Kategoriarkiv: A-Odlingsmur

30m lång odlingsmur, ca 2 m hög och 1/2 m bred

Nyhetsbrev 2013:3, Året som gått och det nya året. BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen. Rocketstove, Odlingskurser, Permakulturkurser, Sociokrati, Nötodling

Hej! 

Här i Skåne är det svårt att förstå att det snart är nyår. Jag har precis varit ute i trädgården och plockat vintersallat (Valerianella locusta var. oleracea), pimpinell (Sanguisorba minor) och alexanderloka (Smyrnium olusatrum) till maten. 

I detta nyårsbrev kommer lite information om vad som har hänt under året och vad som är på gång framöver. Jag kommer dessutom att spinna vidare på temat nötter från förra nyhetsbrevet. 

Aktiviteter i Skogsträdgården 

Bärfis

I år har vi haft många besök av barn i Skogsträdgården. Det är förskolebarn och skolbarn från Malmö och Höör som är med i projektet ”BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen” som kommer och arbetar med miniprojekt och ägnar sig åt andra aktiviteter. Det har hållit på i ett år och vi har fått anslag till att fortsätta nästa år (och räknar med ytterligare ett år). Vi som arbetar i projektet tycker att det är ett väldigt utvecklande och spännande projekt! Se Bärfis 

Bärfis har sporrat oss att ta itu med olika planer för Skogsträdgården som har legat på is ett tag. Bak- och pizzaugnen är färdig. Vi har en ”rocket stove” för att t.ex. snabbt kunna koka upp vatten. Den är fullt funktionsduglig, men måste ha skydd mot väder och vind fram till våren, då vi skall mura på en skyddande yta av murbruk. Ett tak av segelduk skall också byggas under våren. De första stenarna i odlingsmuren är lagda och vi har fått en upplagsplats för gödsel, halm, löv m.m., som man kommer åt med lastbil. 

Aktivitetsdagar

Nästa år fortsätter vi med aktivitetsdagar i Skogsträdgården på söndagar jämna veckor, antagligen med början den 23 februari. Vi har bl.a. planerat att ha en familjedag, fortsättningskurs i parasollbeskärning med Thony Elowsson, en workshop med Markus Vallien i klyvning av stammar och grenar för att få material till olika konstruktioner, fortsättning på svampodlingskursen med Christina Persson (denna gång med inriktning på odling ute i skogsträdgården). Datumen kommer i ett utskick i februari. 

Holma folkhögskola

Föreningen Holma folkhögskola fick tyvärr åter avslag på ansökan om att få starta en egen folkhögskola. Det hindrar inte att föreningen och dess nätverk fortsätter att hålla olika kurser i samarbete med andra aktörer. Arbetet med att försöka få igång en egen folkhögskola fortsätter också. Föreningen har just fått pengar till ett Leaderprojekt för att ”kartlägga möjligheterna till en folkhögskola i Holma/Höör – med praktisk inriktning mot hållbarhetsfrågor, ekologisk odling, uthållig livsstil, småskalighet och solidarisk fördelning av jordens resurser.”  

Odlingskurser

Nästa år planeras följande odlingskurser: 

Stadsodling i Lund

Folkhögskolekurs på halvtid, CSN-berättigad.

Mer info: www.holmafolkhogskola.se

Anmälan: karin.jansson@kagus.nu

Odla för självhushållning och småskalig försäljning

Helgkurs, tio ggr

Anmälan/info: http://www.studieframjandet.se/sok/hässleholm/?csq=odla

Odling för pedagoger

Helgkurs, tio ggr

Anmälan/info: Karin.jansson@kagus.nu  

Certifieringskurser i permakultur i Skåne 

Glokala folkhögskolan

Det blir en permakulturkurs på Glokala folkhögskolan enligt samma modell som tidigare, se Certifieringskurs 2013 . (Observera att det är kursen 2013 som finns på hemsidan!) Kursen som skall gå 2014 utannonseras i februari. Den kommer i första hand att vända sig till personer som är med i nätverken kring Glokala folkhögskolans och Holma folkhögskoleförening. 

