Projekt Bärfis & Kontaktuppgifter

 

Bärfis

 

Hur kan barn förstå och ha glädje av skogsträdgården? Under åren 2012-2015 pågick Projekt BÄRFIS som utforskade detta område. Syftet var att stärka barn och ungdomar i deras roll som aktiva medskapare i uppbyggandet av ett hållbart samhälle och skapandet av ett värdigt liv.

Skogsträdgården har på många sätt visat sig fungera som en inspirerande miljö för att möjliggöra detta. Under projektet utvecklades skogsträdgården som lärmiljö, där barn kan vara upptäckare och medskapare i ett ätligt ekosystem. De praktiska erfarenheter som gjordes kunde ligga till grund för en vilja och förmåga att vara med och påverka i sin direkta närmiljö. I projektet BÄRFIS deltog barn i åldrarna 6 till 12 år från ett område i Malmö där särskilda satsningar gjorts för social hållbarhet. Vi anordnade även aktiviteter för klasser från Höör och förskolorna LillEmilia och Holma folkhögskola som än idag besöker skogsträdgården regelbundet på egen hand.

 

Andra delar av projektet var att

 • Anlägga miniskogsträdgårdar på Stenkulaskolan och Sofielundskolan tillsammans med elever och pedagoger
 • Anordna utbildningsdagar för pedagoger om hur Skogsträdgården kan användas i skolan/förskolan
 • Skriva och ge ut boken Skogsträdgården – för små skogsträdgårdsmästare och nyfikna vuxna. Finns att köpa i samband med föreningen Skogsträdgårdens vänners aktivitetsdagar på jämna söndagar 10-15.
 • Ta fram  pedagogiskt material att använda i skogsträdgården.

 

Kontakta oss

Några av personerna som deltog i projektet är fortfarande aktiva med exempelvis rådgivning kring anläggning av skogsträdgårdar i skolmiljö, aktiviteter för barn/klasser i Holma Skogsträdgård och utbildningar för pedagoger. Hör av dig om du är intresserad!

 • Johanna Brun (Skogsträdgårdspedagog/rådgivare med bas i Malmö)
  070-2062413
  johannabruun@gmail.com
 • My Kjellberg (Myricas, plantskolan Skogsträdgårdens växter & Skogsträdgårdens vänner)
  070-4030053
  info@skogstradgardensvanner.se
 • Johanna Johansson (Holma Folkhögskola & Skogsträdgårdens vänner)
  070-8458364
  info@skogstradgardensvanner.se