Nyhetsbrev och aktivitetetsdagar. Projektet ”Nya frukter”, ”Odlingskraft – Stad och Land”. Ekorundan. Landsbyggdsutveckling – Skogsträdgård, Agroforestry. Konferens på Alnarp: Storleken spelar roll – Vad innebär anpassad skala för framtidens livsmedelsproduktion?

Hej!

Här kommer ett litet nyhetsbrev från Skogsträdgården på Holma. Jag tänker rapportera lite om pågående och planerade projekt och om höstens aktiviteter på Holma (och en på Alnarp).

Projektet ”Nya frukter”
Jag nämnde detta projekt i förra nyhetsbrevet och det kommer en utförligare redogörelse i nästa. Jag skall här bara rapportera att vi har beviljats stöd från Region Skånes Miljöfond. Nu väntar vi bara på besked från Länsstyrelsen, som är medfinansiär.

I förra nyhetsbrevet skrev jag också om en av de bärbuskar som ingår i ”Nya frukter”, nämligen ”Haskap” eller japansk bärtry (Lonicera caerulea var. emphyllocalyx ) som det egentligen heter på svenska. Jag berättade då att de 45 plantorna som vi har bakom växthuset på Holma hade fått bär. Dessa mognade i slutet av juni. Tre buskar utmärkte sig med extra goda bär och på en fjärde var bären ovanligt stora. Vi har tagit både fröer och sticklingar från dessa, som ett första led i vårt förädlingsarbete. Som sagt, fortsättning följer!

Odlingskraft – Stad och Land
Vi håller på att planera ett folkbildningsprojekt som skall heta ”Odlingskraft – Stad och Land” och som skall bedrivas i form av ett samarbete mellan de tre Leader-områdena; Söderslätt, Lundaland och MittSkåne  http://www.leaderskane.se/ . Det skall vara en bred ungdoms- och folkbildningssatsning för omställningsarbetet i Skåne, med en strävan efter att på olika sätt knyta samman stad och land. Kärnan kommer att vara en folkhögskolekurs i ”Småskalig ekologisk odling” på Holma med Glokala folhögskolan i Malmö som huvudman. Denna ”kärnverksamhet” skall knytas till olika projekt både i staden och på landet och det skall ingå; inspirationsmöten, föreläsningar, aktivitetsdagar, studiecirklar och andra utåtriktade folkbildningsverksamheter för alla intresserade i Skåne.

Aktivitetsdagar i skogsträdgården

Ekorundan
Den 4 och 5 sep börjar vi med en rivstart. Då är Holma med i Ekorundan (se http://www.ekobonden.se/ ). Det blir visning av skogsträdgården både på lördagen och söndagen kl.11 och kl.14. Eftersom vi under alla omständigheter måste vara några stycken där, passar vi på att samtidigt arbeta i skogsträdgården. Kom gärna och var med, en av dagarna eller båda. Ta med lunchkorg och vänner och bekanta! Vi börjar kl.10 och slutar kl.16.

Det ingår att besöksgården på Ekorundan ordnar så att man kan köpa fika. Tyvärr kan inte Holmakonst ordna fikat i år. Vi arbetar på att försöka hitta en lösning på det problemet. Du har kanske något förslag? Skogsträdgårdens vänner och Mykorrhiza skulle eventuellt kunna ordna något tillsammans.  Hör gärna av dig om du skulle kunna tänka dig att hjälpa till på något sätt? Vi är mycket tacksamma för all hjälp som vi kan få!

Andra aktivitetsdagar
De andra aktivitetsdagarna kommer att vara lördagen den 9 okt, söndagen den 14 nov och lördagen den 4 dec.

Kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet

Skogsträdgården
Lördagen den 30 okt  kl. 9.00 – 17.00 ”Hur skapar jag en produktiv skogsträdgård?”. Endagskurs på Holma. (Utbudskod 11160 på kompass.lrf.se)

Agroforestry
Onsdagen den 10 nov kl. 18.00 -21.30  ”Agroforestry – en katalysator i landsbygdsutvecklingen?” Föreläsning och diskussion på Holma. (Utbudskod 11159 på kompass.lrf.se)

Pris: Båda aktiviteterna är gratis och vänder sig första hand till personer som bor på den skånska landsbygden. De är finansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Anmälan: Anmälan kan endast göras på http://kompass.lrf.se/Public/1,2/SearchCourse.aspx 

Man hittar lättast aktiviteterna genom att använda utbudskoderna som anges ovan.

Storleken spelar roll – Vad innebär anpassad skala för framtidens livsmedelsproduktion?
Konferens på Alnarp den 22 och 23 nov . ”Konferensen syftar till att kartlägga kunskapsläget och stimulera till nya forskningsinitiativ kring anpassad skala i livsmedelsproduktionen.” Se bifogad inbjudan.

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt
0734-44 80 28