill jag peka på agroforestrys potential som katalysator för omställningsarbetet, på grund av dess mångfunktionalitet.

På det ekologiska området har vi mångfunktionalitet inom själva odlingssystemet. Växterna fyller t.ex. många olika funktioner som är gynnsamma för hela odlingssystemet (kvävefixerare, dynamiska ackumulatorer, pollen- och nektarväxter). Agroforestry bidrar också med olika funktioner som är gynnsamma för vår livsmiljö, det vi kallar ekosystemtjänster (renar vatten, renar luft, lagrar in kol). Jag skall ta upp mer om den ekologiska sidan av agroforestry i senare nyhetsbrev.

Via agroforestry kan vi få en rad olika produkter för konsumtion eller förädling i lokalsamhället eller för ”export”. Träd och buskar kan odlas för att ge virke, flätmaterial, fibrer, frukt, bär, nötter, nektar till biodling, m.m. Samtidigt kan marken användas för odling av biobränsle, trädgårds-, jordbruks – eller fodergrödor eller för bete. Denna mångfald av produkter kan ligga till grund för en varierad gårdsekonomi och stimulera till utvecklingen av den lokala ekonomin. Detta förutsätter och gynnar olika typer av lokala samarbeten och kan få igång positiva utvecklingsspiraler.

Tider för våren
I förra utskicket fick du datum för några av vårens planerade aktiviteter. Här kommer de igen med en markerad ändring. (Introduktionskursen den 24 april är flyttad till den 10 april.) Det är ännu inte säkert var vi skall ha introduktionskurserna. Vi har funderingar på Holma och Malmö.

20 mars         Kurs i växtförädling av frukt och bär (Nytt datum)
21 mars         Seminarium i projektet ”Nya grödor”(Nytt datum)
13 mars          Aktivitetsdag och årsmöte i Skogsträdgårdens vänner
10 april         Introduktionskurs i permakultur (OBS. Flyttad hit från den 24 april.)
17 april          Aktivitetsdag i Skogsträdgården
24 april         Introduktionskurs i permakultur(Struken)
22 maj           Aktivitetsdag i Skogsträdgården
29 maj           Introduktionskurs i permakultur
13 juni            Aktivitetsdag i Skogsträdgården
18-20 juni      Certifieringskurs i permakultur för skåningar. Del 1 (av 3)
(Övriga del 2: 20-22 augusti, del 3: 22-24 oktober)

Du får information om de olika aktiviteterna i kommande nyhetsbrev.

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt

Diverse nyheter – Kursen Småskalig ekologisk odling inställd. Kommande projekt om Agroforestry, Kursen i växtförädling av frukt och bär

Hej!

Kursen Småskalig ekologisk odling inställd
Jag måste tyvärr börja med en tråkig nyhet. Kursen i Småskalig ekologisk odling på Holma ställs in. Sedan Jämshögs folkhögskola meddelade att de inte hade möjlighet att vara huvudman för kursen, har vi gjort stora ansträngningar att försöka hitta någon annan lösning Vi har haft några olika alternativ, men dörren har stängts för den ena efter den andra. Vi kan bara bleklaga och skall arbeta på att få igång kursen nästa år och att hitta en stabilare grund för verksamheten.

Projekt
Det innebär ingalunda att all verksamhet läggs ner på Holma. Vi skall hålla grytan kokande och planerar många olika projekt och aktiviteter. Jag skall snart återkomma med information om vår nya agroforestry-satsning. (Skogsträdgården är en variant av agroforestry. Det handlar om samodling av träd och buskar med andra grödor eller träd och buskar kombinerat med betesmark.) Likaså skall vi starta ett projekt som handlar om att utveckla odlingen och användandet av perenna grönsaker.

Kurs och seminarium 20 och 21 februari
Jag vill påminna om Kursen i växtförädling av frukt och bär, som vi har lördagen den 20 februari och som ingår i projektet ”Nya grödor”. Vi har rätt många anmälningar, men det finns platser kvar. Program bifogas. (Detta går även ut till dig som redan har anmält dig till kursen.)

Du kan också anmäla dig till seminariet som vi skall ha på Holma den 21 februari kl.9.00 -13.00. Där kommer vi att gå vidare med växtdatabasen och diskutera hur vi skall lägga upp projektet.

OBS! Sista anmälningsdag är 14 februari! Jag bifogar anmälningsblankett. Den kan du fylla och skicka tillbaka som mail.

Tider för våren
Här får du datum för några av vårens planerade aktiviteter .(Det kan ske ändringar.)

20 februari     Kurs i växtförädling av frukt och bär
21 februari     Seminarium i projektet ”Nya grödor”
13 mars         Aktivitetsdag och årsmöte i Skogsträdgårdens vänner
17 april          Aktivitetsdag i Skogsträdgården
24 april          Introduktionskurs i permakultur
22 maj           Aktivitetsdag i Skogsträdgården
29 maj           Introduktionskurs i permakultur
13 juni           Aktivitetsdag i Skogsträdgården
18-20 juni      Certifieringskurs i permakultur för skåningar. Del 1 (av 3)

(Övriga del 2: 20-22 augusti, del 3: 22-24 oktober)

Du får information om de olika aktiviteterna i kommande nyhetsbrev.