Ankhult

Som vanligt kommer det att köras en certifieringskurs i permakulturdesign på Ankhult nästa sommar. Den har småbruk och sambruk som inriktning och startar i slutet av juni 2014.
Kursen berättigar till certifikat i permakultur och använder gården som utgångspunkt för designerna. Se
http://www.sambruket.se/traeffar-kurser-mm. 

Ecotopia

Det kommer även att vara en certifieringskurs i permakulturdesign i augusti på Ecotopia på Österlen. http://www.ecotopia.se/sv/kalendarium/ 

Sociokrati

Vågar vi utforska mer demokratiska & effektiva metoder för organisering?

Det är kanske nödvändigt om vi skall kunna utveckla ett hållbart samhälle. Sociokrati är en metod som bygger på självstyre och delaktighet i beslut, med tydliga principer för en organisations struktur. Den syftar till en hög grad av självstyrning, jämställdhet, effektivitet och transparens i styrningen och kan tillämpas i många olika typer av organisationer.

Den 15-16 februari arrangerar Glokala folkhögskolan en workshop i sociokrati med James Priest från England på Sofielunds Folketshus i Malmö.

Se SOCIOKRATI-WORKSHOP 

Permakultur i Skåne (PIS)

PIS har ett späckat program 2014. Se kalendern på hemsidan.

http://www.permakulturiskane.se/wordpress/  

Nötodling på frammarsch

Intresset för nötodling ökar i Sverige. I förra nyhetsbrevet stod det om Britta Nylinders hasselprojekt, som förutom ett skriftligt arbete, har utmynnat i en testodling av olika hasselsorter på Holma. Nu arbetar hon vidare och undersöker korsningar mellan turkisk hassel (Corylus colurna) och ”vanlig” hassel (Corylus avellana) och möjligheten att odla dessa. Turkisk hassel är ett enstammigt träd som kan bli upp till 20 m högt. Man har fått fram hybrider som kombinerar de båda arternas bästa egenskaper. 

Det har startats en del mindre projekt för att testa odling av andra nötter än hassel. Det finns två viktiga skäl till varför man skulle satsa på nötodling i Sverige. Ett av skälen är deras näringsvärde. De har stort proteininnehåll och fetter med bra fettsyresammansättning. De lär även innehålla mycket fibrer, vitaminer, antioxidanter och mineraler som kalcium, selen och zink. Det andra skälet är de miljömässiga vinsterna med att odla fleråriga växter, inte minst träd, för matproduktion. De är mindre resurskrävande än ettåriga grödor. Nötträden skulle kunna vara värdefulla trädkomponenter i agroforestrysystem, d.v.s. odlingar där man kombinerar odling av träd och buskar med odling av ettåriga grödor och/eller djurhållning. 

Här är exempel på några arter som kan vara värda att pröva i södra Sverige:

Valnöt (Juglans regia), hjärtvalnöt (J. ailanthifolia var cordiformis), hybridvalnöt (Juglans spp.), grå valnöt (J. cinerea), svart valnöt (J. nigra), pekannöt (Carya illinoinensis), äkta kastanj (Castanea sativa), hybridkastanj (Castanea spp.), brödtall (Pinus cembra), koreansk tall (P. koraiensis), ginkgo (Ginkgo biloba) och olika ekar (Quercus macrocarpa, Q. bicolor). 

Så vitt jag vet finns det ingen kommersiell nötodling i Sverige i dag. Det har tidigare förekommit en del hasselodling. När det gäller de andra nötterna, så har vi inte på allvar testat deras potential i Sverige. Det är hög tid att vi börjar göra det! Ni kommer att få information om de startade projekten i kommande nyhetsbrev. 

Skogsträdgårdskurs i Stjärnsund

Under 2014 anordnas Sveriges första 72-timmars kurs om Skogsträdgårdar. Kursen är uppbyggd för att ge en gedigen kunskap om skogsträdgårdar genom en bra balans mellan teori, praktik och samskapande övningar.

