Kategoriarkiv: A-Årsmöte

Årsmöte 8/2

Välkomna till årsmöte för Skogsträdgårdens Vänner

Holma, lördagen 8/2

Årsmötet för föreningen Skogsträdgårdens Vänner kommer att hållas lördagen den 8e februari på Stiftelsen Holma, i huvudbyggnaden. Årsmötet börjar klockan 13.00.

På samma dag kommer föreningen Holma folkhögskola att hålla sitt årsmöte och det kommer att bli ett program för hela dagen med start kl. 10.00. Mer information kommer senare. Anmälan till årsmötet görs till nylinder.britta@gmail.com

Välkomna att vara med hela dagen!

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Presentation av mötesdeltagare

3. Val av mötesordförande

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av sekreterare

6. Val av justerare

7. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

8. Presentation av verksamhetsberättelsen

9. Presentation av resultat- och balansrapport

10. Presentation av revisionsberättelsen

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av medlemsavgiften

13. Val av styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant och valberedare.

14. Stadgeändring vad gäller antal styrelseledamöter.

15. Motioner

16. Övrigt

17. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelsen för Skogsträdgårdens Vänner samt mer information om årsmötet kommer senare.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen

 

Om ni vill ha skogsträdgårdens vänners nyhetsbrev så kan ni

maila esbjorn.wandt@gmail.com

 

Nyhetsbrev. Årsmöte, aktivitetsdag. Kurs om perenna grönsaker. Kurs om eko-byggande i ett permakulturperspektiv etc

Hej!

Detta är ett utskick om några aktiviteter i sommar.

Årsmöte i föreningen Skogsträdgårdens vänner
1 juni kl. 18 på Holma

Vi börjar med picknick i Skogsträdgården. Sedan har vi själva årsmötet kl.19. Vi försöker klara av den formella biten så fort som möjligt för att sedan diskutera kommande aktiviteter i Skogsträdgården. Kom gärna med idéer!!

Aktivitetsdag i Skogsträdgården
16 juni på Holma kl.10 – 16

Vi umgås, arbetar och lär oss om skogsträdgårdsodling. Ta med matsäck!

Kurs om perenna grönsaker
17 juni på Holma kl.10 – 16

Britta Nylinder och Karin Ervelin håller en kurs om perenna grönsaker. Denna gång får du framför allt bekanta dig med spansk körvel, strandkål, svartrot, strandbeta och mållor. Teori varvas med fältvandringar och matlagning. Kostnad: 400 kr. Det finns platser kvar!

 

Provsmakning på Holma
27 juni kl.18:30 – 20:00

Permakultur i Skåne (PIS) arrangerar provsmakning av t.ex. häggmispel, blåtry och jordgubbar.

Kretsloppshuset – inklusive inomhusklimat och materialanvändning
Frederica Miller och Julio E. Perez
3 juli kl. 9:00 i Häglinge, Sösdala

Det här är en kurs om eko-byggande i ett permakulturperspektiv. Den ingår som en del i en certifieringskurs (72-timmarskurs) i permakultur. Frederica Miller, hör till föregångarna inom permakulturen i Norden. Hon är kritisk till satsningen på passivhus. Jag tycker själv att det är viktigt att vi får igång en debatt på det här området, och ser fram mot att höra Fredericas synpunkter.

Det blir en heldag med föreläsning och diskussion på förmiddagen, praktiskt arbete med lera på eftermiddagen och bildvisning om projekt i andra länder på kvällen.

Kostnad: 400 kr inkl. lunch och kvällsmat. (Se bifogad fil.)

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

Nyhetsbrev. Aktivitetsdag 12 maj, årsmöte. Ramslök, kajp, luftlök, löktrav. Kurs om perenna grönsaker. Mullbärsbacken – visionering

Hej!

Vilken fantastisk tid! Nu slår knopparna ut på det ena trädet och busken efter det andra. Blad i olika gröna nyanser träder fram, liksom blommor i olika färger. Allt är fortfarande luftigt och liksom svävande som i en impressionistisk tavla.

