Aktivitetsdag lördagen den 17/4. Kurs: Odlingssystem i Permakultur. Seminarier: ”Nya bär, frukter och nötter” och kort info om växterna (sandpäron, blåtry, koreansk silverbuske, häggmispel, äkta kvitten, mullbär, gojibär & valnötssläktet)

Hej!

I detta nyhetsbrev påminner jag dig om aktivitetsdagen nu på lördag. Jag slår ett slag för studiecirklarna i odling på Holma. Dessutom skall ni få en liten rapport om vad som har hänt med projektet ”Nya grödor”.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården

Passa på att vara med på aktivitetsdagen i Skogsträdgården på Holma nu på lördag den17 april! Vi börjar kl.10 och håller på till kl.16.

Våren är här och det börjar sticka upp diverse små skott ur jorden. Du har nu chansen att följa växtsäsongen i skogsträdgården. Nu kan man verkligen förstå vitsen med att ha perenna grödor!

Du får dessutom träffa många trevliga människor och det finns olika arbetsuppgifter att välja mellan. Vi kommer t.ex. att arbeta vidare med att få uteköket i ordning, sätta upp tvärribbor över pergolan, blanda planteringsjord, plantera om växter, beskära fruktträd, rensa ogräs och täcka med tidningar.

Ta som vanligt med dig fika och lunchmat!

Studiecirklarna i odling

Starten av studiecirklarna har skjutits upp till nästa tisdag (20 april). Det var lite för få anmälda. Sprid gärna information om cirklarna!

OBS! Vi har ändrat tiden för kvällskursen från kl.17 till kl. 18. Det passar säkert fler.

Namnet på cirkeln ”Odlingssystem i permakultur” kan kanske verka lite avskräckande, men det handlar helt enkelt om husbehovsodling.

Studiecirkel 1: Tisdag eftermiddag 13 – 16.  10 träffar med början den 20 april

Studiecirkel 2: Tisdag kväll 18 – 21. 10 träffar med början den 20 april

Avgift: 1090 kr

”Nya grödor” har blivit ”Nya bär, frukter och nötter” 

Kurserna i ”Nya grödor”
Det var stort intresse för kurserna (”Växtförädling för amatörer” och ”Växtförädling av frukt och bär”). Det var 23 deltagare på båda och jag uppfattar det som att de flesta tyckte att det var givande kurser.

Seminarierna
Vi har diskuterat inriktning och upplägg på projektet ”Nya grödor”. Ett resultat är att vi har snävat in projektet så att vi fortsättningsvis fokuserar på bär, frukter och nötter. Det är bland dessa, som vi har störst förutsättningar att snabbt nå resultat. Viktor Trajkovskis kurs stärkte oss i den uppfattningen. Vi har redan hittat många bär, frukter och nötter som verkar lovande att gå vidare med.

I seminarierna arbetade vi dessutom vidare med databasen som Oscar Franzén har byggt. Vi skissade också på en modell för hur vi skall organisera oss så att vi kan utnyttja våra gemensamma resurser för att prova och selektera fram nya bär, frukter och nötter, som passar vårt klimat.

I stora drag kommer arbetsgången vara följande:

1. Val av växter

Vi väljer ut intressanta arter (t.ex. sandpäron) och växtsläkten (t.ex. häggmispelsläktet) som vi tror på.

2. Koordinatorer

För varje växtslag (t.ex. sandpäron) försöker vi hitta en hugad koordinator (t.ex. Anders Carrington för sandpäron). Om vi lyckas med det, så startar vi ett projekt kring den växten (t.ex. ”Sandpäronprojektet”).

3. Projektgrupper

Varje projekt bärs upp av en projektgrupp med engagerade projektdeltagare. Även andra människor kan bidra på olika sätt till projekten.

4. Databasen som redskap

Databasen används som en kommunikationsplattform för arbetet i ett projekt och som ett hjälpmedel för att kunna samla och organisera informationen. På så sätt kan vi nå många människor, arbetet kan koordineras och vi kan bygga upp en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbas.

5. Redaktörer

I växtdatabasen samlar vi dessutom grundkunskap om växterna, även om sådana växter som inte ingår i något projekt. I regel är koordinatorn för ett projekt även redaktör för det växtslag som han/hon arbetar med.

6. Mål och strategi

För varje växtprojekt bestämmer vi vilka mål vi har med arbetet. Vilka egenskaper vill vi att t.ex. sandpäronet skall ha? Hur många ”sorter” med olika egenskaper vill vi ha?  Vi arbetar fram en strategi för hur vi skall kunna nå dessa mål. För vissa växter handlar det om att få tag på sorter som redan finns runt om i världen, och fördela dessa till projektdeltagarna för provodling. För andra arter kan det röra sig om att fördela ett frömaterial från intressanta moderplantor, så att deltagarna kan göra en selektering enligt en mall, som man utarbetar tillsammans i projektgruppen och i samråd med resurspersoner.

