Vad säger forskarna?

 

Vad säger forskarna?

Fler ekosystemtjänster med samodling
Intervju med Johanna Björklund, docent i Miljövetenskap, för tidsskriften EXRAKT. Text av Cathrine Beijer. Från

En skogsträdgårds potential att täcka en människas närings- och energibehov
Examensarbete av Linn Bodö. Kurs: Biologi C, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro Universitet. Från 02/06 2013

Ekosystemtjänster i svenska agroforestrysystem
Kandidatuppsats av Sebastian Andersson Hylander. Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet. Från 2013

Nötodling i sydsverige – med fokus på hassel
Studie av Britta Nylinder. Med stöd från stiftelsen NATURA. Från 2013.