Kategoriarkiv: A-Kurs/utbildning/föredrag

Svampodling

”Idag var det svampodlingskurs för Skogsträdgårdens Vänner. Det var Tina som driver företaget ecofungi.se som lärde oss om grunderna i svampodling och hur man odlar bl.a ostronmussling, korallticka och shitake. Vi ympade in svampmycel i stockar som kan placeras ut i Skogsträdgårdens skuggigaste delar, men vi provade också att ympa i äggkartong och kasserade pocketböcker. Efter en sånhär dag är det lätt att se svampmöjligheter överallt, i träflis, stubbar, kaffesumpen.. I vår blir det uppföljning, då blir det fler svampodlarexperiment i skogsträdgården. Är man intresserad av att läsa mer om svampodling kolla på ecofungi.se, läs uppsatsen Att anlägga en svampträdgård :

http://www.emg.umu.se/digitalAssets/95/95735_attanlggaensvamptrdgrdlee.pdf

Eller kolla upp svampodlarbibeln Mycelium Running av Paul Stamets. ”

svamp11 svamp1 svamp2 svamp3 svamp4 svamp5 svamp6 svamp7 svamp8 svamp9 svamp10

Nyhetsbrev. Jordens betydelse, aktivitetsdag, Permakulturfestival och Kurs om perenna grönsaker

Hej!

I det här nyhetsbrevet uppmärksammas åter den så viktiga jorden, som är grunden för vår tillvaro. Dessutom får du information om aktiviteter och kurser på Holma och jag passar på att slå ett slag för den första permakulturfestivalen i Sverige.

 

JORD – grunden för vår tillvaro

Målet med en skogsträdgård är att den skall producera olika nyttigheter för oss, samtidigt som den är lättskött och inte kräver en massa resurser utifrån. Tvärtom så vill vi att den bygger upp resurser. En sådan resurs är jorden och dess bördighet.

I skogsträdgården är det växterna själva som, i samverkan med varandra och med andra organismer, gör jobbet – som bygger upp bördigheten. Det är vi som skapar förutsättningarna, framför allt genom valet av växter. Vi använder oss av kvävefixerande växter. Dessa samarbetar med bakterier, som har förmågan att omvandla luftkvävet till växtnäringskväve. Vi har andra växter som kallas dynamiska ackumulatorer och som har speciell förmåga att suga upp viktiga mineraler, t.ex. kalium. Mykorrhizasvampar hjälper växterna att få tag på svåråtkomliga ämnen så som fosfor. En mångfald av både örter och vedartade växter, gynnar markorganismerna genom att ge dem en allsidig föda i form av döda växtrester och avsöndringar från rötterna. Vi får ett friskt och rikt mikroliv som håller växtnäringsämnena i ett kretslopp kring rötterna. Resultatet av allt detta är att växterna får tillgång till välbalanserad näring (d.v.s. hög produktion) och att det bildas humus (svårnedbrytbart organiskt material) som ger bra struktur åt jorden. Det skapas en bördig jord.

Jord är ett fascinerande men komplext ämne. Det kan vara svårt att få en helhetsbild av den fragmentariska kunskap som vi snappar upp. Nu har Håkan Wallander, som är professor i markbiologi på Lunds universitet, kommit ut med en ny bok, som kan hjälpa oss på traven. Det är en lättläst och inspirerande bok, som vänder sig till oss amatörer. Olika aspekter på jorden belyses med beskrivningar från resor i Jordens alla hörn. Vi får följa en nyfiken forskare som har jorden i fokus, men som med öppet sinne spekulerar och gör oväntade kopplingar mellan olika företeelser. Han rör sig fritt och med snabba kast mellan olika sammanhang och platser – allt för att belysa olika aspekter på jord och jordbildning. Det handlar om mycket viktig kunskap för vår överlevnad här på Jorden. Det är speciellt roligt att Håkan Wallander även är nyfiken på skogsträdgårdsodling och permakultur. Jag ser här möjligheter till ett intressant samarbete! Boken heter ”Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro”

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården

OBS! Det är aktivitetsdag redan på lördag!

