Ekorundan den 4 och 5 september

Det var fint väder och trevlig stämning på den kombinerade Ekorundan och aktivitetsdagen på Holma. Till de fyra visningarna i Skogsträdgården kom det många nyfikna människor. Ett entusiastiskt gäng arbetade samtidigt praktiskt med skogsträdgårdens växter. Under lördagen rensades det och täcktes mellan och under buskarna i rosenkvittenbågen och under söndagen ersattes en del ogräs av perenna grönsaker i en av lundarna.

På lördagen kunde vi köpa fika och soppa av volontärer som så förtjänstfullt ställt upp. På söndagen var det en grupp barn från St. Hansgården i Lund som stod för fikat. Det tackar vi för!

Bild1

Vad är ogräs och vad är grönsak? Det finns många växter att bekanta sig med i skogsträdgården.

Bild2

Skogsträdgården ger oss anledning att förstå hur ekosystemen fungerar. Här redogörs för hur skogsträdgårdens växter med hjälp av solljuset och andra organismer bygger upp bördigheten i jorden.

Bild3

Under grenar och stenar i skogsträdgården döljer sig ett rikt djurliv. Här är en salamander som vi hjälper att flytta när vi tar bort den skyddande grenen.

Bild4

Igelkottarna trivs också bra i skogsträdgården.