Nyhetsbrev 2012: 6. ”BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen” – Tankarna bakom. Kurser i Skåne och övriga landet. Nytryck av ”Ekologisk odling och självhushåll – på kvinnligt vis”

Hej! 

Här kommer det sista nyhetsbrevet för året från Skogsträdgården på Holma! Det är många som undrar vad det kommer att finnas för kurser i permakultur och småskalig ekologisk odling nästa år. I det här nyhetsbrevet finns lite information om det. Men först skall jag komma med ett mycket glädjande besked! 

”BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen”.

 Vi har beviljats pengar från Allmänna arvsfonden för detta projekt! Det handlar om permakultur, nytänkande, möten, upptäckarglädje, lust, medskapande, samspel, humanism, engagemang och framtidstro för barn i Malmö och Höör. Projektet går ut på att stärka barn och ungdomar i deras roll som medskapare i uppbyggandet av ett hållbart samhälle och ett värdigt liv. Vi menar att grunder för detta ligger i att lära sig att samarbeta med naturen och med varandra. Som miljö för denna lärprocess använder vi oss av Skogsträdgården på Holma. Skogsträdgårdsodling handlar om helhetstänkande. De olika delarna ingår i en meningsfull helhet. I detta meningsfulla sammanhang möts barn med olika bakgrund. Permakultur används som planeringsredskap på alla områden. Det är ett hjälpmedel för att planera så att de olika delarna samverkar till en välfungerande helhet. 

Konceptet är att Skogsträdgården på Holma utgör referens för barnens arbete på hemmaplan. Olika grupper utformar och genomför mindre projekt i Skogsträdgården. Dessa projekt relateras till deras funktion i det större sammanhang som de ingår i. Om barnen t.ex. designar och planterar rabatter med ätliga blommor, så tittar vi också på de insekter som besöker blommorna för att suga i sig nektar. Vi försöker utröna vilka av dessa som pollinerar äppelträden och vilka som får rovdjurslaver, som håller bladlössen i schack. Skogsträdgården utgör en miniatyrvärld för upptäckter och möten. Den utgör ett meningsfullt sammanhang som befrämjar helhetstänkande. Barnen tar med sig inspirationen och kunskapen från skogsträdgården ”hem” till sin egen skola, där de, tillsammans med sina pedagoger, arbetar vidare med andra projekt som anknyter till det man gör på Holma. Vi hjälper även barnen och pedagogerna att realisera sina idéer i Malmö.

Utbildningar och kurser i Skåne

Tyvärr så fick vi åter avslag på ansökan om att få starta Holma folkhögskola. Det var rätt många sökanden och alla fick avslag. Men vi ger inte upp så lätt. I väntan på en egen folkhögskola arbetar vi vidare genom att organisera odlings- och permakulturkurser i samarbete med andra organisationer: 

Folkhögskolekurs i Stadsodling 2013

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig småskalig odling för att driva stadsodlingsprojekt. Utbildningen kommer framför allt att vara förlagd till Lund.
Ytterligare information kommer på www.holmafolkhogskola.se 

Certifieringskurser i Permakultur (PDC) på Glokala folkhögskolan

Permakultur – distanskurs 2013 organiseras av Glokala folkhögskolan i Malmö. De fysiska träffarna kommer antagligen att ske 19 – 21 april, 31maj – 2 juni, 9-11 augusti och 11-13 oktober. Denna kurs vänder sig till personer i Skåne och främst till dem som är engagerade i olika projekt med anknytning till vårt nätverk. Information och anvisningar till hur man söker till kursen kommer ut i februari eller början av mars på  http://www.glokala.se/content/ 

PDC i Skåne  28 juni – 7 juli

Kursen har sambruksgården Ankhult som bas, arrangör Södra Rörums Sambruk.
Kontakt Susanne susanne.velander.vretare@sambruket.se

Permakulturkurser i andra delar av Sverige

Här kommer tips på några andra certifieringskurser i permakultur (PDC) runt om i landet: 

PDC i Stjärnsund, Dalarna 2013.

Kursen kommer att ha lite extra fokus på skogsträdgård, ekologiskt byggande, biologisk mångfald och biomimetik/mönsterspråk. Kursen sker vid följande fyra tillfällen: 10-12 maj, 7-9 juni, 9-11 augusti och 4-6 oktober. Kurskostnaden är 3500 kr inklusive mat.
Mer information och ansökningsblankett finns på denna länk: http://tinyurl.com/buv3ex4 

PDC på Grävsta Gård, Hölö/Järna

På Grävsta Gård kommer det att hållas ett antal PDC-kurser liksom andra permakulturkurser. Gå in och titta på  http://www.integralpermanence.org/index.html

PDC på Ecotopia Österlen

3-16 augusti hålls en certifieringskurs i samarbete med Permakulturschule i Österrike och The Permaculture Research Institute of Australia.
www.ecotopia.se

Några reflektioner inför julen och det nya året

Det händer massor av saker nu, när det gäller omställning och permakultur. Det är i grevens tid! Det måste hända mycket och snabbt om vi skall klara av den situation, som vi befinner oss i på vår jord. Men lika viktigt som att det går snabbt är det att det blir rätt. Att vi inte fortsätter att försöka lindra symptomen utan går till botten och gör de grundläggande förändringar som leder till helhetslösningar. Vårt förändringsarbete måste grundas på många människors delaktighet, gedigna värderingar och kunskaper, och konstruktiva tankemönster som leder oss mot ett robust samhälle i samklang med ekosystemen. 

Mycket av den kunskap och de tankebanor som leder förändringsarbetet i dag har grundlagts av människor och organisationer under många år. För min egen del känns det viktigt att gång på gång återknyta till tidigare skeden, för att få perspektiv och överblick och stärka arbetet i nuet. Mitt nya motto är ”sammanhang och kontinuitet”. 

Min fru, Anna-Maj, gav 1997 ut boken ”Ekologisk odling och självhushåll – på kvinnligt vis”, där jag skrev tre kapitel. Det har varit lite av en grundbok för oss själva också. Även om saker och ting har utvecklats, så är jag själv förvånad över hur mycket som fortfarande står sig. Det är många av dem som har läst boken som har hört av sig genom åren och det är många som har frågat om det inte skall tryckas en ny upplaga. Det hade vi egentligen inte tänkt oss, men av en tillfällighet stötte vi på publiceringstjänsten Dejavu. Den hjälper till att på ett enkelt och billigt sätt ge ut slutsålda med Print-on-Demand. Så volá! Nu kommer den att kunna beställas till jul/nyår. http://www.dejavubok.se/   

Med detta vill jag önska er alla en riktigt
GOD JUL
och ett
GOTT NYTT ÅR (Förhoppningsvis vändpunktens år) 

Esbjörn Wandt