Diverse nyheter – Kursen Småskalig ekologisk odling inställd. Kommande projekt om Agroforestry, Kursen i växtförädling av frukt och bär

Hej!

Kursen Småskalig ekologisk odling inställd
Jag måste tyvärr börja med en tråkig nyhet. Kursen i Småskalig ekologisk odling på Holma ställs in. Sedan Jämshögs folkhögskola meddelade att de inte hade möjlighet att vara huvudman för kursen, har vi gjort stora ansträngningar att försöka hitta någon annan lösning Vi har haft några olika alternativ, men dörren har stängts för den ena efter den andra. Vi kan bara bleklaga och skall arbeta på att få igång kursen nästa år och att hitta en stabilare grund för verksamheten.

Projekt
Det innebär ingalunda att all verksamhet läggs ner på Holma. Vi skall hålla grytan kokande och planerar många olika projekt och aktiviteter. Jag skall snart återkomma med information om vår nya agroforestry-satsning. (Skogsträdgården är en variant av agroforestry. Det handlar om samodling av träd och buskar med andra grödor eller träd och buskar kombinerat med betesmark.) Likaså skall vi starta ett projekt som handlar om att utveckla odlingen och användandet av perenna grönsaker.

Kurs och seminarium 20 och 21 februari
Jag vill påminna om Kursen i växtförädling av frukt och bär, som vi har lördagen den 20 februari och som ingår i projektet ”Nya grödor”. Vi har rätt många anmälningar, men det finns platser kvar. Program bifogas. (Detta går även ut till dig som redan har anmält dig till kursen.)

Du kan också anmäla dig till seminariet som vi skall ha på Holma den 21 februari kl.9.00 -13.00. Där kommer vi att gå vidare med växtdatabasen och diskutera hur vi skall lägga upp projektet.

OBS! Sista anmälningsdag är 14 februari! Jag bifogar anmälningsblankett. Den kan du fylla och skicka tillbaka som mail.

Tider för våren
Här får du datum för några av vårens planerade aktiviteter .(Det kan ske ändringar.)

20 februari     Kurs i växtförädling av frukt och bär
21 februari     Seminarium i projektet ”Nya grödor”
13 mars         Aktivitetsdag och årsmöte i Skogsträdgårdens vänner
17 april          Aktivitetsdag i Skogsträdgården
24 april          Introduktionskurs i permakultur
22 maj           Aktivitetsdag i Skogsträdgården
29 maj           Introduktionskurs i permakultur
13 juni           Aktivitetsdag i Skogsträdgården
18-20 juni      Certifieringskurs i permakultur för skåningar. Del 1 (av 3)

(Övriga del 2: 20-22 augusti, del 3: 22-24 oktober)

Du får information om de olika aktiviteterna i kommande nyhetsbrev.

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt