Länkar

Allkorn

Alternativ.nu

Allt om trädgård

Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen

Biodynamiska Föreningen

Bygdenet – Hela Sverige skall leva

Den virtuella floran

Edula

Ekobanken

Ekocentrum

Ekologiska Lantbrukarna

Ekoweb

Framtiden i våra händer

Fältbiologerna

Förbundet Organisk Biologisk Odling, FOBO

Föreningen Ekologisk- Organisk Biodling

Föreningen för Ekologisk Fjäderfäproduktion

Föreningen Kärngårdar

Föreningen Nordsvenska Hästen

Föreningen Sesam

Fri jord

Fritidsodlingens Riksorganisation

Fröodling.se

Gotlands ekobynätverk

Greenpeace

Gröna Näringens Riksorganisation

Holma Folkhögskola

Hushållningssällskapen

International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Krav

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Lars Westergaards plantskola

Miljöförbundet Jordens Vänner

Miljötips.nu

Natur & Trädgård

Naturskyddsforeningen

NewCROP

No dig vegetable garden

Nordiska Trädgårdar

Odla.nu

Odling i balans

Permakultur Sverige

Pesticide Action Network UK

Plants For A Future

Råbergs Ekorådgivning

Riksförbundet Svensk Trädgård

Roberts Hart’s

Runåbergs fröer

SESTO

Skogshästen

Slow Food Skåne

Stiftelsen Holma

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD)

Svensk Lantmat

Svensk Mjölk

Svenska Demeterförbundet

Svenska Fjordhästföreningen

Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar

Sveriges Biodlares Riksförbund

Sveriges Entomologiska Förening (SEF)

Sveriges Konsumenter i Samverkan

Sveriges Pomologiska Sällskap

The National Clonal Germplasm Repository

Tidsskriften Småbrukaren

Veckans Ekolantbruk

Wildobst.de

Äktavara.org