Nyhetsbrev. Arbetsdag 19 mars – beskär hasselbuskar, fruktträd och bärbuskar, ta hand om övervintrande växter i växthuset. Vår i Skogsträdgården. Föredrag om Agroforestry. Projektet ”Nya frukter”. Klibbalens många funktioner.

Hej!

Nu börjar våren kännas i luften. Solen skiner, salladen och de asiatiska bladgrönsakerna börjar sätta fart i kallväxthuset och utanför växthuset har jag just varit och plockat en del små gröna salladsblad. Störst är bladen på alexanderlokan (Smyrnium olusatrum). Dessutom är blåmesarna väldigt aktiva i körsbärsträdet. Till min stora glädje verkar de mycket intresserade av fågelholken. (Blåmesar är effektiva bladlössätare.)

I det här nyhetsbrevet får du information om vad som händer den närmaste tiden. Redan nu på lördag är det aktivitetsdag i skogsträdgården och nästa vecka ett föredrag om agroforestry! Dessutom skriver jag lite om klibbalen, som jag gärna slår ett slag för. Vi har haft goda erfarenheter av den i Skogsträdgården på Holma.

Aktiviteter den närmaste tiden

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma på lördag den 19 mars kl.10 – 16
Vi beskär hasselbuskar, fruktträd och bärbuskar och tar hand om de övervintrande växterna i växthuset. Det är läge att se vad vi har för växter att använda i olika skogsträdgårdsprojekt. Vi börjar diskussionen om hur vi skall lägga upp årets arbete och förbereder årsmötet.

Glöm inte att ta med fika, lunch, varma kläder och gärna sekatör!
Vi ses nere vid växthuset!

 

Agroforestry – en katalysator i landsbygdsutvecklingen?
23 mars  kl. 18.00 -21.30  på Holma

Kursen är gratis och vänder sig i första hand till personer som bor på den skånska landsbygden. Den är finansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Anmälan: Anmälan kan endast göras på http://kompass.lrf.se/Public/1,2/SearchCourse.aspx 

Man hittar kursen lättast genom att använda utbudskoden  12514 på kompass.lrf.se
Årsmöte i Skogsträdgårdens vänner
3 april på Holma kl.10 -16

Kombinerat årsmöte och aktivitetsdag.

 

Aktivitet i projektet ”Nya frukter”
15-17 april   

Vi som är med i projektet ”Nya frukter” har en workshop med växtekolog Mårten Hammer om marktäckare fredagen den 15 april, arbetar med växtdatabasen på lördagen och åker och hälsar på växtförädlaren Viktor Trajkovski i Stenestad på söndagen.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att vara med!

Den mångfunktionella klibbalen
Snart kommer friska och nyttiga blad och skott att spira i skogsträdgården. Men de har inte börjat riktigt än. Vi kan därför passa på att ägna en tanke åt en annan viktig växt, som inte har några sådana läckerheter att komma med och som liksom står lite i bakgrunden. Den är ändå viktig. Den ramar in skogsträdgården, bygger upp strukturen och bördigheten och skyddar de andra växterna. Det handlar om klibbalen.

Klibbalen (Alnus glutinosa) är ett pionjärträd. Det innebär att den snabbt kan etablera sig och växa sig stor på störd mark. Den är dessutom kvävefixerare. Det betyder att det på rötterna finns knölar med bakterier, som omvandlar luftkväve till växtnäringskväve.

Vi drar nytta av alens egenskaper som pionjärväxt när vi etablerar en skogsträdgård. Den fungerar bra som ”amträd”. Den växer snabbt och ger vind- och frostskydd åt fruktträden, förutom att den berikar marken med organiskt material och växtnäringskväve. Dessutom är den som ung relativt smal, vilket gör att det dröjer ett tag innan den skuggar undervegetationen alltför mycket.

Två egenskaper gör alen till ett ”behändigt” träd i skogsträdgården: Den skjuter inte rotskott och den tål beskärning. Vi kan beskära den på många olika sätt. Vi kan kapa den nere vid marken, när den börjar dominera för mycket. Då växer det ut en kvast av stamskott. Om vi bara sparar en av dessa, så blir det snart ett nytt träd. Vi kan också kapa trädet en bit upp. Då får vi en kvast av skott där i stället. Att kapa av ”kvastens” grenar med jämna mellanrum kallas hamling. (Det blir som de berömda skånska pilträden som står utmed vägarna på slätten.) Vi kan med andra ord anpassa albeståndet till den övriga vegetationen genom beskärning. En del träd tar vi bort helt, en del får utbilda rotskott vid marken, en del blir hamlingsträd och där det behövs beskär vi störande grenar.

Det går alldeles utmärkt att använda alen på samma sätt i en läplantering. Då planteras de tillsammans med andra långsammare träd. De växer snabbt upp och fyller sin funktion tills de andra träden får ta över.

Alen är känd för att trivas på fuktiga ställen. Den kan t.o.m. växa i öppet rörligt vatten. Därför kan man använda den i agroforestrysystem på fuktig och blöt mark. Vår erfarenhet från Holma är att klibbalen faktiskt kan växa mycket bra även i torrare miljö.

Mångfunktionalitet är ju ett honnörsord i permakultur och skogsträdgårdsodling. Därför funderar man naturligtvis på vad alen kan användas till. Här följer några exempel:

Ved

Virke
Lätt och mjukt. Lätt att torka. Lättarbetat och bra som slöjdvirke (träskobottnar och möbler). Passar bra till svarvning. Rödgult virke som är lent att hålla i. Passar därför till redskapsskaft, hushållsredskap och leksaker.

Pålar
Rötbeständig under vatten och i dy. Urholkade alstockar användes förr till vattenledningar. Venedig lär till stor del vila på stockar av al.

Rökning
Sågspån av klibbal används ofta vid rökning av fisk och kött.

Kol
Går bra att göra krut av. (Vad vi nu skall ha det till?)

Färgämne
Albark ger grå och svart färg.

Garvämne
Barken innehåller mycket garvämne. Garvning av läder. Ger samtidigt en grå färg.

Svampodling
Går bra att odla t.ex. ostronskivling och shiitake på stockarna.
Bästa vårhälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28