Stiftelsen Holma

 

Stiftelsen Holma

Stiftelsen Holma bildades 1998 genom en donation av agronom Gunnar Videgård (1925-2007). Donationen bestod av Holma gård i Höör, Skåne.

Stiftelsen har till uppgift att på fastigheten stödja och bedriva allmännyttig verksamhet som forskning, undervisning och vård. Inriktningen skall präglas av ett ekologiskt helhetstänkande. Den av stiftelsen bedrivna verksamheten är fokuserad på ekologisk odling och matkvalitetsforskning, men är även tänkt att omfatta andra områden där ekologisk teknik kan bidra till en hållbar global utveckling, i likhet med Agenda 21. Stiftelsen hyr även ut lokaler, bl.a. till fristående projekt med en ekologisk och holistisk grundsyn.

Gunnar Videgård var en av pionjärerna inom den ekologiska odlingen i Sverige. Under 1970- och 1980-talet drev han på utvecklingen genom föredrag och kurser. Genom åren stöttade han flera organisationer och privatpersoner som verkade för ekologiska mål och var bl.a. med och startade IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), där han var generalsekreterare under några år.

Stiftelsens verksamhet finansieras av de intäkter som genereras på gården, som hyresintäkter och försäljning av ekologiska produkter samt anslag som söks för specifika projekt och gåvor.

Holma är beläget strax norr om Höör och består idag av 72 hektar åker, äng och skog. Genom markerna rinner Höörsån som har sitt utlopp i Ringsjön. Centralt på fastigheten finns 22 bostadshus och ekonomibyggnader.

Holma har en lång historia och var tidigare bl.a. känt under namnet Holmahemmet. Under åren 1931-1997 bedrevs på gården vård av alkoholister. Platsnamnet Holma har dock anor så långt tillbaka som 1400-talet. Idag bedrivs jordbruk och trädgård ekologiskt och har en inriktning mot forskning och utbildning.

Holma Gård