Kategoriarkiv: A-Odlingsmur

30m lång odlingsmur, ca 2 m hög och 1/2 m bred

Trädvandring och aktivitetsdagar

Trädvandringen med Arne Jansson skall äga rum söndagen den 25 juli (med samling vid Stadsbiblioteket kl.17:00) och inget annat datum. Men som sagt ta kontakt med Erik Åberg arvika81@gmail.com

Boka den 4 och/eller 5 september
Då skall vi ha aktivitetsdagar på Holma i samband med Ekorundan. Du kommer att få mer information så småningom.

 

Trevlig sommar

önskar

Esbjörn Wandt

Aktivitetsdag den 22/5 – uteköket, klätterstöd, omplantering, utplantering, rensa maskrosor och gräs. Kurser: Skogsträdgårdsodling, Växterna i skogsträdgården, Certifieringskurs och Introduktionskurs i Permakultur

Aktivtetsdag på lördag !

Nu på lördag (22 maj) är det aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma. Eftersom vi inte har någon folkhögskolekurs på Holma i år, så behöver vi extra mycket hjälp med skötseln. Förra året gjorde vi stora framsteg och det skulle vara väldigt roligt om vi lyckas upprätthålla det vi uppnådde och dessutom kunna gå vidare med en del projekt, så som t.ex. uteköket. Så kom gärna och hjälp till! Själv tycker jag att skogsträdgården är en härlig miljö att jobba i. Dessutom får man träffa många trevliga människor och man lär sig alltid något nytt.

Detta är några av arbetsuppgifterna: Bygge av kökstaket i Skogsträdgården. Bortrensning av maskrosor och gräs. Utplantering av växter. Uppläggning av pinnar för de långt komna klätterväxterna i pergolan. Omplantering av plantor och sticklingar i växthuset.

Aktivitetsdagen börjar kl.10.00. Du som inte varit med tidigare kan få en guidning i Skogsträdgården. Om du har svårt att komma på morgonen får du naturligtvis dyka upp när du vill. Men någon gång efter kl.13 så startar vi upp eftermiddagens arbete och då gör vi en guidning för nytillkomna.

Vi räknar med att sluta kl.16.00

Glöm inte att ta med lunchmat och fika!

Obs! Det finns platser kvar på följande kurser:

Permakulturkurser

Introduktionskurs den 29 maj

Plats: Holma gård, Höör

Kursavgift: 350 kr inkl. fika.

Certifieringskurs 18-20 juni, 20-22 augusti, 22-24 oktober

Detta är en 72-timmarskurs, vars innehåll i stora drag är lika över hela världen. Det ingår att göra en konkret designuppgift, där man tillämpar kunskaperna som man lär sig.

Vi prioriterar skåningar till de 18 platserna. Tanken är att permakulturen skall vara ett redskap i omställningsarbetet i Skåne. Vi vill därför att så många skåningar som möjligt går kursen tillsammans, så att vi lär känna varandra samtidigt som vi får en gemensam referensram.

Plats: Första tillfället skall vara på S:t Hansgården i Lund och andra tillfället på Holma gård. Det tredje tillfället är ännu inte bestämt.

Kursavgift: 5000 kr. Kostnad för boende och mat tillkommer.

Anmälan och information: Kicki Bobacka  0451-910 14, kicki@fria.nu

Esbjörn Wandt esbjorn.wandt@gmail.com

Odlingskurser

30 maj kl.10- 17  Skogsträdgårdsodling. Vad är en skogsträdgård? Vad har den för fördelar? Hur anlägger man den?

5 juni  kl.10- 17  Växterna i en skogsträdgård. Du får bekanta dig med växterna, som vi har i Skogsträdgården på Holma; fruktträden, bärbuskarna, nötträden och de perenna grönsakerna.

Kursavgift: Varje helgkurs kostar 290 kr.

Anmälan och information: Esbjörn Wandt esbjorn.wandt@gmail.com

 

Bästa vårhälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

Årsmöte och aktivitetsdag den 13 mars 2010

I lördags, den 13 mars, höll Skogsträdgårdens vänner sitt årsmöte. En ny styrelse valdes och det diskuterades hur arbetet med att utveckla skogsträdgården fungerat i arbetsgrupperna. Tack alla ni som kom! Det var en solig dag vilket inspirerade oss att ta tag i årets första aktivitetsdag. Trots att Skogsträdgården var gömd under ett tjockt snötäcke fanns det många uppgifter för oss alla.

