Nyhetsbrev mars 2010. Permakulturkurser – Introduktionskurs, Certifieringskurs. Odlingskurser – Odlingssystem i permakultur, Intensivodling i bäddar, Skogsträdgårdsodling, Växterna i skogsträdgården

Hej!

I det här utskicket får du information om planerade permakulturkurser, studiecirklar och helgkurser i odling.

Permakulturkurser

Introduktionskurs den 10 april
Tid: Kl.10 – 17
Plats: Glokala Folkhögskolan, Rolfsgatan 16, Malmö
Kursavgift: 350 kr inkl. fika.
Lunch: Lunch kan beställas från en närliggande persisk restaurang (som även har vegetarisk mat). Alternativt kan du ta med egen lunchkorg.

Introduktionskurs den 29 maj
Plats: Holma gård, Höör
Kursavgift: 350 kr inkl. fika.

Certifieringskurs 18-20 juni, 20-22 augusti, 22-24 oktober
Detta är en 72-timmarskurs, vars innehåll i stora drag är lika över hela världen. Det ingår att göra en konkret designuppgift, där man tillämpar kunskaperna som man lär sig på kursen.
Vi prioriterar skåning till de 18 platserna. Tanken är att permakulturen skall vara ett redskap i omställningsarbetet i Skåne. Vi vill därför att så många skåningar som möjligt går kursen tillsammans, så att de lär känna varandra samtidigt som de får en gemensam referensram.
Plats: Första tillfället skall vara på S:t Hansgården i Lund och andra tillfället på Holma gård. Det tredje tillfället är ännu inte bestämt.
Kursavgift: 5000 kr. Kostand för boende och mat tillkommer.
Anmälan och information: Kicki Bobacka  0451-910 14, kicki@fria.nu
Esbjörn
Wandt esbjorn.wandt@gmail.com

Odlingskurser

Studiecirklar i ”Odlingssystem i permakultur”
Enkätsvaren visar att intresset är störst för ”Odlingssystem i permakultur”. Detta innehåller i kortfattad form även de andra ämnesförslagen.
Innehåll: Skogsträdgårdsodling, intensivodling i bäddar, perennbäddar, nyckelhålsodling, kompostsystem m.m. och en orientering om hur dessa delar kan ingå i en helhetsdesign av trädgården.
Tider:
Studiecirkel 1: Tisdag eftermiddag 13 – 16.  10 träffar med början den 13 april
Studiecirkel 2: Tisdag kväll 17 – 21. 10 träffar med början den 13 april
Avgift: 1000 kr

Helgkurser
Det finns ett stort intresse för helgkurser. Därför planerar vi att ha följande helgkurser under våren:

18 april kl.10- 17  Intensivodling i bäddar. Denna helgkurs hamnar först, så att du kan komma igång med din egen bäddodling tidigt.

30 maj kl.10- 17  Skogsträdgårdsodling. Vad är en skogsträdgård? Vad har den för fördelar? Hur anlägger man den?

5 juni kl.10- 17  Växterna i skogsträdgården. Du får bekanta dig med växterna, som vi har i Skogsträdgården på Holma; fruktträden, bärbuskarna, nötträden och de perenna grönsakerna.

Kursavgift: Varje helgkurs kostar 200 kr. Man får själv ta med sig fika- och lunchkorg.

Anmälan och information: Esbjörn Wandt esbjorn.wandt@gmail.com

Bästa hälsningar  

Esbjörn Wandt