Nyhetsbrev, aktivitetsdag. Medborgarnas idéforum – en annan värld är möjlig. Ett första möte – ”Från skog till skogsträdgård” (Mullbärsbacken).

Hej!

Tyvärr så finns det ännu inget beslutat om nästa års odlings- och permakulturkurser. Jag återkommer så snart jag vet något. I det här utskicket får du information om några aktiviteter under de närmaste veckorna.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på söndag!
Nu på söndag (20 november) har vi aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma, med trevlig samvaro och friskt arbete.
Vi fortsätter med de arbetsuppgifter som vi började med på förra aktivitetsdagen:
Flytt av perenna grönsaker från perennbäddar ute på ”åkermark” till Skogsträdgården.
Arbete med uteköket.
Anläggning av nyckelhålsodlingar kring uteköket.
Reparation av viltstängslet inför vintern.
Ta med lunchkorg, vänner och bekanta! Vi börjar kl. 10 och slutar kl. 16.

Tips!
Medborgarnas idéforum: En annan värld är möjlig!
26 november kl. 13.00-17.00 på Tryckeriet, Rolfsgatan 7B, Malmö

Om inte makthavarna tar ansvar för planeten, får vi medborgare ta framtiden i våra händer! Spännande föreläsningar om globala och lokala aspekter samt diskussion kring vad vi kan göra i Malmö. För mer information samt kontaktuppgifter besök följande länk:

http://sv-se.facebook.com/notes/glokala-folkh%C3%B6gskolan/en-annan-v%C3%A4rld-%C3%A4r-m%C3%B6jlig/10150383959056602

Verksamhetsmöte för Permakultur i Skåne (PIS)
27 november kl.11 – 17 på Kontrapunkt i Malmö

Den 5 mars i år hade vi ”kick-off” för PIS på Glokala folkhögskolan i Malmö. Nu har vi tänkt följa upp detta med ett ”verksamhetsmöte”, där vi bestämmer vad vi skall arbeta med nästa år. Tanken är att vi skall organisera oss i arbets- eller intressegrupper kring olika områden. Program bifogas.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården den 3 december
Detta är sista aktivitetsdagen inför vintern. Då skall vi bl.a. se till att viltstängslet är helt och alla plantor i växthuset står skyddade under bänkarna.

 

 

Möte i en skogsdunge i Lindängelund i Malmö 10 december kl.13
Permakultur i Skånes (PIS) planerar att köra ett projekt som vi kallar ”Från skog till skogsträdgård” i Lindängelund i Malmö. Planerna är att omvandla en skogsdunge till en skogsträdgård med ätliga växter. Vi är några som redan har börjat titta lite på de buskar och träd som växer där. Se bloggen http://skogstradgardenlindangelund.blogspot.com/

Lördagen den 10 december tänkte vi ta oss till Lindängelund och titta och fundera vidare.

Du är hjärtligt välkommen att vara med! Mejla i så fall gärna det till mig.

Vi träffas kl.13 vid busshållplatsen Kastanjegården, dit man kan ta sig med busslinje 8 från t.ex. Malmö central.
Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28