21 juli på Holma kl.10 – 16

Kom gärna och hjälp oss att flytta fleråriga grönsaker från fältodlingen till Skogsträdgården. Fältodlingen skall snart plöjas upp. Vi skall också plantera en del träd i Skogsträdgården. Dessutom umgås vi, utbyter erfarenheter och diskuterar skogsträdgårdsodling och annat viktigt. Du behöver inte vara medlem i Skogsträdgårdens vänner för att vara med. Alla är hjärtligt välkomna! Men glöm inte att ta med matsäck!

Följande aktivitetsdagar är också spikade, så skriv in dem i almanackan!:

Lördagen 4 augusti

Lördagen 18 augusti

Lördagen 1 september

Lördagen 15 september

Söndagen 30 september

Lördagen 13 oktober

Söndagen 28 oktober

Lördagen 10 november

Lördagen 24 november

Lördagen 8 december

 

Kurs om perenna grönsaker

Söndagen den 2 september på Holma kl. 10.00 – 16.00

Vi har redan haft tre av fem planerade endagskurser om perenna grönsaker. Vi hade tänkt ha nästa kurs den 5 augusti i Solbyn, men den är inställd! Så nästa och sista blir alltså den 2 september.

Vi tar upp 5-6 perenna grönsaker (vi har ännu inte bestämt vilka) och behandlar biologi, ekologi, odling och användning. Teori varvas med fältvandringar och matlagning. Kurspris: 400 kr

 

Permakulturfestival

Ängsbacka den 23- 26 augusti

Intresset för permakultur växer. Förra året ordnades Nordens första permakulturfestival i Danmark. Den blev verkligen lyckad med många inspirerande workshops och mycket nätverkande.

Nu är det Sveriges tur. Gå in på hemsidan för mer information: http://www.angsbacka.se/festivaler/the-nordic-permaculture-festival/

I samband med festivalen börjar man anlägga en skogsträdgård på Ängsbacka. Så om du själv är intresserad av att anlägga en, så har du möjlighet att vara med för att skaffa dig erfarenhet!

Om du har något (litet eller stort, teoretiskt eller praktiskt) som du vill hålla workshop om på festivalen, så ta chansen!

Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Nyhetsbrev. Årsmöte, aktivitetsdag. Kurs om perenna grönsaker. Kurs om eko-byggande i ett permakulturperspektiv etc

Hej!

Detta är ett utskick om några aktiviteter i sommar.

Årsmöte i föreningen Skogsträdgårdens vänner
1 juni kl. 18 på Holma

Vi börjar med picknick i Skogsträdgården. Sedan har vi själva årsmötet kl.19. Vi försöker klara av den formella biten så fort som möjligt för att sedan diskutera kommande aktiviteter i Skogsträdgården. Kom gärna med idéer!!

Aktivitetsdag i Skogsträdgården
16 juni på Holma kl.10 – 16

Vi umgås, arbetar och lär oss om skogsträdgårdsodling. Ta med matsäck!

Kurs om perenna grönsaker
17 juni på Holma kl.10 – 16

Britta Nylinder och Karin Ervelin håller en kurs om perenna grönsaker. Denna gång får du framför allt bekanta dig med spansk körvel, strandkål, svartrot, strandbeta och mållor. Teori varvas med fältvandringar och matlagning. Kostnad: 400 kr. Det finns platser kvar!

 

Provsmakning på Holma
27 juni kl.18:30 – 20:00

Permakultur i Skåne (PIS) arrangerar provsmakning av t.ex. häggmispel, blåtry och jordgubbar.

Kretsloppshuset – inklusive inomhusklimat och materialanvändning
Frederica Miller och Julio E. Perez
3 juli kl. 9:00 i Häglinge, Sösdala

Det här är en kurs om eko-byggande i ett permakulturperspektiv. Den ingår som en del i en certifieringskurs (72-timmarskurs) i permakultur. Frederica Miller, hör till föregångarna inom permakulturen i Norden. Hon är kritisk till satsningen på passivhus. Jag tycker själv att det är viktigt att vi får igång en debatt på det här området, och ser fram mot att höra Fredericas synpunkter.

Det blir en heldag med föreläsning och diskussion på förmiddagen, praktiskt arbete med lera på eftermiddagen och bildvisning om projekt i andra länder på kvällen.

