Aktivitetsdag – ramverket för taket till uteköket, rensar, täcker med hö. Seminarier och kurser kring Växtförädling för amatörer. Text om: Den mångfunktionella silverbusken. Pionjärväxter.


Folkhögskolekursen ”Småskalig ekologisk odling”
Nu är det bara en vecka kvar på årets kurs. Det känns som att vi har tagit ett rejält kliv fram i utvecklingsarbetet detta år. En viktig anledning är att det är så många av heltidsdeltagarna som har stannat kvar under höstterminen och gått påbyggnadskursen. Det har utförts många intressanta projektarbeten, som jag hoppas att ni så småningom skall kunna få ta del av via vår hemsida http://skogstradgardensvanner.se/wordpress/ . Det har bl.a. arbetats en hel del med perenna grönsaker, både odlade i speciella bäddar och odlade som markvegetation i lundarna i Skogsträdgården.

Tyvärr har vi fått besked om att Holma folkhögskoleförening inte får starta en egen folkhögskola nästa år heller. Så nu hoppas jag på att samarbetet med Jämshögs folkhögskola kan fortsätta nästa år också.

”Växtförädling för amatörer”
Vi är på gång att bygga upp ett nätverk för erfarenhets- och plantutbyte, så att vi kan hjälpas åt att hitta nya intressanta grödor. Det kan eventuellt bli ett projekt ”Nya grödor”, som vi får stöd för från Länsstyrelsen. Som ett led i detta har vi en liten serie av aktiviteter.

21 november är det kurs i ”Växtförädling för amatörer”. Denna kurs har vi för att få en gemensam kunskapsbas och begreppsapparat inför det fortsatta arbetet.

22 november har vi ett seminarium, där vi får information om en nystartad växtdatabas och spånar kring projektets uppläggning.

20 februari har vi en kurs om bär och frukt.

21 februari har vi åter ett seminarium. Först då bestämmer vi hur vi skall lägga upp projektet. (Kanske kurser, seminarier, studiebesök, nätverksbyggande, arbetet med växtdatabasen …)

Om du är intresserad av att vara med på kursen och /eller seminariet den 21 och 22 november måste du maila till mig snarast. (Kursavgift 200 kr, seminariet gratis, lunch 80 kr/måltid, kaffe 20 kr/dag, madrass i sovsal 75kr/natt, säng i enskilt rum 150 kr/natt)

Aktivitetsdag i skogsträdgården den 28 november
Lördagen den 28 november har vi vår sista aktivitetsdag innan jul. Vi träffas kl.10 och arbetar praktiskt ett par timmar (sätter upp ramverket för taket till uteköket, rensar, täcker med hö). Därefter har vi ett möte där vi diskuterar hur arbetet har varit i arbetsgrupperna och hur vi skall lägga upp det fortsättningsvis. Mötet varar längst till kl.16.

Ta med picknickkorg och varma kläder!

Alla är hjärtligt välkomna att vara med! 

Den mångfunktionella silverbusken
Denna gång vill jag lyfta fram den koreanska silverbusken (Elaeagnus
umbellata
), som verkligen har överraskat oss i år med en fantastisk skörd av fina bär. Silverbusksläktet (Elaeagnus) hör till familjen havtornsväxter (Elaeagnaceae). Den fyller viktiga funktioner i vårt odlingssystem på Holma, samtidigt som den skänker oss dessa goda och nyttiga bär. Dessutom ger bladen, som är gröna på ovansidan och silverfärgade på undersidan, ett vackert skimrande bladverk. Den estetiska effekten förstärks ytterligare av de orangeröda till röda bären som sitter i klungor, tätt intill grenarna. (Se bifogad bild, tagen av Marie Svensson, på kursen Småskalig ekologisk odling)

Pionjärväxter
Idén med skogsträdgård är att de naturliga ekosystemen utgör modeller för vårt odlande. Vi försöker efterlikna naturen och arbeta med den och inte mot den. Vi försöker också efterlikna och dra nytta av de naturliga processer som driver utvecklingen när ett ekosystem växer fram. När en skog har utsatts för en ”störning”, t.ex. brand, erosion eller kalhygge, så att den ursprungliga vegetationen har försvunnit, koloniseras marken först av pionjärväxter. Den ena typen av växter efter den andra träder sedan in. Man säger att det sker en succession i vegetationen.  Varje art har sin strategi och är specialist på att utnyttja de speciella förhållanden som råder under ett visst stadium i vegetationens utveckling, tillbaka mot den ”mogna” skogen.

