Aktivitetsdag den 12 september

Den 12 september samlades vi igen för att lära oss mer om skogsträdgårdar och utveckla den vi har fått möjlighet att utveckla. Solen sken som om den trodde det var sommar och Skogsträdgården visade oss sin vackraste sida.
forest-garden

skogstradgarden-september-039

Koreansk silverbuske (Elaeagnus umbellata) vars bär är som ett konstverk just nu. 

bridging
Här tjäras en av ekbroarna som går över bäcken i skogsträdgården. De har byggts av virke från stiftelsens egen skog och sågats i ett minisågverk på Holma.

gardeners

Lite oönskade vilda växter har etablerat sig mellan de ätliga plantorna i lundarnas markskikt. En del av dem planterades om för att växa på andra platser medans andra återgår till mull.

young

Gräsklipp från en äng används som marktäckning bland annat för att minska uppkomsten av oönskad vegetation och ge mat till markorganismerna. Tur att det inte är så tungt så att alla kan vara med och hjälpa till.

 

skogstradgarden-september-043

Betong, sand och vatten hälldes i groparna som tidigare grävts till hörnpelarna. Det går snart att ana hur köket kommer se ut när det är färdigt men ännu återstår många delmoment. Vid varje aktivitetsdag lär man sig något nytt. Kom med du också.