Kostnad: 400 kr inkl. lunch och kvällsmat. (Se bifogad fil.)

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

Nyhetsbrev, aktivitetsdag. Medborgarnas idéforum – en annan värld är möjlig. Ett första möte – ”Från skog till skogsträdgård” (Mullbärsbacken).

Hej!

Tyvärr så finns det ännu inget beslutat om nästa års odlings- och permakulturkurser. Jag återkommer så snart jag vet något. I det här utskicket får du information om några aktiviteter under de närmaste veckorna.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på söndag!
Nu på söndag (20 november) har vi aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma, med trevlig samvaro och friskt arbete.
Vi fortsätter med de arbetsuppgifter som vi började med på förra aktivitetsdagen:
Flytt av perenna grönsaker från perennbäddar ute på ”åkermark” till Skogsträdgården.
Arbete med uteköket.
Anläggning av nyckelhålsodlingar kring uteköket.
Reparation av viltstängslet inför vintern.
Ta med lunchkorg, vänner och bekanta! Vi börjar kl. 10 och slutar kl. 16.

Tips!
Medborgarnas idéforum: En annan värld är möjlig!
26 november kl. 13.00-17.00 på Tryckeriet, Rolfsgatan 7B, Malmö

Om inte makthavarna tar ansvar för planeten, får vi medborgare ta framtiden i våra händer! Spännande föreläsningar om globala och lokala aspekter samt diskussion kring vad vi kan göra i Malmö. För mer information samt kontaktuppgifter besök följande länk:

http://sv-se.facebook.com/notes/glokala-folkh%C3%B6gskolan/en-annan-v%C3%A4rld-%C3%A4r-m%C3%B6jlig/10150383959056602

Verksamhetsmöte för Permakultur i Skåne (PIS)
27 november kl.11 – 17 på Kontrapunkt i Malmö

Den 5 mars i år hade vi ”kick-off” för PIS på Glokala folkhögskolan i Malmö. Nu har vi tänkt följa upp detta med ett ”verksamhetsmöte”, där vi bestämmer vad vi skall arbeta med nästa år. Tanken är att vi skall organisera oss i arbets- eller intressegrupper kring olika områden. Program bifogas.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården den 3 december
Detta är sista aktivitetsdagen inför vintern. Då skall vi bl.a. se till att viltstängslet är helt och alla plantor i växthuset står skyddade under bänkarna.

 

 

Möte i en skogsdunge i Lindängelund i Malmö 10 december kl.13
Permakultur i Skånes (PIS) planerar att köra ett projekt som vi kallar ”Från skog till skogsträdgård” i Lindängelund i Malmö. Planerna är att omvandla en skogsdunge till en skogsträdgård med ätliga växter. Vi är några som redan har börjat titta lite på de buskar och träd som växer där. Se bloggen http://skogstradgardenlindangelund.blogspot.com/

Lördagen den 10 december tänkte vi ta oss till Lindängelund och titta och fundera vidare.

Du är hjärtligt välkommen att vara med! Mejla i så fall gärna det till mig.

Vi träffas kl.13 vid busshållplatsen Kastanjegården, dit man kan ta sig med busslinje 8 från t.ex. Malmö central.
Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Nyhetsbrev 11 mars 2010. Årsmöte & aktivitetsdag 13/3 2010 – pergolan, taket till uteköket, sticklingsförökning, trädbeskärning och översyn av viltstängslet.. Förslag på studiecirklar

Hej!

I det här utskicket påminner jag dig om årsmötet i Skogsträdgårdens vänner på lördag och passar på att göra en liten sondering om intresset för studiecirklar på Holma.

Årsmöte och aktivitetsdag på lördag
Du är hjärtligt välkommen till Holma på lördag (den 13 mars)! Vi börjar kl.10 med fika och årsmöte i föreningen Skogsträdgårdens vänner. Då diskuterar vi bl.a. hur vi skall lägga upp årets arbete och det är bra om vi är många som deltar. Du kan läsa Verksamhetsberättelsen på hemsidan http://skogstradgardensvanner.se/wordpress/

När vi är färdiga med mötet (och antagligen ätit lunch) så är det säsongstart för aktiviteterna i Skogsträdgården. Vi arbetar bl.a. med pergolan, taket till uteköket, sticklingsförökning, trädbeskärning och översyn av viltstängslet. Sluttiden är planerad till kl.16.