Datum: Fyra tillfällen den 4-6 april, 16-18 maj, 22-24 augusti & 3-5 oktober under året 2014

Kostnad: 4000 kr för kursen och 1500 kr för mat. Deltagarna bekostar själva boende och kurslitteratur.  

Ansökan: Först till kvarn gäller och sista dag för ansökan är 13 januari 2014.

Mer om kursen: Kolla in Permakultur Stjärnsunds webbplats

 

Bästa nyårshälsningar

Esbjörn Wandt

Nyhetsbrev – parasollbeskärning, svampodling, nötodling

Till alla som får

Nyhetsbrevet från

Skogsträdgården på Holma

 

Hej! 

Beskärningskursen, som vi skulle ha haft söndagen den 3 november, ställdes in på grund av det regniga vädret. Vi försöker köra den nästa aktivitetsdag i stället, innan Britta pratar om nötodling i Sydsverige. Därför har nötodlingen skjutits fram till kl.15. Några av dem som anmälde sig till beskärningskursen den 3 november kan inte komma den 17 november. Därför finns det några platser kvar!   

De två närmaste aktivitetsdagarna har följande program:

Söndagen den 17 november

Aktivitetsdag 10 – 15. Det finns saker som behöver göras i skogsträdgården för den som vill hjälpa till. Det handlar t.ex. om att laga viltstängslet, rensa ogräs i gångarna och flytta sten till stenmuren. 

Beskärningskurs  9 – 15 (Obs tiden! Kursen börjar 9.) Parallellt med den ”vanliga” aktivitetsdagen körs en kurs i fruktträdsbeskärning. Thony Elowsson lär ut parasollbeskärningsmetoden. Det är en metod för beskärning av fruktträd, som har stora fördelar för en husbehovsodlare. Kursen pågår mellan 10 och 16. Den subventioneras av Skogsträdgårdens vänner och kostar bara 100 kr, som betalas kontant på plats. Max 12 deltagare. Träning ger färdighet – det finns möjlighet att träna på de nyvunna kunskaperna under vårens aktivitetsdagar i Skogsträdgården.

Ha gärna med egen sekatör och beskärningssåg och naturligtvis varma kläder.

Anmälan till esbjorn.wandt@gmail.com 

Nötodling i Sydsverige

15 – 16.30  berättar Britta Nylinder om vad hon har kommit fram till när hon har arbetat med rapporten ”Nötodling i Sydsverige” Vill du läsa rapporten kan du maila  nylinder.britta@gmail.com. 

Söndagen den 1 december

Svampworkshop.

Christina Persson som driver företaget Ecofungi.se och odlar svamp i Malmö kommer till Holma och berättar lite om svamp och svampodling, vi ympar in lite olika sorters svampmycel i stockar och tittar på andra möjligheter att odla svamp i skogsträdgården. Vi börjar klockan tio som vanligt. Anmäl gärna att ni kommer till johanna_s_johansson@hotmail.com  

 

Bästa hösthälsningar

Esbjörn 

Aktivitetsdag 14 juli – Surjordsområdet, provsmakning av allåkerbär, vattning i Forskningslunden

14 juli var det aktivitetsdag i Skogsträdgården. Sex personer, små och stora, hade en härlig, men varm dag i skogsträdgården. Surjordsområdet togs om hand, en del gräs togs bort och så täcktes öppen jord och gräsbevuxen med markduk eller tidningar. De fantastiska allåkerbären provsmakades, de var inte många men väldigt goda. I surjordsområdet växer också amerikanska blåbär, men de var inte mogna än, och tranbärsplantor finns där också, men de hade inga bär.

