Skogsträdgårdensvänners Årsmöte den 1 juni 2012

1. Ordförande Karin Hertting förklarade mötet öppnat.

2. Presentationsrunda av mötesdeltagare.

3. Karin Hertting valdes till årsmötets mötesordförande.

4. Dagordningen godkändes.

5. Christer Nylander valdes till sekreterare.

6. Hugo Malm valdes till justerare.

7. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet godkändes.

8. Verksamhetsberättelsen presenterades.

9. Resultat- och balansrapport presenterades.

10. Revisionsberättelsen presenterades. Christer Nylander rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12. Medlemsavgiften bestämdes att vara 50 kronor såsom tidigare.

13. Styrelsen valdes enligt följande:

Karin Hertting, karin.hertting@bredband.net

Nils Lindblad, tradgardsnisse@gmail.com

Esbjörn Wandt, esbjorn.wandt@gmail.com

Susanne Velander Vretare, susanne@tradgardskafeet.se

Britta Nylinder, nylinder.britta@gmail.com

Hugo Malm, hugomalm@yahoo.com

Beatrice Malm, beemullaert@hotmail.com

14. Max Nordström och Kicki Bobacka valdes till valberedning.

15. Christer Nylander valdes till revisor. Caroline Einarsson valdes till revisorsuppleant.

16. Inga motioner hade lämnats in. Föreningens verksamhet diskuterades i följande punkter a) aktivitetsdagar var 14:e dag b) info och åtgärdslista på anslagstavla c) fortsatt arbete med köket (Nils/Arne, budget 10kkr) d) vattencirkulation e) odlingsmur f) planeringsmöten g) aktivera boende i närområdet för skötsel och utnyttjande av skogsträdgården h) mer info om skogsträdgårdsväxterna på laminerat papper intill växterna för att hjälpa/sprida info.

17. Årsmötet avslutades

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.