Vårens aktivitetsdagar

”Nu är det vinter i skogsträdgården, men planeringen för vårens aktivitetsdagar är i full gång. Här är datum för de fyra tidigaste tillfällena: söndag 10 mars (kartritning och inventering i en av lundarna), söndag 24 mars (beskärning i skogsträdgården), söndag 7 april (allmänt vårarbete och tema agroforestry) och söndag 21 april (ogräsrensning och skörd av tidiga växter). Skogsträdgårdens vänner bedriver ett Leaderprojekt som heter Agroforestry i Mittskåne. Projektet kommer att ha ett seminarium på Holma 7 april kl 13-15. Alla som deltar på aktivitetsdagen är varmt välkomna till seminariet. Projektdeltagarna kommer då att redovisa hur de tänker använda agroforestry i sina trädgårdar eller på sina jordbruk.”

Allt det bästa!

Suss