Den s.k. Forskningslunden som är nyplanterad, sågs också till, framförallt var det vattning som behövdes. ”Forskningslunden” är en del i Agroforestryprojektet, ett deltagarstyrt forskningsprojekt i samarbete med Örebro universitet och jord- och skogsbrukare i olika delar av landet. En skogsträdgårdslund enligt en bestämd plan anläggs på olika platser och sedan kommer utveckling och skörd att mätas och jämföras. Nyplanterade ”salladsbusken” Toona sinensis, som lär kunna ge mycket goda skott och blad med vitlökssmak täcktes med vallört och vattnades också.

Lunchen kompletterades med en vacker sallad, med blad, blommor och bär, bl.a stor blåklocka som var väldigt krispig och god, trots värmen.Vi skördade blåtry, det fanns otroligt mycket bär, och en del andra bär, vinbär, bärhäggmispel och krusbär, som precis börjat mogna.

blablommor

Årsmöte, aktivitetsdag, styrelsemöte

Årsmötet

Den tjugofjärde februari höll Skogsträdgårdens Vänner årsmöte på Holma. Ett flertal föreningar höll årsmöten där samma dag och under förmiddagen gavs deg tillfälle att knyta nya kontakter och diskutera gemensamma intressefrågor.

På årsmötet diskuterades föreningens verksamhet. Det utåtriktade arbetet har varit gott och vi har varit väl representerade i media under året. Att ha aktivitetsdagar med tätare intervall är också något som fallit väl ut. Skogsträdgårdsfesten i september var lyckad och allt fler människor i skogsträdgårdens närhet tycks hitta hit, vilket vi välkomnar. Medlemsavgiftens storlek diskuterades, den är nu 100 kronor per år för enskild medlem och 150 kronor för ett familjemedlemskap.

Styrelsen består år 2013 av ordförande Britta Nylinder, kassör Susanne Velander Vretare, Esbjörn Wandt, Hugo Malm, Nils Lindblad, Karin Hertting, och nyinvalde Jonas Wilson, som vi välkomnar. Vi vill också tacka avgående styrelseledamoten Beatrice Malm för hennes engagemang under det gångna året!

Senaste aktivitetsdagen

Aktivitetsdagen den tjugofjärde mars med tema ”beskärning i skogsträdgården” blev välbesökt, vi var ett trettiotal deltagare som fick en solig och lärorik dag i skogsträdgården, om än med väl kalla fötter… Vår förste trädbeskärare Thony Elowson var med och talade om trädbeskärning i allmänhet och parasollbeskärning av fruktträd i synnerhet. I skogsträdgården beskars sedan fruktträd enligt både  ”parasollmodellen” och ”normalmetoden”. För att värma oss tog vi lunchpausen inne i växthuset, sedan fortsatte arbetet några timmar till. Det blev en hel del ved till framtida brasor, både från fruktträden och från björkarna i skogsträdgårdens mer extensivt skötta del.

Senaste styrelsemötet

I samband med aktivitetsdagen höll styrelsen möte. Frågor som diskuterades var bland annat de pågående projekten, varav Bärfis är ett. Arne rapporterade om ett alternativt sätt att bygga odlingsmuren som verkar alltmer intressant, att använda en sorts metallburar som man fyller med sten. Arbetet med köket skall fortsätta, vi har nu två segel att spänna upp som tak. Snart kommer deltagare från Flyinge Jobbarena för att vara i skogsträdgården fyra dagar i veckan, något som verkligen kan bli en tillgång och innebära att mycket kommer att hända i skogsträdgården.

Ett par bilder från aktivitetsdagen:
2013_03_24Beskär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013_03_24Bjork

Klädbytardag

Lördag 2/3
Kulturhuset Anders, Stenskogsvägen 2,
Höör

Byt begagnade kläder och skor
för vuxna och barn!

Inlämning 11-14
Byteshandel 12-15

Lämna in kläder & skor under inlämningsperioden.Du får ett byteskort som berättigar till att ta motsvarande mängd saker från bytesborden. Kläder som blir över kommer att skänkas till välgörenhet.

Klockan 13 kommer sagoberättaren Eva Skantze att berätta sagor för stora som små. Under dagen kommer det att finnas fika till försäljning.