När jag var ute i Skogsträdgården på Holma fick jag lust att åter slå ett slag för några mycket användbara lökar. Det handlar alltså om släktingar till vår vanliga gula lök. Detta släkte, Allium, har nästan 700 arter, med många intressanta matväxter. (Gul och röd lök heter Allium cepa på latin.) Följande avsnitt om lökarna och löktraven är en repris från ett nyhetsbrev från 2006:

Skogsträdgården: Tre goda lökar…

Ramslök

En växt som har tittat upp ur jorden och slagit ut ordentligt är ramslöken (Allium ursinum). Det är inte säkert att alla känner till den, för den är inte vanlig överallt. Där den växer finns den och andra sidan i stora bestånd, ofta på mullrik och fuktig jord under träd. Vill du se hur ramslöken ser ut kan du gå in på ”Den virtuella floran” på Naturhistoriska Riksmuseets hemsida http://linnaeus.nrm.se/flora/ . Det är en förträfflig grönsak. Den är dessutom en idealisk växt för skogsträdgården eftersom den kan växa där det är djup skugga. Den kommer tidigt och när den vissnar ner på sommaren kan andra växter ta över utrymmet. Den intar alltså en annars outnyttjad nisch, både i tid och rum. Bladen kan ätas både råa och kokta. De smakar som vitlök, men är mildare. De passar mycket bra i sallader och utgör ett värdefullt tillskott tidigt på våren. Även löken, blommorna och frukterna kan ätas, men är starkare i smaken.

Kaip

En annan trevlig lök i skogsträdgården är kaipen eller skogslöken (Allium scorodóprasum). Det är den kraftigaste av våra vilda lökväxter. Med sina platta blad liknar den en liten purjolök. Man hittar den framför allt i lundar och snår, speciellt vid gamla boplatser, eftersom den tidigare har odlats som köksväxt. På Gotland använder man kaipen till en härlig vårsoppa. Det är en tradition som vi har tagit med oss från våra år på Gotland.

Luftlök

Luftlök (eller egyptisk luftlök) är en odlad lök, som tillhör samma art som vår vanliga matlök (Allium cepa). (Eventuellt är det en hybrid med piplöken.) Den är flerårig och förökar sig dels genom att bilda sidolökar, dels genom topplökar som hamnar på marken när stjälken böjer sig ned på hösten. Man kan skörda hela små lökar med blad under våren innan den börjar bilda topplökar. Även topplökarna kan användas i matlagningen. Själva löken kan skördas under senhösten och vintern och användas som vanlig lök. Luftlöken vill gärna ha soligt, så den måste placeras i ”skogsbrynet”.

…och en med löksmak

 

Löktrav

Löktrav (Alliaria petiolata) är en tvåårig ört som man kan hitta lite varstans i häckar och buskage. Den har stora hjärtlika blad och vita blommor. Om man smular sönder ett blad doftar det starkt av vitlök. Den har förr använts som krydda och grönsak. Själv tycker jag att den är mycket god finhackad och blandad med t.ex. crème fraiche eller som krydda i färskost. Löktraven är också en mycket lämplig växt för skogsträdgården, eftersom den trivs i skugga och lätt självsår sig. Däremot kräver självsående örter lite mer uppmärksamhet än perenner. Man måste se till att täckmaterialet på marken bitvis är tillräckligt tunt, så att det finns möjlighet för fröna att nå jorden.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på lördag!

På lördag (12 maj) har vi aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma, med trevlig samvaro och friskt arbete. Exempel på arbetsuppgifter: Bortrensning av gräs och nässlor i lundarna. Täckning med hö och halm. Plantering av träd och buskar. Ta med lunchkorg, vänner och bekanta! Vi börjar kl. 10 och slutar kl. 16.

Kurs om perenna grönsaker

Nu på söndag den 13 maj kl.10 -16 håller Britta Nylinder och jag en kurs om perenna grönsaker på Holma. Detta är det andra tillfället av fem. Denna gång skall vi framför allt bekanta oss med löktrav, ramslök, skogslök, strutbräken, ryssgubbe och vårsköna. Vi varvar teorierna med att gå ut och titta på växterna. Kostnad: 400 kr. Det finns platser kvar!