Öland Skogsträdgården Enskifteshagen 013

För att porten överhuvudtaget skulle öppnas och stängas ordentligt behövdes en snöröjningsinsats.

Öland Skogsträdgården Enskifteshagen 018

Inne i trädgården upptäcktes svåra gnagskador på ca fem träd. Det var tydligt att kaninerna eller hararna är extra förtjusta i träd från Rosaceae familjen. I det här fallet var det främst äppelträd och hagtorn som råkat särskilt illa ut. Lite kambium fanns kvar vilket gör att träden har en möjlighet att skapa kallus som växer över skadan.

Öland Skogsträdgården Enskifteshagen 017

För att skydda träden från uttorkning gjordes en insats att lägga om de skadade ytorna med fuktig torv och ett plastförband. Ett snöre höll bandaget på plats. Om några veckor när knopparna sväller och bladen börjar utvecklas kommer det att synas vilka träd som överlevt skadorna.

Öland Skogsträdgården Enskifteshagen 016

Trädskydd sattes upp på många träd som var i riskzonen eftersom ingen vet om den ovälkomna gästen fanns kvar inom staketets gränser.

Öland Skogsträdgården Enskifteshagen 021

De träd som inte skyddades med trädskydd penslades med blodmjöl utblandat med vatten. Det verkar avskräckande på gnagare med vegetariska preferenser.

Öland Skogsträdgården Enskifteshagen 024

Som en påminnelse om våren hittade vi fågelbon i skogsträdgården som bara väntar på nya gäster. Förhoppningsvis hittar gnagarna andra smakliga träd utanför staketet som nu är förstärkt och fler fåglar flyttar in.

Solskens hälsningar Tora

Aktivitetsdag – ramverket för taket till uteköket, rensar, täcker med hö. Seminarier och kurser kring Växtförädling för amatörer. Text om: Den mångfunktionella silverbusken. Pionjärväxter.


Folkhögskolekursen ”Småskalig ekologisk odling”
Nu är det bara en vecka kvar på årets kurs. Det känns som att vi har tagit ett rejält kliv fram i utvecklingsarbetet detta år. En viktig anledning är att det är så många av heltidsdeltagarna som har stannat kvar under höstterminen och gått påbyggnadskursen. Det har utförts många intressanta projektarbeten, som jag hoppas att ni så småningom skall kunna få ta del av via vår hemsida http://skogstradgardensvanner.se/wordpress/ . Det har bl.a. arbetats en hel del med perenna grönsaker, både odlade i speciella bäddar och odlade som markvegetation i lundarna i Skogsträdgården.

Tyvärr har vi fått besked om att Holma folkhögskoleförening inte får starta en egen folkhögskola nästa år heller. Så nu hoppas jag på att samarbetet med Jämshögs folkhögskola kan fortsätta nästa år också.

”Växtförädling för amatörer”
Vi är på gång att bygga upp ett nätverk för erfarenhets- och plantutbyte, så att vi kan hjälpas åt att hitta nya intressanta grödor. Det kan eventuellt bli ett projekt ”Nya grödor”, som vi får stöd för från Länsstyrelsen. Som ett led i detta har vi en liten serie av aktiviteter.

21 november är det kurs i ”Växtförädling för amatörer”. Denna kurs har vi för att få en gemensam kunskapsbas och begreppsapparat inför det fortsatta arbetet.

22 november har vi ett seminarium, där vi får information om en nystartad växtdatabas och spånar kring projektets uppläggning.

20 februari har vi en kurs om bär och frukt.

21 februari har vi åter ett seminarium. Först då bestämmer vi hur vi skall lägga upp projektet. (Kanske kurser, seminarier, studiebesök, nätverksbyggande, arbetet med växtdatabasen …)

Om du är intresserad av att vara med på kursen och /eller seminariet den 21 och 22 november måste du maila till mig snarast. (Kursavgift 200 kr, seminariet gratis, lunch 80 kr/måltid, kaffe 20 kr/dag, madrass i sovsal 75kr/natt, säng i enskilt rum 150 kr/natt)

Aktivitetsdag i skogsträdgården den 28 november
Lördagen den 28 november har vi vår sista aktivitetsdag innan jul. Vi träffas kl.10 och arbetar praktiskt ett par timmar (sätter upp ramverket för taket till uteköket, rensar, täcker med hö). Därefter har vi ett möte där vi diskuterar hur arbetet har varit i arbetsgrupperna och hur vi skall lägga upp det fortsättningsvis. Mötet varar längst till kl.16.

