Seminarium den 22 november – växtförädling och databas

Söndagen den 22 november har vi ett seminarium, där vi diskuterar hur vi skall gå vidare och bilda ett nätverk, för att hjälpas åt att få fram nya odlingsvärda växter. Vi blir informerade om den databas med ätliga växter som Oscar Franzen håller på att bygga upp i samarbete med andra skogsträdgårdsentusiaster. Denna databas ska även utgöra en bas för erfarenhetsutbyte och förmedling växter och fröer.

Anmäl dig snarast.