Aktivitetsdag och årsmöte den 13 mars. Verksamhetsberättelse för Skogsträdgårdens vänner 2009

Välkommen till aktivitetsdag och årsmöte den 13 mars kl 10-16.

Årsmötet startar kl 10.00 med fika samtidigt.

Stöd Skogsträdgården på Holma genom att bli medlem i Skogsträdgårdens vänner.  Betala in medlemsavgiften 50 kr för 2010 till Plusgiro 51 85 14-5. Du kan också lämna bidrag till olika projekt i skogsträdgården eller lämna en ospecificerad gåva. Stort tack.

Här kan du läsa Verksamhetsberättelse för föreningen Skogsträdgårdens vänner 2009-02-15–12-31
(stadgar hittar du under fliken ”Om Skogsträdgårdens Vänner”)

Föreningens ändamål är

– att i samråd med Stiftelsen Holma ansvara för uppbyggnad, skötsel och vidareutveckling av Holma skogsträdgård, som en experiment-och visningsträdgård.

– att samla och sprida kunskap och erfarenhet om skogsträdgårdsodling.

– att verka för att skogsträdgårdskonceptet får en självklar roll i planeringen av det uthålliga samhället.

Den ideella föreningen Skogsträdgårdens Vänner bildades den 15 februari 2009. Under 2009 har föreningen genomfört arbetsdagar, deltagit vid seminarier och haft kortkurser. Vid föreningens arbetsdagar har såväl medlemmar som frivilliga hjälpt till. Föreningens verksamhet har engagerat ungdomar i väldigt hög grad vilket även framgår av bilderna på  www.skogstradgardensvanner.se. Hemsidan som är ett viktigt informationsforum i föreningen  tillverkades snabbt våren 2009 av Christer Nylander som sedan fortsatt att utveckla och uppdatera den föredömligt.

I skogsträdgården har förutom visningar och kurser försiggått arbete med att utveckla skogsträdgårdens struktur och funktioner. Det har hänt en hel del på växtområdet med nyförvärv, egen förökning, utplantering, fröodling och försäljning. Växtskyltarna i Skogsträdgården blir fler och fler.

Förökningen av en del plantor till skogsträdgården ger ibland ett överskott som föreningen har kunnat sälja till andra odlingsprojekt och till privatpersoner. Dessa inkomster kommer att bidra till att underlätta vidare arbete med tex utekök, odlingsmur och bäcksystem i trädgården.

En viktig uppgift är den kontinuerliga skötseln av skogsträdgåren, det var en av anledningarna till att föreningen bildades och skötseln har fungerat under året.

Arbetet i föreningen sker i våra fem arbetsgrupper projektgruppen, aktivitetsgruppen, ekonomigruppen, kommunikationsgruppen och växtgruppen. Graden av aktivitet i grupperna har varierat; växtgruppen, kommunikationsgruppen och projektgruppen hade god aktivitet 2009.

Nio välbesökta aktivitetsdagar genomfördes; 18 april, 16 maj, 13 juni, 30, juni, 11 juli, 8 augusti, 12 september, 25 oktober och 28 november.

Föreningen hade 17 betalande medlemmar vid årsskiftet. Fler än så var aktiva!

Styrelse var

Kicki Bobacka, Lund, kicki@fria.nu

Nils Lindblad, Vitaby, hellfrej@yahoo.se

Lenamaria Petre, Malmö, lenamarias@hotmail.com

Esbjörn Wandt, Dalby, esbjorn.wandt@gmail.com

Susanne Velander Vretare, Södra Rörum, susanne@tradgardskafeet.se

Höör den 25 februari 2010

Styrelsen