Nyhetsbrev 11 mars 2010. Årsmöte & aktivitetsdag 13/3 2010 – pergolan, taket till uteköket, sticklingsförökning, trädbeskärning och översyn av viltstängslet.. Förslag på studiecirklar

Hej!

I det här utskicket påminner jag dig om årsmötet i Skogsträdgårdens vänner på lördag och passar på att göra en liten sondering om intresset för studiecirklar på Holma.

Årsmöte och aktivitetsdag på lördag
Du är hjärtligt välkommen till Holma på lördag (den 13 mars)! Vi börjar kl.10 med fika och årsmöte i föreningen Skogsträdgårdens vänner. Då diskuterar vi bl.a. hur vi skall lägga upp årets arbete och det är bra om vi är många som deltar. Du kan läsa Verksamhetsberättelsen på hemsidan http://skogstradgardensvanner.se/wordpress/

När vi är färdiga med mötet (och antagligen ätit lunch) så är det säsongstart för aktiviteterna i Skogsträdgården. Vi arbetar bl.a. med pergolan, taket till uteköket, sticklingsförökning, trädbeskärning och översyn av viltstängslet. Sluttiden är planerad till kl.16.

Glöm inte att ta med lunch- och fikakorg och förstås varma kläder! Om du har sekatör och beskärningssåg, så kan dessa redskap komma till nytta.

Vill du delta i en studiecirkel?
Eftersom det inte blir någon folkhögskolekurs i år kan det vara läge att undersöka om det finns intresse för studiecirklar. Det skulle vara speciellt roligt om vi kunde utnyttja de unika förutsättningarna på Holma – våra demonstrationsodlingar och den kompetens som vi har byggt upp. Då tänker jag främst på följande ämnen:

1. Skogsträdgårdsodling

2. Perenna och andra ovanliga grönsaker (Det finns massor av intressanta och smakliga växter att lära känna. Vi kan använda oss bl.a. av Skogsträdgården, perennbäddarna och specialodlingar med ovanliga ettåriga grönsaker.)

3. Odlingssystem för permakultur (En introduktion i skogsträdgårdsodling, intensivodling i bäddar, nyckelhålsodling, kompostsystem m.m. och en orientering om hur dessa kan ingå i en helhetsdesign av trädgården.)

4. Agroforestry (Andra agroforestrysystem än skogsträdgården. Eftersom utvecklingen inte har kommit så långt i Sverige än, så kommer cirkeln till stor del att vara teoretisk, men även omfatta studiebesök till ställen med odlingar i riktning mot agroforestry.)

5. Intensivodling i bäddar. (Olika typer av intensivodlingar, gödsling, växtföljder, samodling, odlingen av några utvalda grönsaker m.m. Det finns djupbäddar på Holma som kan användas.)

Du får gärna själv komma med förslag!

Jag tänker mig 10 träffar under våren, där varje träff är på 4 x 45 min. Med 10 deltagare skulle en sådan serie kosta c:a 1000 kr per deltagare. (Med 20 deltagare skulle kostnaden bara bli hälften så stor.)

I en första sondering skulle jag vilja att du som är intresserad av att gå någon kurs fyller i den bifogade enkäten och skickar tillbaka den till mig.

Med vårliga odlingshälsningar och hopp om att vi ses på lördag

Esbjörn Wandt