Årsmöte i Skogsträdgårdens vänner, 1 juni kl. 18 på Holma

Styrelsen för Skogsträdgårdens vänner kallar härmed alla medlemmar till ett kombinerat årsmöte och knytkalas i Skogsträdgården på Holma. Du får mer information i ett senare nyhetsbrev.

”Mullbärsbacken” börjar ta form (i våra sinnen)

Vi har haft ett antal mycket inspirerande möten i projektet ”Från skog till Skogsträdgård” i Lindängen i Malmö. Projektet går ut på att omvandla en befintlig skogsdunge i Lindängelund till en skogsträdgård och mötesplats. Vi har bestämt att platsen skall heta ”Mullbärsbacken”, och har börjat arbeta på att formulera en vision. Vi tror att Mullbärsbacken kan komma att fylla en viktig funktion som en mötesplats och inspirationskälla i arbetet mot ett hållbart samhälle. Det skall vara en plats för möten mellan människor och mellan människor och natur och en plats som sprider kunskap om skogsträdgårdsodling och permakultur. Här är några ord från vårt visionsarbete: ”Oas för växter och djur”, ”intresseväckande”, ”roligt och pedagogiskt om växter – kretslopp”, ”exempel på ätlig park och ätligt landskap”, ”annorlunda park att njuta av” och ”rum för gemenskap”.

Parallellt med den långsiktiga planeringen av området vill vi få med fler närboende i projektet. Därför planerar vi att ha en inspirationsdag där den 19 maj. Även andra än närboende är naturligtvis hjärtligt välkomna! (Om du är nyfiken kan du följa projektet på ttp://skogstradgardenlindangelund.blogspot.com/.)

Andra aktiviteter i vår och sommar:

16 juni                                 Aktivitetsdag i Skogsträdgården kl.10 – 16
17 juni                                 Kurs om perenna grönsaker på Holma kl.10 – 16
27 juni                                 Permakultur i Skåne: Provsmakning på Holma (Häggmispel, bärtry och jordgubbar) kl.18:30 – 20:00
11 juli                                   Permakultur i Skåne: Provsmakning på Holma (Hallon, bärtry)kl.18:30 – 20:00

Varma vårhälsningar från
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Nyhetsbrev. Arbetsdag 19 mars – beskär hasselbuskar, fruktträd och bärbuskar, ta hand om övervintrande växter i växthuset. Vår i Skogsträdgården. Föredrag om Agroforestry. Projektet ”Nya frukter”. Klibbalens många funktioner.

Hej!

Nu börjar våren kännas i luften. Solen skiner, salladen och de asiatiska bladgrönsakerna börjar sätta fart i kallväxthuset och utanför växthuset har jag just varit och plockat en del små gröna salladsblad. Störst är bladen på alexanderlokan (Smyrnium olusatrum). Dessutom är blåmesarna väldigt aktiva i körsbärsträdet. Till min stora glädje verkar de mycket intresserade av fågelholken. (Blåmesar är effektiva bladlössätare.)

I det här nyhetsbrevet får du information om vad som händer den närmaste tiden. Redan nu på lördag är det aktivitetsdag i skogsträdgården och nästa vecka ett föredrag om agroforestry! Dessutom skriver jag lite om klibbalen, som jag gärna slår ett slag för. Vi har haft goda erfarenheter av den i Skogsträdgården på Holma.

Aktiviteter den närmaste tiden

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma på lördag den 19 mars kl.10 – 16
Vi beskär hasselbuskar, fruktträd och bärbuskar och tar hand om de övervintrande växterna i växthuset. Det är läge att se vad vi har för växter att använda i olika skogsträdgårdsprojekt. Vi börjar diskussionen om hur vi skall lägga upp årets arbete och förbereder årsmötet.

Glöm inte att ta med fika, lunch, varma kläder och gärna sekatör!
Vi ses nere vid växthuset!

 

Agroforestry – en katalysator i landsbygdsutvecklingen?
23 mars  kl. 18.00 -21.30  på Holma

Kursen är gratis och vänder sig i första hand till personer som bor på den skånska landsbygden. Den är finansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Anmälan: Anmälan kan endast göras på http://kompass.lrf.se/Public/1,2/SearchCourse.aspx 

Man hittar kursen lättast genom att använda utbudskoden  12514 på kompass.lrf.se
Årsmöte i Skogsträdgårdens vänner
3 april på Holma kl.10 -16

Kombinerat årsmöte och aktivitetsdag.