För mer information kontakta Hugo Malm: 0736-946154, hugomalm@yahoo.com

Arrangörer: Omställning Höör, Skogsträdgårdens vänner, Höörs Naturskyddsförening samt Höörs försköningsförening AFH

Nyhetsbrev 2012: 6. ”BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen” – Tankarna bakom. Kurser i Skåne och övriga landet. Nytryck av ”Ekologisk odling och självhushåll – på kvinnligt vis”

Hej! 

Här kommer det sista nyhetsbrevet för året från Skogsträdgården på Holma! Det är många som undrar vad det kommer att finnas för kurser i permakultur och småskalig ekologisk odling nästa år. I det här nyhetsbrevet finns lite information om det. Men först skall jag komma med ett mycket glädjande besked! 

”BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen”.

 Vi har beviljats pengar från Allmänna arvsfonden för detta projekt! Det handlar om permakultur, nytänkande, möten, upptäckarglädje, lust, medskapande, samspel, humanism, engagemang och framtidstro för barn i Malmö och Höör. Projektet går ut på att stärka barn och ungdomar i deras roll som medskapare i uppbyggandet av ett hållbart samhälle och ett värdigt liv. Vi menar att grunder för detta ligger i att lära sig att samarbeta med naturen och med varandra. Som miljö för denna lärprocess använder vi oss av Skogsträdgården på Holma. Skogsträdgårdsodling handlar om helhetstänkande. De olika delarna ingår i en meningsfull helhet. I detta meningsfulla sammanhang möts barn med olika bakgrund. Permakultur används som planeringsredskap på alla områden. Det är ett hjälpmedel för att planera så att de olika delarna samverkar till en välfungerande helhet. 

Konceptet är att Skogsträdgården på Holma utgör referens för barnens arbete på hemmaplan. Olika grupper utformar och genomför mindre projekt i Skogsträdgården. Dessa projekt relateras till deras funktion i det större sammanhang som de ingår i. Om barnen t.ex. designar och planterar rabatter med ätliga blommor, så tittar vi också på de insekter som besöker blommorna för att suga i sig nektar. Vi försöker utröna vilka av dessa som pollinerar äppelträden och vilka som får rovdjurslaver, som håller bladlössen i schack. Skogsträdgården utgör en miniatyrvärld för upptäckter och möten. Den utgör ett meningsfullt sammanhang som befrämjar helhetstänkande. Barnen tar med sig inspirationen och kunskapen från skogsträdgården ”hem” till sin egen skola, där de, tillsammans med sina pedagoger, arbetar vidare med andra projekt som anknyter till det man gör på Holma. Vi hjälper även barnen och pedagogerna att realisera sina idéer i Malmö.

Utbildningar och kurser i Skåne

Tyvärr så fick vi åter avslag på ansökan om att få starta Holma folkhögskola. Det var rätt många sökanden och alla fick avslag. Men vi ger inte upp så lätt. I väntan på en egen folkhögskola arbetar vi vidare genom att organisera odlings- och permakulturkurser i samarbete med andra organisationer: 

Folkhögskolekurs i Stadsodling 2013

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig småskalig odling för att driva stadsodlingsprojekt. Utbildningen kommer framför allt att vara förlagd till Lund.
Ytterligare information kommer på www.holmafolkhogskola.se 

Certifieringskurser i Permakultur (PDC) på Glokala folkhögskolan

Permakultur – distanskurs 2013 organiseras av Glokala folkhögskolan i Malmö. De fysiska träffarna kommer antagligen att ske 19 – 21 april, 31maj – 2 juni, 9-11 augusti och 11-13 oktober. Denna kurs vänder sig till personer i Skåne och främst till dem som är engagerade i olika projekt med anknytning till vårt nätverk. Information och anvisningar till hur man söker till kursen kommer ut i februari eller början av mars på  http://www.glokala.se/content/ 

PDC i Skåne  28 juni – 7 juli

Kursen har sambruksgården Ankhult som bas, arrangör Södra Rörums Sambruk.
Kontakt Susanne susanne.velander.vretare@sambruket.se

Permakulturkurser i andra delar av Sverige

Här kommer tips på några andra certifieringskurser i permakultur (PDC) runt om i landet: 

PDC i Stjärnsund, Dalarna 2013.