7. Resurspersoner

Vi samlar kunskap och erfarenheter och delar med oss, så att vi tillsammans utvecklar vår kompetens. Vi hjälps också åt att samla växtmaterial från olika källor. Men vi skall också använda oss av resurspersoner (t.ex. Victor Trajkovski), som vi kan bolla våra idéer med, som kan hålla kurser när det behövs och som kan hjälpa oss med kontakter när det gäller att få tag på växtmaterial.

Växterna som vi börjar med

Under det sista seminariet bestämde vi vilka växter som vi skall börja med. De följer här:

Sandpäron (Pyrus pyrifolia) Koordinator: Anders Carrington

Blåtry (Lonicera caerulea) Koordinator: Esbjörn Wandt

Koreansk silverbuske (Elaeagnus umbellata)  Koordinator:  Arne Jansson

Häggmispel (Amelanchier)  Koordinator: Esbjörn Wandt)

Mullbär (Morus) Koordinator: Bo Blomquist

Äkta kvitten (Cydonia oblonga) Koordinator: Bo Blomquist

Goijbär (Lycium barbarum) Koordinator: Caroline Einarsson

Valnötsläktet (Juglans) Koordninator: Oscar Franzén

Andra växtkandidater som ännu inte har någon koordinator är:

Hassel (Corylus), mandel (Prunus dulcis),  fjärilsranka (Schisandra) , häckkaragana (= sibirisk ärtbuske) (Caragana arborescens), persika (Prunus persica)och aprikos (Prunus armeniaca).

Jag bifogar en fil (nedan) där det finns lite kortfattad information om en del av växterna ovan för den som är intresserad. Ta gärna kontakt med mig om du vill bli koordinator för något växtslag.

Bästa vårhälsningar

Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Kortfattad information om några av växterna i ”Nya bär, frukter och nötter”

Sandpäron (Pyrus pyrifolia) Koordinator: Anders Carrington
Frukterna har inte den typiska päronformen, utan är runda och fruktköttet är krispigare än hos vårt vanliga päron (Pyrus communis). Den har dessutom mycket längre hållbarhet. Enligt vår korta erfarenhet verkar den vara mycket odlingsvärd i Sverige. Vi har kontakt med en person som har 20 års erfarenhet och material som tycks bra anpassat till svenska förhållanden.

Blåtry (Lonicera caerulea) Koordinator: Esbjörn Wandt
Det är en buske som blir 1-2 meter hög. Bären är mörkblå, men varierar mycket i storlek, form och smak. De mognar nästa samtidigt som jordgubbar och innehåller många antioxidanter och andra nyttiga ämnen. De som finns på marknaden i Sverige i dag och som kallas ”bärtry” och ”blåbärstry”, är inte helt anpassade till vårt klimat. En japansk underart (L. caerulea var emphyllocalyx) antas passa vårt klimat mycket bättre. Det finns mycket löftesrika försök med dessa i USA och vi har redan via kontakter i England fått tag på frömaterial från utvalda föräldrar och testodling på gång.

Koreansk silverbuske (Elaeagnus umbellata)  Koordinator: Arne Jansson
Denna har överraskat oss med en fantastisk skörd av fina bär. Många besökare på Holma har blivit förtjusta i dessa, som dessutom är väldigt nyttiga. Vi har redan ett antal fröplantor med varierande egenskaper att utgå ifrån.

Häggmispelsläktet (Amelanchier)  Koordinator: Esbjörn Wandt)
Förra året skrev jag om häggmispelsläktet (Amelanchier) i ett nyhetsbrev. Det är lättodlade buskar som alla har ätliga bär och en del är söta och mycket goda. Det finns en hel del sorter av bärhäggmispel (Amelanchier alnifolia) och vi har börjat provodla en del.

Mullbär (Morus) Koordinator: Bo Blomquist
Mullbären är fantastiska bär, som också förtjänar att ingå i ett projekt. Det finns mycket goda och härdiga sorter. Speciellt intressanta är amerikanska korsningar mellan rött mullbär (Morus rubra) och vitt mullbär (Morus alba).

Äkta kvitten (Cydonia oblonga) Koordinator: Bo Blomquist
Det är en mycket trevlig frukt som har en potential även i Sverige, för sylt, marmelad, gelé, i matlagning m.m. Det finns t.o.m. sorter som duger för direktkonsumtion.

Goijbär (Lycium barbarum) Koordinator: Caroline Einarsson
Detta bär har blivit mycket populärt inom hälsokosten. På svenska heter växten bocktörne och den tycks växa bra i vårt land. Vi har ett antal sorter på gång. (Caroline Einarsson)