 

Aktivitet i projektet ”Nya frukter”
15-17 april   

Vi som är med i projektet ”Nya frukter” har en workshop med växtekolog Mårten Hammer om marktäckare fredagen den 15 april, arbetar med växtdatabasen på lördagen och åker och hälsar på växtförädlaren Viktor Trajkovski i Stenestad på söndagen.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att vara med!

Den mångfunktionella klibbalen
Snart kommer friska och nyttiga blad och skott att spira i skogsträdgården. Men de har inte börjat riktigt än. Vi kan därför passa på att ägna en tanke åt en annan viktig växt, som inte har några sådana läckerheter att komma med och som liksom står lite i bakgrunden. Den är ändå viktig. Den ramar in skogsträdgården, bygger upp strukturen och bördigheten och skyddar de andra växterna. Det handlar om klibbalen.

Klibbalen (Alnus glutinosa) är ett pionjärträd. Det innebär att den snabbt kan etablera sig och växa sig stor på störd mark. Den är dessutom kvävefixerare. Det betyder att det på rötterna finns knölar med bakterier, som omvandlar luftkväve till växtnäringskväve.

Vi drar nytta av alens egenskaper som pionjärväxt när vi etablerar en skogsträdgård. Den fungerar bra som ”amträd”. Den växer snabbt och ger vind- och frostskydd åt fruktträden, förutom att den berikar marken med organiskt material och växtnäringskväve. Dessutom är den som ung relativt smal, vilket gör att det dröjer ett tag innan den skuggar undervegetationen alltför mycket.

Två egenskaper gör alen till ett ”behändigt” träd i skogsträdgården: Den skjuter inte rotskott och den tål beskärning. Vi kan beskära den på många olika sätt. Vi kan kapa den nere vid marken, när den börjar dominera för mycket. Då växer det ut en kvast av stamskott. Om vi bara sparar en av dessa, så blir det snart ett nytt träd. Vi kan också kapa trädet en bit upp. Då får vi en kvast av skott där i stället. Att kapa av ”kvastens” grenar med jämna mellanrum kallas hamling. (Det blir som de berömda skånska pilträden som står utmed vägarna på slätten.) Vi kan med andra ord anpassa albeståndet till den övriga vegetationen genom beskärning. En del träd tar vi bort helt, en del får utbilda rotskott vid marken, en del blir hamlingsträd och där det behövs beskär vi störande grenar.

Det går alldeles utmärkt att använda alen på samma sätt i en läplantering. Då planteras de tillsammans med andra långsammare träd. De växer snabbt upp och fyller sin funktion tills de andra träden får ta över.

Alen är känd för att trivas på fuktiga ställen. Den kan t.o.m. växa i öppet rörligt vatten. Därför kan man använda den i agroforestrysystem på fuktig och blöt mark. Vår erfarenhet från Holma är att klibbalen faktiskt kan växa mycket bra även i torrare miljö.

Mångfunktionalitet är ju ett honnörsord i permakultur och skogsträdgårdsodling. Därför funderar man naturligtvis på vad alen kan användas till. Här följer några exempel:

Ved

Virke
Lätt och mjukt. Lätt att torka. Lättarbetat och bra som slöjdvirke (träskobottnar och möbler). Passar bra till svarvning. Rödgult virke som är lent att hålla i. Passar därför till redskapsskaft, hushållsredskap och leksaker.

Pålar
Rötbeständig under vatten och i dy. Urholkade alstockar användes förr till vattenledningar. Venedig lär till stor del vila på stockar av al.

Rökning
Sågspån av klibbal används ofta vid rökning av fisk och kött.

Kol
Går bra att göra krut av. (Vad vi nu skall ha det till?)

Färgämne
Albark ger grå och svart färg.

Garvämne
Barken innehåller mycket garvämne. Garvning av läder. Ger samtidigt en grå färg.