Kursen kommer att ha lite extra fokus på skogsträdgård, ekologiskt byggande, biologisk mångfald och biomimetik/mönsterspråk. Kursen sker vid följande fyra tillfällen: 10-12 maj, 7-9 juni, 9-11 augusti och 4-6 oktober. Kurskostnaden är 3500 kr inklusive mat.
Mer information och ansökningsblankett finns på denna länk: http://tinyurl.com/buv3ex4 

PDC på Grävsta Gård, Hölö/Järna

På Grävsta Gård kommer det att hållas ett antal PDC-kurser liksom andra permakulturkurser. Gå in och titta på  http://www.integralpermanence.org/index.html

PDC på Ecotopia Österlen

3-16 augusti hålls en certifieringskurs i samarbete med Permakulturschule i Österrike och The Permaculture Research Institute of Australia.
www.ecotopia.se

Några reflektioner inför julen och det nya året

Det händer massor av saker nu, när det gäller omställning och permakultur. Det är i grevens tid! Det måste hända mycket och snabbt om vi skall klara av den situation, som vi befinner oss i på vår jord. Men lika viktigt som att det går snabbt är det att det blir rätt. Att vi inte fortsätter att försöka lindra symptomen utan går till botten och gör de grundläggande förändringar som leder till helhetslösningar. Vårt förändringsarbete måste grundas på många människors delaktighet, gedigna värderingar och kunskaper, och konstruktiva tankemönster som leder oss mot ett robust samhälle i samklang med ekosystemen. 

Mycket av den kunskap och de tankebanor som leder förändringsarbetet i dag har grundlagts av människor och organisationer under många år. För min egen del känns det viktigt att gång på gång återknyta till tidigare skeden, för att få perspektiv och överblick och stärka arbetet i nuet. Mitt nya motto är ”sammanhang och kontinuitet”. 

Min fru, Anna-Maj, gav 1997 ut boken ”Ekologisk odling och självhushåll – på kvinnligt vis”, där jag skrev tre kapitel. Det har varit lite av en grundbok för oss själva också. Även om saker och ting har utvecklats, så är jag själv förvånad över hur mycket som fortfarande står sig. Det är många av dem som har läst boken som har hört av sig genom åren och det är många som har frågat om det inte skall tryckas en ny upplaga. Det hade vi egentligen inte tänkt oss, men av en tillfällighet stötte vi på publiceringstjänsten Dejavu. Den hjälper till att på ett enkelt och billigt sätt ge ut slutsålda med Print-on-Demand. Så volá! Nu kommer den att kunna beställas till jul/nyår. http://www.dejavubok.se/   

Med detta vill jag önska er alla en riktigt
GOD JUL
och ett
GOTT NYTT ÅR (Förhoppningsvis vändpunktens år) 

Esbjörn Wandt

Nyhetsbrev. Föreläsning om Omställning. Glokal gryning. Röjningsarbetet i Mullbärsbacken börjar

Hej!

Jag vill slå ett slag för två intressanta aktiviteter i helgen.

Omställning i praktiken

På lördag (den 17 november) mellan klockan 13 och 17 kommer Hugo Malm att hålla i en föreläsning och workshop om Omställningsrörelsen. Den kommer att äga rum på Tryckeriet på Rolfgatan 7 b i Malmö. Workshopen blir den tredje delen i Glokala folkhögskolans lärande verkstad Glokal gry­ning, som fokuserar på social hållbarhet.

För mer information om Glokal gryning:

http://www.glokala.se/content/index.php?option=com_content&view=article&id=1716:laerande-verstad-foer-social-hallbarhet&catid=40:seminarium&Itemid=446

Aktivitetsdag på Mullbärsbacken

På söndag (den 18 november) kl.10 -16 börjar vi med arbetet att omvandla en skogsdunge i Lindängelund till en mötesplats och skogsträdgård! Jag bifogar konceptskissar.

