Frågor om skogsträdgårdar

Frågor om skogsträdgårdar


Vad är en skogsträdgård?

En skogsträdgård är ett odlingssystem som imiterar naturliga skogsekosystem som lundar och skogsbryn. I likhet med dessa ekosystem har skogsträdgården flera skikt. På samma plats odlas träd, buskar, örtartade växter och klätterväxter. Skillnaden mot de naturliga ekosystemen är att en skogsträdgård är designad för att möta de behov som finns på platsen. Oftast innehåller skogsträdgårdar växter som kan förse människan med mat, kryddor, medicinalväxter, fiberväxter mm. Målet med skogsträdgården är att skapa ett odlingssystem i samklang med naturen som kan sköta sig själv och inte behöver så mycket resurser utifrån.

Vad finns det i skogsträdgården?

Här växer en mängd fruktträd, nöt- och bärbuskar, kryddväxter och perenna grönsaker. Flera växter är vanliga trädgårdsväxter som t.e x. hallon- och vinbärsbuskar, krusbär, päron- och äppelträd, men här finns även en rad mer ovanliga som koreansk silverbuske, äkta kvitten, bärtry, druvidégran, pimpernöt och mahonia för att bara nämna några. Till de perenna grönsakerna hör flera “vilda” växter som går utmärkt att odla, som till exempel ramslök, skogslök , pimpinell och strandkål. Alla växter i skogsträdgården är i något avseende nyttoväxter. Merparten går att äta. Här finns också ett rikt insekts- och fågelliv som bidrar till att hålla mängden skadedjur i schack .

 


Varför heter det skogsträdgård?

För att avsikten med en sådan här trädgård är att efterlikna skogens, eller kanske framför allt, skogsbrynets mångsidiga produktivitet. Under träden i skogsträdgården finns därför buskar och örter. Växterna är placerade i lundar som är utformade för att fånga in maximal mängd solljus. Grundtanken bakom skogsträdgården är att minimera behovet av mänskligt slit och maximera tillvaratagandet av de tjänster som växter och djur kan göra för varandra, såväl som för oss.

 


 

Vad är fördelarna med en skogsträdgård?

Skogsträdgården ger frukt, bär, nötter och en rad grönsaker att äta. Växterna som odlas är perenner, vilket betyder att de är fleråriga och står kvar i jorden under vintern. När våren kommer sätter de snabbt igång att växa utan större behov av hjälp. En annan finess är att träden, buskarna och örterna fyller upp markytan. Det eliminerar i stort sett behovet av att rensa ogräs.

 


 

Var passar en skogsträdgård?

Visningsträdgården på Holma är placerad mellan några bostadshus och den gamla lantgården. Placeringen antyder hur skogsträdgårdar skulle kunna anläggas i en rad olika miljöer. En skogsträdgård kan anläggas på villatomten, i anslutning till ett lantbruk eller i stan i anslutning till lägenhetshus, skola eller äldreboende. Överallt ger skogsträdgården många tillfällen till meningsfullt och angenämnt arbete, en vacker plats att bara vara på samt en rad nyttigheter.


 

Är det arbetsamt att anlägga en skogsträdgård?

Det behövs en del planering och under de första åren krävs det relativt mycket arbete. När trädgården väl börjar mogna, så krymper dock arbetsinsatsen avsevärt samtidigt som avkastningen från trädgården ökat betydligt.


 

Skogsträdgården som en del i permakultur?

Skogsträdgården är ett produktivt system med stor förmåga att bygga upp resurser och med stora möjligheter att visa permakulturprincipernas tillämpbarhet.

 

 


För mer information om skogsträdgårdar läs här.

Andra dokument som kan vara läsvärda:
Fler ekosystemtjänster med samodling

Ekosystemtjänster i svenska agroforestrysystem