Ta med picknickkorg och varma kläder!

Alla är hjärtligt välkomna att vara med! 

Den mångfunktionella silverbusken
Denna gång vill jag lyfta fram den koreanska silverbusken (Elaeagnus
umbellata
), som verkligen har överraskat oss i år med en fantastisk skörd av fina bär. Silverbusksläktet (Elaeagnus) hör till familjen havtornsväxter (Elaeagnaceae). Den fyller viktiga funktioner i vårt odlingssystem på Holma, samtidigt som den skänker oss dessa goda och nyttiga bär. Dessutom ger bladen, som är gröna på ovansidan och silverfärgade på undersidan, ett vackert skimrande bladverk. Den estetiska effekten förstärks ytterligare av de orangeröda till röda bären som sitter i klungor, tätt intill grenarna. (Se bifogad bild, tagen av Marie Svensson, på kursen Småskalig ekologisk odling)

Pionjärväxter
Idén med skogsträdgård är att de naturliga ekosystemen utgör modeller för vårt odlande. Vi försöker efterlikna naturen och arbeta med den och inte mot den. Vi försöker också efterlikna och dra nytta av de naturliga processer som driver utvecklingen när ett ekosystem växer fram. När en skog har utsatts för en ”störning”, t.ex. brand, erosion eller kalhygge, så att den ursprungliga vegetationen har försvunnit, koloniseras marken först av pionjärväxter. Den ena typen av växter efter den andra träder sedan in. Man säger att det sker en succession i vegetationen.  Varje art har sin strategi och är specialist på att utnyttja de speciella förhållanden som råder under ett visst stadium i vegetationens utveckling, tillbaka mot den ”mogna” skogen.

Många pionjärväxter klarar sig på jordar som är svårgenomträngliga för växtrötter och som är fattiga på organiskt material och växtnäringsämnen. En del är kvävefixerare, d.v.s. de kan, med hjälp av mikroorganismer som lever i knölar på deras rötter, binda kväve från luften och omvandla det till kväveföreningar, som växterna kan tillgodogöra sig. En del har djupa rötter och kan dra upp och ackumulera mineraler från djupa jordlager. De är alla med och bygger upp jordens bördighet med organiskt material och mineraler, d.v.s. de bygger upp matjorden.

Nötlunden i Skogsträdgården på Holma vill vi att ska genomgår en sådan process, där det ”störda” ekosystemet – klippt gräsmatta – omvandlas till en mogen skog, med stora ståtliga nötträd. Dessa träd trivs bäst i en djup, lucker, och näringsrik skogsjord. För att påskynda processen mot ökad bördighet har vi valt att framför allt använda oss av den koreanska silverbusken.

Varför just koreansk silverbuske?
Den koreanska silverbusken används ofta för att återställa jord som utsatts för gruvdrift eller erosion och den har visat sig vara effektiv på att bygga upp bördigheten. Den är också en bra samodlingsväxt. Vid samodling i fruktodling har den ökat skörden med 10 % och i Engelska försök har man ökat timmerskörden av svart valnöt, när man har odlat den tillsammans med den koreanska silverbusken.

Vad har då silverbusken för fördelar som pionjärväxt? Den klarar av näringsfattiga, torra, salthaltiga och starkt basiska jordar. Den tolererar även sura jordar (toleransområde: pH 4 – 8). Den tål även extrem hetta och kyla, vilket de ofta får utstå på mark utan skyddande träd. Den drabbas sällan av insekter eller sjukdomar. På näringsfattig jord är den dessutom kvävefixerande. De lever i symbios med Frankia-bakterier, och kan ta upp ansenliga mängder kväve från luften.

Vi vet tyvärr inte hur härdig den är. Den visar inga tecken på att ta skada av vintrarna på Holma och det finns en del uppgifter som tyder på att den skulle kunna vara härdig enda till zon 5. (Men det är mycket osäkra uppgifter.)

Det är en snabbväxande buske. Det innebär att den snabbt bildar stora kvävefixerande rötter, producerar mycket organiskt material och breder ut sig och tar utrymme. Nötträden får som små plantor skydd av buskaget, men tack vare att silverbusken växer mer på bredden än på höjden, kan nötträden snart sticka upp sina kronor, i ljuset, ovanför busktäcket.