Svampodling
Går bra att odla t.ex. ostronskivling och shiitake på stockarna.
Bästa vårhälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Årsmötesprotokoll 13/3 2010

Skogsträdgårdensvänners Årsmöte den 13 mars 2010 

1.Ordf. Kicki Bobacka förklarar mötet öppnat.

2.Presentationsrunda av mötesdeltagare.

3.Karin Hertting väljs till mötesordförande.
Nils Lindblad väljs till sekreterare.
Max Nordström väljs till justerare.

4.Dagordningen för årsmötet presenteras från årsberättelsen.

5.Kallelsen godkänns, mötet förklaras behörigen utlyst.

6.Årsberättelsen godkänns.

7.Årsrevisionen delas ut. Vinsten 5304 kr överlämnas till årsmötet.

8.Årsrevisionen godkänns.

9.Försäljning av plantor erkänns som en bra metod för spridning av kunskap och som intäkt för föreningen.

10.Revisionsberättelse. Revisor Christer Nylander rekommenderar ansvarsfrihet.

11.Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av föreningsmedlemmarna. 

12.Medlemsavgiften faställs till 50kr. Kommunikationen om medlemsavgifter ska förbättras på hemsida och i nyhetsbrev.

13.Val av styrelseledamöter. Volontering tillåts. Ordf. Kicki Bobacka avträder sin post.
Valberedningen 2010, Max Nordström, Kicki Bobacka.
Styrelseledamöter 2010, Susanne Velander, Esbjörn Wandt, Nils Lindblad, Tora Råberg, Karin Hertting.
Till Revisor väljs Christer Nylander. Revisorsuppleant Caroline Einarsson.
Styrelsen och revision godkänns av medlemmarna.

14.Ärenden som av styrelsen hänskjutits till detta verksamhetsår.
Utvärdering av arbetsgruppernas verksamhetsår.
Diskussion och omformering av arbetsgrupper utifrån erfarenheter av det gångna verksamhetsåret.  Grupperna är alltid öppna för fler deltagare.

De nya arbetsgrupperna

Visningsgruppen. Ansvarar för kontakter och ekonomi kring visningar i Skogsträdgården på Holma.
Gruppansvarig, Esbjörn Wandt.
Gruppdeltagare, Max Nordström, Nils Lindblad, Britta Nylinder, Arne Jansson.

Projektgruppen. Samordnar arbete i de enskilda praktiska projekten i Skogsträdgården. Gruppansvarig, Nils Lindblad.
Gruppdeltagare, Karin Hertting, Arne Jansson, Esbjörn Wandt.

Strategigruppen Arbetar med kommunikation, information, och finansiering.
Gruppansvarig, Christer Nylander.
Gruppdeltagare, Tora Råberg, Susanne Velander, Kicki Bobacka, Esbjörn Wandt,

Växtgruppen. Skötselsamordning av skogsträdgården på Holma, förökning, försäljning, och informationsinsamling kring växterna.
Gruppansvarig, Karin Hertting.
Guppdeltagare, Lena-Maria Petre, Britta Nylinder, Esbjörn Wandt, Arne Jansson, Caroline Einarsson.

Aktivitetsdagsansvarig. Esbjörn Wandt.

15. Vi diskuterar vårt arbetssätt.

  • Att hyra det  från skogsträdgården närliggande huset av Stiftelsen Holma för våra verksamheter. Strategigruppen undersöker ärendet, styrelsen behandlar det.
  • Alla medlemmarna ska känna sig fria att initiera och driva projekt i skogsträdgården.
  • Samarbete med Mykorrhiza bifalles.
  • Samarbete med projektet vildodlat bifalles.
  • Kursprojekt kring förädling diskuteras.
  • Projektet Perenna grönsaker redovisar sin situation, kommunikationsproblem med Länsstyrelsen.
  • Kursprojektider med  1 veckas sommarkurs i skogsträdgårdsodling och permakulturintroduktion i samarbete med Omställning Sverige presenteras. Föreningen svarar ja, och kommunikation om premisserna inleds.
  • Region Skånes miljöbidrag till löpande administration har sökts.

 1.Inga motioner har inkommit.

 2.Styrelsen påminns om att fördela firmatecknarposten på nästa styrelsemöte.

 3.Mötesordförande Karin Hertting förklarar mötet avslutat.