Många pionjärväxter klarar sig på jordar som är svårgenomträngliga för växtrötter och som är fattiga på organiskt material och växtnäringsämnen. En del är kvävefixerare, d.v.s. de kan, med hjälp av mikroorganismer som lever i knölar på deras rötter, binda kväve från luften och omvandla det till kväveföreningar, som växterna kan tillgodogöra sig. En del har djupa rötter och kan dra upp och ackumulera mineraler från djupa jordlager. De är alla med och bygger upp jordens bördighet med organiskt material och mineraler, d.v.s. de bygger upp matjorden.

Nötlunden i Skogsträdgården på Holma vill vi att ska genomgår en sådan process, där det ”störda” ekosystemet – klippt gräsmatta – omvandlas till en mogen skog, med stora ståtliga nötträd. Dessa träd trivs bäst i en djup, lucker, och näringsrik skogsjord. För att påskynda processen mot ökad bördighet har vi valt att framför allt använda oss av den koreanska silverbusken.

Varför just koreansk silverbuske?
Den koreanska silverbusken används ofta för att återställa jord som utsatts för gruvdrift eller erosion och den har visat sig vara effektiv på att bygga upp bördigheten. Den är också en bra samodlingsväxt. Vid samodling i fruktodling har den ökat skörden med 10 % och i Engelska försök har man ökat timmerskörden av svart valnöt, när man har odlat den tillsammans med den koreanska silverbusken.

Vad har då silverbusken för fördelar som pionjärväxt? Den klarar av näringsfattiga, torra, salthaltiga och starkt basiska jordar. Den tolererar även sura jordar (toleransområde: pH 4 – 8). Den tål även extrem hetta och kyla, vilket de ofta får utstå på mark utan skyddande träd. Den drabbas sällan av insekter eller sjukdomar. På näringsfattig jord är den dessutom kvävefixerande. De lever i symbios med Frankia-bakterier, och kan ta upp ansenliga mängder kväve från luften.

Vi vet tyvärr inte hur härdig den är. Den visar inga tecken på att ta skada av vintrarna på Holma och det finns en del uppgifter som tyder på att den skulle kunna vara härdig enda till zon 5. (Men det är mycket osäkra uppgifter.)

Det är en snabbväxande buske. Det innebär att den snabbt bildar stora kvävefixerande rötter, producerar mycket organiskt material och breder ut sig och tar utrymme. Nötträden får som små plantor skydd av buskaget, men tack vare att silverbusken växer mer på bredden än på höjden, kan nötträden snart sticka upp sina kronor, i ljuset, ovanför busktäcket.

Från taniga pinnar till yviga buskar
2004 sådde vi frön som vi fått av vår vän Clive Simms i England. Året därpå planterade vi ut dem. De växte inte så mycket till att börja med, utan stod rätt länge som taniga och spretande pinnar klädda med blad. Men förra året började de skjuta fart ordentligt. Antagligen hade de fått igång samarbetet med de kvävefixerande mikroorganismerna och kanske även med mykorrhizasvampar.

Bären
I höst har vi blivit helt betagna av den koreanska silverbusken. På den ena busken efter den andra har ett gytter av små orangeröda bär trätt fram tätt intill grenarna bakom det silverskimrande lövverket. Tittar man närmare på bären, som bara är 8 mm i diameter, ser man att de är lite genomskinligt glänsande och beströdda med små silverfläckar. De tidigaste buskarna hade mogna bär redan i slutet av augusti och de sista bären har vi plockat nu i november. De har bjudit på mångfacetterade smakupplevelser. Varje planta har haft sin egen kombination av syrlighet, sötma och strävhet, förutom andra mer odefinierbara aromer.

Vi har även förundrats över hur lång tid bären har varit användbara, även om smaken har förändrats under tiden. Generellt sett har bären blivit sötare med tiden. De växer till en hel del i volym mot slutet, utan att kärnan blir större. Kärnan är för övrigt relativt mjuk och fullt ätbar.

Det går snabbare att plocka bären än man skulle kunna befara med tanke på hur små de är. Man kan repa av många på en gång från grenarna, utan att bären mosar sig. Skalet är starkt nog för att stå emot trycket.

Det har dessutom visat sig att bären är väldigt nyttiga. De är bl.a. rika på mineraler, vitaminer (speciellt A, C och E), essentiella fettsyror, flavonoider och andra antioxidanter. Den har betydligt mer lykopen än tomat (mellan 3 och 50 gånger så mycket). Lykopenet anses bl.a. ha en förebyggande verkan på olika former av cancer.

Biologisk mångfald
Silverbuskarna utgör en bra livsmiljö för fåglar och insekter. De väldoftande blommorna pollineras av olika insekter, som på så sätt fylls med energi från nektarn (den innehåller 28 % socker). Därför är det också en bra biväxt.

Vänliga hälsningar

Esbjörn Wandt