En miniskogsträdgård på skolan

En miniskogsträdgård på skolan

Läs mer om hur en pedagogisk miniskogsträdgård kan anläggas och användas i boken Skogsträdgården – för små skogsträdgårdsmästare och nyfikna vuxna. Finns att köpa i samband med föreningen Skogsträdgårdens vänners aktivitetsdagar på jämna söndagar 10-15. Se även vårt pedagogiska material kopplat till boken.

Vill ni ha hjälp att anlägga en miniskogsträdgård på skolan?

Kontakta info@skogstradgardensvanner.se eller någon av skogsträdgårdspedagogerna under fliken ”Projekt Bärfis & Kontaktuppgifter”.