Ge bidrag

 

Ge bidrag

För att genomföra nya projekt i skogsträdgården behöver vi pengar. Därför är vi mycket tacksamma för de bidrag som du kan ge oss. Sätt in ditt bidrag på Plusgiro 51 85 14-5 och skriv ditt namn och vilket projekt det gäller. Vill du ge ett bidrag som inte riktar sig till något särskilt projekt skriv bara bidrag.

Nuvarande projekt är:

Odlingsmur

Utekök

Bäcken