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt

Diskussionsforum kring skogsträdgårdskonceptet

Nu har Skogsträdgårdens vänner fått ett forum där vi kan diskutera och fråga om skogsträdgårdskonceptet. Vi tackar Marcus Nordgren för att det blivit möjligt.  I menyn ovan hittar ni ett ny rubrik ”forum”.  Innan ni kan delta behöver ni registera er (se rubrik ”registrera” i forumet). När ni fyllt i användaruppgifterna och klickat på ”registera” längst ner, får jag/någon med administratörsrätt godkänna er som användare och ett email skickas till er som accept.

Några diskussionsämnen har lagts in, men vi väntar oss massor med kommentarer och förslag från er så att forumet kan bli så intressant, smidigt och stimulerande som möjligt. / Christer

Fotobox

Nu kan det presenteras ett projektarbete som har haft utgångspunkt i skogsträdgården på Holma. Det är en fotobox med fotografier och texter som uppkommit mars-november 2009 utifrån samtal mellan kursdeltagarna Marie Svensson och Marcus Nordgren på kursen i småskalig ekologisk odlig – Holma. Det är inte en regelrätt beskrivning av en skogsträdgård, utan mer ett försök att låta ett konstperspektiv möta odlingen, såväl påtagligt som dess underliggande idéer. Med i boxen följer också en växtförteckning på svenska och latin över alla växter, arter och sorter, som växer i skogsträdgården. Boxen finns att köpa på ekobutiken på Holma.

skogsträdgårdsboxweb

Aktivitetsdag 18/4

Under denna härlig vårdag hade ett 15-tal personer samlats för att pyssla om skogsträdgården. Förutom nöjet att träffas och lära sig mer om densamma, gjordes viktiga insatser för att utveckla och underhålla skogsträdgården. Ogräsrensning är inte alltid så tråkigt! Att smaka på de ätliga växterna och lära sig mer gör det hela mycket roligare.

kopia-av-aktivitetsdagen_april_2009-026-ogras

Ytterligare en liten träbro i ek påbörjades.

kopia-av-aktivitetsdagen_april_2009-020-bro

Efter ett par timmars trevligt arbete var det dags för lunch i grönbacken. Flera ansikten fick bekanta sig med varandra och vi pratade om ny aktivitetsdag, framtida kontakt med media, pågående projekt, mm.

kopia-av-aktivitetsdagen_april_2009-012-fika

Senare under dagen arbetade man dessutom med bäcken, som skall få vatten genom en solcellsdriven pump.

kopia-av-aktivitetsdagen_april_2009-018-pump

Ett annat välkommet projekt var starten av byggandet av ett utekök. Först måste dock en stor buske flyttas.

aktivitetsdagen_april_2009-007_edited-utekok1

Pilplantering

Ett tunt lager frost låg på marken på morgonen och dagen utvecklades till ännu en solig och underbar vårdag. Dagens projekt var att plantera pil i ett hörn av skogsträdgården. 

pilar2

Vi förberedde ett 70 m2 stort område genom att täcka med blöta dagstidningar. Tidningarna lades omlott för att undvika att det blev glipor där ljuset kan tränga in så att ogräsen får en chans att överleva. Tidningar är ett mycket bra täckmaterial eftersom ljuset hindras effektivt och de bryts ned långsamt vilket gör att jorden får en bra struktur. Trycksvärtan får dessutom inte innehålla några giftiga ämnen. 

pilar1

När vårt gigantiska collage var färdigt lade vi på grönmassa som bestod av komposterat gräsklipp och löv. Pilsticklingarna sattes ned i marken i buntar om tre eller två med en meter mellan varje och två meter mellan raderna. Vi satte ned fem olika sorter: ”Carl Jensen” – Salix purpurea tennifolia, ”Americana” – Salix fragilis americana, ”Daggpil” – Salix acutifolia, ”Gulpil” – Salix alba och ”Jolster”. Trötta i kroppen efter vårt dagsverke lade vi oss ned i det vårgula gräset och njöt av vårt verk och tänkte på de 75 sticklingar som nu har fått en chans att utveckla rötter och så småningom sätta nya skott.

Beskärning av fruktträd – parasollbeskärning

 I strålande sol och frisk vind ägnades dagen åt att beskära fruktträd och bärbuskar med hjälp av Thony Elowsson. Thony tillämpar en teknik som kallas parasollbeskäring där målet är att få en parasoll av vågräta grenar med ett 2 meters skaft. En stor fördel för skogsträdgården är att man lätt kommer åt och kan utnyttja marken ända in till stammen för annat. Innan trädet har blivit en parasoll byggs tre horisontella våningar upp, med hjälp av beskärning och uppbindning av felriktade skott och grenar. De nedersta våningarna tas sedan bort i takt med att de övre våningarna producerar mer och mer frukt.

 

 

 elowsson1

De träd som beskars var en Violetta (plommon), en Carola (päron) samt ett äppelträd.

 elowsson6

Vi tog även bort två alar som hade blivit så stora att de konkurrerade med fruktträden. Al är ett snabbväxande ammträd som, i egenskap av jordförbättrare och kvävefixerare, banar väg för annan växtlighet. Det är dock viktigt att ta bort dem när de blivit för stora och hindrar andra ätliga växter.

 elowsson5

Röda holländska vinbär och en svartvinbärsbuske beskars även de. Det är de grenar som är unga (1-4 år) som får tätast klasar. De mörka och algiga äldre grenarna togs bort. Vinbär är en tacksam växt att ta sticklingar från, så det blev mycket material att göra framtida buskar av. 30 cm lång kvist sticks ned i jorden så att 10 cm sticker upp ovan jord.

Små perenner börjar titta upp i Holmas skogsträdgård, bland annat den violsmakande Alexanderörten.