Alla är hjärtligt välkomna att vara med! Väderanpassade arbetskläder rekommenderas. Du får gärna ha med dig röjningsredskap(sekatör, grensax, såg eller liknande), om du har, och tidningar för marktäckning.

Vi skall fälla en del träd inne i dungen och röja bort buskar i skogsbrynet för att skapa en solficka för skogsträdgårdsväxter.

Mullbärsbacken ligger vid cykelstigen Madrigalgången, intill odlingslotterna och Gånglåtens förskola. Se

https://maps.google.se/maps/ms?msid=205217351025741197692.0004ce788a8418a108920&msa=0&ll=55.554794,13.019282&spn=0.00375,0.008272

Glöm inte att ta med picknickkorg!

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården på Holma

Jag får inte missa chansen att påminna om att vi har bokat in två aktivitetsdagar till på Holma:

Lördagen 24 november

Lördagen 8 december

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

Nyhetsbrev. Aktivitetsdag 14 april. Våren – tidiga växter. Kurs om Perenna grönsaker. Introduktionskurs i Permakultur. Ympningskurs

Hej!

Här kommer årets första Nyhetsbrev från Skogträdgården på Holma. Det har tillkommit många nya människor på sändlistan för nyhetsbrevet. Vad kul! Välkomna! Ni är nu över 1000 mottagare, vilket speglar ett snabbt växande intresset för skogsträdgård och permakultur.

Snön yr utanför fönstret – riktigt aprilväder med andra ord. Men det var nog bra att våren dämpades lite, innan för många känsliga växter hann slå ut sina blad. Det är alltid spännande med våren – denna övergång från vinter till sommar. Förloppet varierar från år till år. I år kom värmen tidigt. Jag började skörda övervintrade asiatiska bladgrönsaker i växthuset redan i slutet av februari, samtidigt som jag sådde årets första omgång av sallat och asiatiska blad.

På våren väcks så mycket förväntningar och planer inför den nya odlingssäsongen. Det är också en tid som jag kan uppleva som lite stressig. Det är mycket jag vill hinna med – beskärning, frököp, sådder, vattning, omplantering och utplantering och så vill jag gärna prova lite nya intressanta växter. Dessutom är det svårt att hitta plats till alla plantor inomhus. Då är det så befriande med de perenna och självsående växterna. De sticker upp helt av sig själva ute i trädgården. De tar ingen extra tid eller utrymme inomhus i anspråk och utgör därför ett mycket välkommet komplement till den andra odlingen. Utanför växthuset har jag redan plockat diverse grönt. Blad och blommor av luktvioler (Viola odorata) har t.ex. hamnat i salladsskålen, skogslök (kajp) (Allium scorodoprasum) i soppan och alexanderört (Smyrnium olusatrum) i diverse grytor och smårätter. De fleråriga växterna är som vänner, som kommer tillbaka på våren. En del har jag nästan glömt bort, när de plötsligt tittar fram genom löv och halm. Många av dem har jag bara precis börjat lära känna. Här finns ett intressant område att utforska!

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma
Lördagen den 14 april kl. 9.00-16.00

Detta är ett samarrangemang mellan Skogsträdgårdens vänner och Permakultur i Skåne.

Samtidigt som vi har en ”vanlig” arbetsdag i Skogsträdgården kommer det att hållas en ympningskurs på stället. Vi passar också på att smaka på eventuellt vårgrönt som har stuckit upp i Skogsträdgården.

Ympningskursen kostar 200 kr. Det är begränsat deltagarantal, så först till kvarn gäller.

Anmälningar och frågor angående ympningskursen: Caroline Einarsson  ieenilorac@live.se

Varje träd man gör kommer att kosta 25 kr, och vill man inte ta med sig trädet hem, så är det bara att lämna kvar trädet, utan kostnad.