Från taniga pinnar till yviga buskar
2004 sådde vi frön som vi fått av vår vän Clive Simms i England. Året därpå planterade vi ut dem. De växte inte så mycket till att börja med, utan stod rätt länge som taniga och spretande pinnar klädda med blad. Men förra året började de skjuta fart ordentligt. Antagligen hade de fått igång samarbetet med de kvävefixerande mikroorganismerna och kanske även med mykorrhizasvampar.

Bären
I höst har vi blivit helt betagna av den koreanska silverbusken. På den ena busken efter den andra har ett gytter av små orangeröda bär trätt fram tätt intill grenarna bakom det silverskimrande lövverket. Tittar man närmare på bären, som bara är 8 mm i diameter, ser man att de är lite genomskinligt glänsande och beströdda med små silverfläckar. De tidigaste buskarna hade mogna bär redan i slutet av augusti och de sista bären har vi plockat nu i november. De har bjudit på mångfacetterade smakupplevelser. Varje planta har haft sin egen kombination av syrlighet, sötma och strävhet, förutom andra mer odefinierbara aromer.

Vi har även förundrats över hur lång tid bären har varit användbara, även om smaken har förändrats under tiden. Generellt sett har bären blivit sötare med tiden. De växer till en hel del i volym mot slutet, utan att kärnan blir större. Kärnan är för övrigt relativt mjuk och fullt ätbar.

Det går snabbare att plocka bären än man skulle kunna befara med tanke på hur små de är. Man kan repa av många på en gång från grenarna, utan att bären mosar sig. Skalet är starkt nog för att stå emot trycket.

Det har dessutom visat sig att bären är väldigt nyttiga. De är bl.a. rika på mineraler, vitaminer (speciellt A, C och E), essentiella fettsyror, flavonoider och andra antioxidanter. Den har betydligt mer lykopen än tomat (mellan 3 och 50 gånger så mycket). Lykopenet anses bl.a. ha en förebyggande verkan på olika former av cancer.

Biologisk mångfald
Silverbuskarna utgör en bra livsmiljö för fåglar och insekter. De väldoftande blommorna pollineras av olika insekter, som på så sätt fylls med energi från nektarn (den innehåller 28 % socker). Därför är det också en bra biväxt.

Vänliga hälsningar

Esbjörn Wandt

Bilder från slutet av juli…

090731haggmispel

Häggmispeln, Amelanchier alnifolia och Amelanchier laevis, är nu skördemogen. Arne bjöd på egenförädlade häggmispelprodukter, saft och sylt!  I skogsträdgården finns bland annat sorterna ´Ballerina´, ´Northline´ och ´Thiessen´.

090731haggmispel2

Problemet är kanske att de mognar fort och man måske vara snabb att skörda och att blomflugorna verkar vara lika förtjusta i bären som vi.

090731skogstradgardsfilial

Vi har gjort en skogsträdgårdsfilial i på slänten i äppellunden där vi har planterat åtta stycken äkta kastanj, Castanea sativa ´Hedgehog´. Vi hoppas att de ska trivas där och att vi i framtiden kommer få en mäktig kastanjelund!

090731nissehavtorn

Nisse förökar havtorn, Hippophae rhamnoides, med sticklingar.

090731parasollbeskuretappeltrad

Parasollbeskuret äppelträd, Malus domestica ´Discovery´.

090731esbjornarneommulletrad

Arne och Esbjörn diskuterar beskärning av det kraftigt växande mullbärsträdet, Morus ´Mulle´.

090731mahonia

Snart skördefärdig Mahonia aquifolium.

090731hasselcorylus1

090731hasselcorylus2

Olika sorter av storfruktig hassel Corylus avellana. Bland annat ´Butler´.

090731bjornkardon

Björn och kardon, Cynara cardunculus.

090731sibiriskartbuske

Skördeklar sibirisk ärtbuske, Caragana arborescens.

090731anisisop

Anisisop, Agastache foeniculum.

090731jyttefika

Jytte har fikapaus.

Aktivitetsdag lördagen den 11 juli kl.10 – 16

 

Det är härliga bärtider nu. Den ena arten avlöser den andra. Vi går runt och

smakar på det som trädgården har att erbjuda för tillfället.

