Systerprojekt

Mullbärsbacken

Mullbärsbacken är en skogsträdgård i södra Malmö under utveckling. Alla som vill är välkomna att delta!

http://www.mullbarsbacken.se/

Bärfis

Projekt BÄRFIS handlar om att förmedla trovärdiga visioner och meningsfulla sammanhang och gemenskaper som förankrar oss i vår närmiljö, ger oss tillhörighet och framtidshopp. Projektet involverar klasser från skolor i Malmö och klasser från skolor i Höör. Inspiration hämtas mycket från permakultur som är ett handlingsinriktad verktyg som fokuserar på lösningar.En central plats i BÄRFIS är skogsträdgården i Höör dit klasserna åker vid flera tillfällen under projektets gång.

Projektet drivs av Glokala Folkhögskolan i Malmö, med stöd från Allmänna Arvsfonden.

http://www.barfis.se

Skogsträdgårdsbloggen
Skogsträdgårdsbloggen handlar om att sprida kunskap och erfarenheter om skogsträdgårdar för våra mycket speciella klimatförhållanden här i Sverige.

http://skogsträdgården.stjärnsund.nu/om-skogstradgardsbloggen/

Permakultur i Skåne
Föreningens mål är att sprida kunskaper, erfarenheter och idéer om hur permakultur kan fungera som designverktyg för ett hållbart samhälle där omtanken om natur, djur och människor är avgörande.

http://www.permakulturiskane.se/wordpress/