Glöm inte att ta med lunch- och fikakorg och förstås varma kläder! Om du har sekatör och beskärningssåg, så kan dessa redskap komma till nytta.

Vill du delta i en studiecirkel?
Eftersom det inte blir någon folkhögskolekurs i år kan det vara läge att undersöka om det finns intresse för studiecirklar. Det skulle vara speciellt roligt om vi kunde utnyttja de unika förutsättningarna på Holma – våra demonstrationsodlingar och den kompetens som vi har byggt upp. Då tänker jag främst på följande ämnen:

1. Skogsträdgårdsodling

2. Perenna och andra ovanliga grönsaker (Det finns massor av intressanta och smakliga växter att lära känna. Vi kan använda oss bl.a. av Skogsträdgården, perennbäddarna och specialodlingar med ovanliga ettåriga grönsaker.)

3. Odlingssystem för permakultur (En introduktion i skogsträdgårdsodling, intensivodling i bäddar, nyckelhålsodling, kompostsystem m.m. och en orientering om hur dessa kan ingå i en helhetsdesign av trädgården.)

4. Agroforestry (Andra agroforestrysystem än skogsträdgården. Eftersom utvecklingen inte har kommit så långt i Sverige än, så kommer cirkeln till stor del att vara teoretisk, men även omfatta studiebesök till ställen med odlingar i riktning mot agroforestry.)

5. Intensivodling i bäddar. (Olika typer av intensivodlingar, gödsling, växtföljder, samodling, odlingen av några utvalda grönsaker m.m. Det finns djupbäddar på Holma som kan användas.)

Du får gärna själv komma med förslag!

Jag tänker mig 10 träffar under våren, där varje träff är på 4 x 45 min. Med 10 deltagare skulle en sådan serie kosta c:a 1000 kr per deltagare. (Med 20 deltagare skulle kostnaden bara bli hälften så stor.)

I en första sondering skulle jag vilja att du som är intresserad av att gå någon kurs fyller i den bifogade enkäten och skickar tillbaka den till mig.

Med vårliga odlingshälsningar och hopp om att vi ses på lördag

Esbjörn Wandt

Kurser och seminarier om Växtförädling för amatörer – Nya frukter, bär och nötter


Växtförädling för amatörer den 21 november

Vi får stöd från Länsstyrelsen! Kursavgiften stannar därför på 200 kr.

Jag upprepar här kursinnehållet för kursen:

  • Något om växternas nomenklatur, skillnaden mellan art och sort
  • Grundläggande genetik
  • Allmän orientering om befruktningssystem (avgörande för växtförädlingsstrategin)
  • Förädlingsstrategi
  • Förädlingsmetodik (enkla metoder som går att genomföra utan avancerad utrustning)
  • Fröskörd, lagring och kvalitet

Kursledare Carina Larsson

Om du inte redan har anmält dig till kursen så kan du göra det genom att svara på detta mail.

Kursavgiften gäller endast själva kursen. Sedan tillkommer kostnaden för fika och lunch. Jag kan i dagsläget inte säga hur mycket blir, men jag kan tänka mig något kring 70 kr.

Samling och fika kl. 9. Föreläsningen börjar kl. 9:30 och håller på till senast kl.18.

 

Seminarium om växtdatabas och nätverkande den 22 november

Söndagen den 22 november har vi ett seminarium, där vi diskuterar hur vi skall gå vidare och bilda ett nätverk, för att hjälpas åt att få fram nya odlingsvärda växter. Vi blir informerade om den databas med ätliga växter som Oscar Franzen håller på att bygga upp i samarbete med andra skogsträdgårdsentusiaster. Denna databas ska även utgöra en bas för erfarenhetsutbyte och förmedling av växter och fröer.

 

Projektet ”NYA GRÖDOR”

Vi får stöd från Länsstyrelsen till en förstudie till ett tänkt projekt kallat ”Nya grödor”. Det är därför kursen nu i november liksom kursen med Viktor Trajkovski i februari endast kostar 200 kr.

