Föreningen bildad!

 

Äntligen har vi bildat den ideella föreningen Skogsträdgårdens Vänner! En hängiven skara på 15 personer samlades på Holma den 15 februari 2009 och utarbetade grunderna för föreningen. Syftet med föreningen är dels att utveckla och förvalta Skogsträdgården på Holma, och dels att dokumentera, sprida kunskap och öka användningen av skogsträdgårdskonceptet i samhället.

 

Arbetet i föreningen kommer till allra största delen att ske i fem arbetsgrupper, nämligen växtgruppen, aktivitetsgruppen, projektgruppen, kommunikationsgruppen och ekonomigruppen. Det finns möjlighet att engagera sig i någon arbetsgrupp, komma och hjälpa till på aktivitetesdagar och självklart bli medlem i föreningen. Arbetsgrupperna, aktivitetsdagarna och det personliga nätverk som uppstår ger många trevliga stunder och förutsättningar för att lära sig mycket om skogsträdgårdar och växtodling.

 

För att möjliggöra utvecklingen av Skogsträdgården på Holma behövs pengar, och vi tar tacksamt emot ekonomiska bidrag. Under året kommer vi att bygga upp en odlingsmur, bygga ett utekök och utveckla bäcken. För er som vill öka era kunskaper inom skogsträdgårdskonceptet och småskalig ekologisk odling anordnas både korta och längre kurser.

 

Vi hälsar dig varmt välkommen till Skogsträdgårdens vänner!