Aktivitetsdag den 28 november – uppbyggnad av stenugnen i blivande uteköket

Den 28 november arbetade gruppen som studerar småskalig ekologisk odling med att bygga upp stenugnen i det som håller på att bli Skogsträdgårdens utekök. Solen sken, samarbetet var effektivt och fundamentet till ugnen blev klart.

Kollektivt cementblandandeF0099

Först lägger vi en 5cm tjock yta av lerbruk på den gjutna betongplattan som stenarna kan fästa i.

Ugnen_växer_fram0102

Ugnsfundamentets två första lager har murats. Det är viktigt att hitta stenar som står helt stabilt på varandra, eftersom leran hjälper till att fixera stenarna men håller inte för deras tyngd.  För att få stenarna att ligga bra kilar vi in småsten i mellan och lägger rätt sten på rätt plats. Den slätaste sidan är utåt och stenar med räta vinklar får utgöra fundamentets hörn.

Stenarna langas0105

Återanvända tegelstenar langas från skottkärran till ugnen för att muras upp till en askkanal nedanför brännkammarens bakre vägg.

DSCF0110

Askkanalen jämnas till och alla fogar stryks jämna med fuktat svamp för att göra dem snygga och hållbarare.

Ugnen är på plats0112

Så här snygg blev den när allt putsande var klart!

DSCF0615

Höstens bonus blev ett fynd av ostronskivling eller ostronmussling som den ofta heter i svampböcker . Det är en svamp som växer på döda trädstammar, halmbalar eller andra platser där mycelet bryter ner död vävnad. Det är en riktigt god svamp som odlas kommersiellt i stora delar av världen och säljs i många butiker.

DSCF0617

För att skydda svampen mot uttorkning och förse den med fler ytor att sprida sig till placerades poppelstockarna på en skuggig plats tillhälften nergrävda i jorden för att dra nytta av markfukten.