 

Praktisk uppgift:

En del bärbuskar är dolda i en alltför kraftig växtlighet. Därför arbetar vi

oss systematiskt igenom lund för lund    tar bort ogräs, skär ner vallörten

och en del yviga perenna grönsaker, rensar fram gångar bland hallonen och

rensar kring bärbuskar, nötbuskar och fruktträd.

 

Du är hjärtligt välkommen att vara med. Det är ett bra tillfälle att lära

känna viktiga växter, både sådana som vi i denna situation betraktar som ”ogräs”

och ”nyttoväxter” som vi avsiktligt har planterat in eller som har kommit av

sig själva.

 

Det finns plantor kvar att köpa.

 

Anmälan till Esbjörn Wandt esbjorn.wandt@gmail.com

 

Egen picknickkorg.

 

Välkomna!

Rapport från aktivitetsdag 13 juni

 

Ett femtontal glada skogsträdgårdsvänner, både gamla och en del nya, trotsade regnet och var med på aktivitetsdagen idag!

Dagen inleddes med presentationsrunda och efter diskussioner om olika projekt och vidare arbete i föreningen tog vi oss ut i regnet. En hel del ogräs rensades bort, både i gångar och lundar. Även den nya bron byggdes färdigt!

Vi planterade även en del nya växter:
Humle- Humulus lupulus, någon variant från Mandelmanns
Pimpernöt- Staphylea pinnata
Persimon- Diospyros virginiana
Körsbärskornell- Cornus mas
Robinia
Bambu- Phyllostachys heteroclada
Finnslide- Aconogonom x fennicum (syn. Polygonum polymorphum?)

Vi bestämde att kommande aktivitetsdagar skall hållas i mitten av juli och mitten av augusti. Närmare datum kommer snart bestämmas. Det kommer även att bli några mindre, spontana aktivitetsdagar under sommaren, så håll utkik efter information! Hoppas vi ses på Holma i sommar!

Dagens godaste: Spansk körvel-frö

 

ograsrensningkicki

Ogräsrensning med bl a Kicki.

lenamariaamandaplanterar

Lenamaria och Amanda i planteringstagen.

jyttebrittabro

Jytte och Britta snickrar färdigt bron.

planteringfinnslide

Plantering av finnslide. Marken runt täcks med tidningar och vallörtsblad.

vaxterplanteras

Alla nya växter som ska planteras!

Aktivitetsdagen den 13 juni kl. 10 -16

Skogsträdgårdens vänner bjuder in till aktivitetsdag!

Vi välkomnar gamla såväl som nya gäster till en inspirerande vårdag i Holmas skogsträdgård. Vi börjar kl 10 med en presentation och rundvandring i skogsträdgården för att se vad som hänt sen sist. 

 

PLANERING

 

Hur skall arbetet organiseras?

Vi diskuterar hur arbetet går i föreningen. Hur vi skall arbeta vidare och vad vi skall prioritera.

Det börjar bli dags att planera uppförandet odlingsmuren. För dem som vill avsätts tid för detta.

 

PRAKTISKA UPPGIFTER

 

Uteköket

Arbetet går vidare med uteköket, t.ex. uppsättning av stolpar till taket.

 

Skötsel av lundarna

I lundarna är det dags att skära ner och täcka med vallörten och andra yviga plantor, ta bort ogräs, rensa i gångarna och täcka med hö på vissa ställen.

 

Arbete med surjordsområdet och med torrängen.

 

Plantering

Vi har även en del plantor till som bör planteras ut.

 

Försäljning av plantor

Vi fortsätter även försäljningen av plantor. Här är exempel på plantor som är till försäljning:

 

Sibirisk ärtbuske, gullviva, citronkattmynta, (Nepeta cataria ’Citriodora’), lungrot, pimpinell, doftkörvel (Chaerophyllum aromaticum) (Späda blad kan användas i  sallader och soppor Fröna kan användas på samma sätt som kummin) flenörtsisop, myskmalva, rosenmalva, rankspenat, libbsticka, rabarber  ’Glaskins perpetual’, hartsros, plommonnypon, vinhallon och minikiwi.

 

Plantorna kostar 10, 20 och 50 kr beroende på storlek.

 

Egen medtagen lunch och fika äter vi gemensamt ute i solen, men möjlighet att äta inomhus och värma mat finns. Vi planerar att hålla på till kl 16. 

Anmälan till Kicki Bobacka 046-140667 på eller kicki@fria.nu

 

Välkomna!