 

Idén med projektet är att bilda ett nätverk för utbyte av erfarenheter och växtmaterial, så att vi tillsammans kan ”vaska” fram nya intressanta arter och sorter av bär, frukt, nötter och grönsaker.

 

Vad vi har sökt pengar för nu i första steget, är en förstudie för att se om, och i så fall hur, vi går vidare och eventuellts startar och söker pengar för projektet ”Nya grödor”.

 

Aktiviteter i denna förstudie:

21 november

Kurs i ”Växtförädling för amatörer”. Denna kurs har vi för att få en gemensam kunskapsbas och begreppsapparat inför det fortsatta arbetet. Vid detta första kurstillfälle kommer Carina Larsson, som är Hortonom, att föreläsa. (Se ovan.)

 

22 november

Seminarium, där vi får information om en nystartad växtdatabas och spånar kring projektets uppläggning.

 

20 februari

Kurs om bär och frukt. Viktor Trajkovski är då kursledare och behandlar relevant genetik och olika strategier vid växtförädling och selektion av bär och frukt. Han gör en mer ingående redogörelse för några speciella arter, som verkar lovande och som det redan nu finns intresse av att arbeta med.

 

21 februari

Vi har åter ett seminarium. Först då bestämmer vi hur vi skall lägga upp projektet. (Kanske kurser, seminarier, studiebesök, nätverksbyggande, arbetet med växtdatabasen)

 

Vänliga hälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

Seminarium den 22 november – växtförädling och databas

Söndagen den 22 november har vi ett seminarium, där vi diskuterar hur vi skall gå vidare och bilda ett nätverk, för att hjälpas åt att få fram nya odlingsvärda växter. Vi blir informerade om den databas med ätliga växter som Oscar Franzen håller på att bygga upp i samarbete med andra skogsträdgårdsentusiaster. Denna databas ska även utgöra en bas för erfarenhetsutbyte och förmedling växter och fröer.

Anmäl dig snarast.

”Växtförädling för amatörer” den 21 november


Det visade sig tyvärr att Viktor Trajkovski inte har tid att hålla kursen om växtförädling av bär och frukt för amatörer i november, som vi hade planerat. (Denna kurs är flyttad till den 20 februari nästa år.)

 

Vi börjar i stället med grönsaker, d.v.s. örtartade växter. Det blir alltså en kurs om ”Växtförädling av grönsaker för amatörer” lördagen den 21 november med Carina Larsson som kursledare. Vi håller till på Holma. Kursen börjar kl.9:30 med fika och håller på till senast kl.18:00. Priset beror på hur många som deltar, men avgiften blir högst 500 kr.

 

Här följer föreläsningsinnehållet:

 

Något om växternas nomenklatur, skillnaden mellan art och sort

Grundläggande genetik

Allmän orientering om befruktningssystem (avgörande för växtförädlingsstrategin)

Förädlingsstrategi

Förädlingsmetodik (enkla metoder som går att genomföra utan avancerad utrustning)

Fröskörd, lagring och kvalitet

 

ANMÄL DIG SÅ FORT SOM MÖJLIGT, OM DU VILL GÅ KURSEN!!

Kurs – ”Växtförädling för amatörer” den 21 november. Beskrivning av innehåll


För dig som är intresserad av att vara med och ”hitta” nya intressanta växter att odla i Sverige. Den skall handla om ”växtförädling av bär och frukt för amatörer”. Kursledare blir Viktor Trajkovski och kursen kommer att vara förlagd hos honom i Stenestad Park (http://www.stenestadpark.se/index.htm) den 21 november.


På kursen behandlas genetik, växtförädlingstrategier och klimatets betydelse när vi tar in olika arter till Sverige. Dessutom behandlas en del växtslag lite mer ingående, t.ex. bärtry och bocktörne (goijbär). På söndagen (den 22 november) samlas vi som är intresserade av att bilda ett nätverk kring detta med att hitta, prova och selektera fram nya odlingsvärda växter till ett seminarium, där vi diskuterar hur vi skall gå vidare.


Det kommer mer information om kursen, när detaljerna är klara.

 

Bästa odlingshälsningar

 

Esbjörn Wandt