Aktivitetsdag lördagen den 11 juli kl.10 – 16

 

Det är härliga bärtider nu. Den ena arten avlöser den andra. Vi går runt och

smakar på det som trädgården har att erbjuda för tillfället.

 

Praktisk uppgift:

En del bärbuskar är dolda i en alltför kraftig växtlighet. Därför arbetar vi

oss systematiskt igenom lund för lund    tar bort ogräs, skär ner vallörten

och en del yviga perenna grönsaker, rensar fram gångar bland hallonen och

rensar kring bärbuskar, nötbuskar och fruktträd.

 

Du är hjärtligt välkommen att vara med. Det är ett bra tillfälle att lära

känna viktiga växter, både sådana som vi i denna situation betraktar som ”ogräs”

och ”nyttoväxter” som vi avsiktligt har planterat in eller som har kommit av

sig själva.

 

Det finns plantor kvar att köpa.

 

Anmälan till Esbjörn Wandt esbjorn.wandt@gmail.com

 

Egen picknickkorg.

 

Välkomna!