För ympningskursen gäller oömma kläder, dessutom helst skarp kniv, gärna med rak egg (morakniv duger om den är vass) och sekatör.

Glöm inte att ta med fika och lunchmat!

Kurs om perenna grönsaker
Söndagen den 15 april i Solbyn i Dalby kl. 10.00 – 16.00
Esbjörn Wandt och Britta Nylinder är kursledare. Detta är den första av fem endagskurser där vi vid varje tillfälle fördjupar oss i 5 – 6 matnyttiga örter. Övriga kursdagar i serien är 13 maj på Holma, 17 juni på Holma, 5 augusti i Solbyn och 2 september på Holma. Vi tar upp biologi, ekologi, odling och användning. Valet av växter anpassas till säsongen. Kurspris: 400 kr/tillfälle

Vid detta första tillfälle fördjupar vi oss i viol, kirskål, rankspenat, alexanderört och lungrot. Vi noterar samtidigt vilka andra örter som går att skörda vid denna tid.

Anmälan: Du kan anmäla dig till en eller flera kurstillfällen. Maila till mig så får du mer information.

Introduktionskurs i Permakultur
Tisdag 1 maj kl 10 – 18 i Kickis Trädgård, Väpplingvägen 10 i Lund

Kicki Bobacka och Britta Nylinder håller i dagen som inleds med etik, principer och system inom permakultur. Teorin kombineras med praktiska exempel. Utomhusvistelse hela dagen så klä dig varmt, ha bra arbetsskor och handskar.

Avgiften 400 kr inkluderar vegansk lunch mat och fika. Anmälan till kicki@fria.nu, 046-14 06 67. Betalningen till pg 54 02 19 – 3 bekräftar din anmälan men kolla att det finns platser kvar först.

Vårens kalendarium

(Det kommer mer information om dessa i kommande nyhetsbrev.)

12 maj                                 Aktivitetsdag i Skogsträdgården (kl.10 -16)

13 maj                                 Kurs om perenna grönsaker på Holma (kl.10 – 16)

19 maj                                 Aktivitetsdag i Lindängelund i projektet från Skog till skogsträdgård.(kl.14-)

16 juni                                 Aktivitetsdag i Skogsträdgården (kl.10 -16)

17 juni                                 Kurs om perenna grönsaker på Holma (kl.10 -16)

27 juni                                 Permakultur i Skåne: Provsmakning på Holma (Häggmispel, bärtry och jordgubbar) (kl.18:30 -20:00)

11 juli                                  Permakultur i Skåne: Provsmakning på Holma (Hallon, bärtry)                                     (kl.18:30 -20:00)

 

Nya Frukter – växtdatabasen är sjösatt!

Det officiella projektet ”Nya Frukter” är inne i sin slutfas. Idén med projektet är att vi som odlare skall hjälpas åt att hitta nya intressanta frukter, bär och nötter och tillsammans vaska fram vilka av dessa som är mest odlingsvärda. Vi skall bygga upp en gemensam kunskapsbas och utbyta erfarenheter och växtmaterial.

Vi har nu kommit en bit på väg. Det finns en del (mycket intressanta) arter publicerade i databasen och Oscar Franzén har skrivit en artikel om projektet i Ekologiskt Lantbruk1/2012 http://ekolantbruk.se/pdf/69422.pdf.  Gå gärna in och titta på hemsidan http://www.jordmandel.se/ .

Det återstår en del arter som vi hade tänkt ha med vid publiceringen, men de är på gång.

Även om det officiella projektet snart är slut, så är detta bara början på vårt arbete. Nu har vi ett bra verktyg i våra händer, med hemsidan som bas ska vi utveckla vår kunskap och hitta och selektera fram nya intressanta växter. Tanken är att vi ska fylla på med nya arter och ny kunskap om de befintliga arterna allt eftersom vi utforskar området vidare.

 

FORTSATT GLAD PÅSK

önskar Esbjörn Wandt

0734-44 80 28