Årsmöte, aktivitetsdag, styrelsemöte

Årsmötet

Den tjugofjärde februari höll Skogsträdgårdens Vänner årsmöte på Holma. Ett flertal föreningar höll årsmöten där samma dag och under förmiddagen gavs deg tillfälle att knyta nya kontakter och diskutera gemensamma intressefrågor.

På årsmötet diskuterades föreningens verksamhet. Det utåtriktade arbetet har varit gott och vi har varit väl representerade i media under året. Att ha aktivitetsdagar med tätare intervall är också något som fallit väl ut. Skogsträdgårdsfesten i september var lyckad och allt fler människor i skogsträdgårdens närhet tycks hitta hit, vilket vi välkomnar. Medlemsavgiftens storlek diskuterades, den är nu 100 kronor per år för enskild medlem och 150 kronor för ett familjemedlemskap.

Styrelsen består år 2013 av ordförande Britta Nylinder, kassör Susanne Velander Vretare, Esbjörn Wandt, Hugo Malm, Nils Lindblad, Karin Hertting, och nyinvalde Jonas Wilson, som vi välkomnar. Vi vill också tacka avgående styrelseledamoten Beatrice Malm för hennes engagemang under det gångna året!

Senaste aktivitetsdagen

Aktivitetsdagen den tjugofjärde mars med tema ”beskärning i skogsträdgården” blev välbesökt, vi var ett trettiotal deltagare som fick en solig och lärorik dag i skogsträdgården, om än med väl kalla fötter… Vår förste trädbeskärare Thony Elowson var med och talade om trädbeskärning i allmänhet och parasollbeskärning av fruktträd i synnerhet. I skogsträdgården beskars sedan fruktträd enligt både  ”parasollmodellen” och ”normalmetoden”. För att värma oss tog vi lunchpausen inne i växthuset, sedan fortsatte arbetet några timmar till. Det blev en hel del ved till framtida brasor, både från fruktträden och från björkarna i skogsträdgårdens mer extensivt skötta del.

Senaste styrelsemötet

I samband med aktivitetsdagen höll styrelsen möte. Frågor som diskuterades var bland annat de pågående projekten, varav Bärfis är ett. Arne rapporterade om ett alternativt sätt att bygga odlingsmuren som verkar alltmer intressant, att använda en sorts metallburar som man fyller med sten. Arbetet med köket skall fortsätta, vi har nu två segel att spänna upp som tak. Snart kommer deltagare från Flyinge Jobbarena för att vara i skogsträdgården fyra dagar i veckan, något som verkligen kan bli en tillgång och innebära att mycket kommer att hända i skogsträdgården.

Ett par bilder från aktivitetsdagen:
2013_03_24Beskär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013_03_24Bjork