Kategoriarkiv: A-Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2014: 3. Familjedagar i Holma skogsträdgård och Mullbärsbacken. Odlardag i Lindängen

Hej!

Nu står både Skogsträdgården på Holma och Mullbärsbacken i ”grönskande skrud”. Passa på att ta med familj och vänner till familjedagarna för umgänge, inspiration och arbetsgemenskap. Först ut är Holma – redan nu på söndag! Man kan åka gratis buss från Malmö. (Se bifogad inbjudan.)

Familjedag i Holma Skogsträdgård, Söndagen den 18 maj kl 10 -16

Skogsträdgårdens vänner och Bärfis välkomnar alla stora och små till en familjedag i Holma Skogsträdgård!

Under hela dagen får alla gärna hjälpa till i Skogsträdgården. Kanske plantera eller skörda något? Hjälp oss bygga insektshotell, hugga ved, woka vårgrönt och grilla pinnbröd. Slöjda smycken och annat av skogsträdgårdens material… Eller bygg musikinstru­ment tillsammans med Elliot, som bygger med material han hittar!

Rundvisning: Kl 11.00, 13.30 och 15.00 blir det guidning i Skogs­trädgården. Det är ett tillfälle att lära sig mer om skogsträdgårdar och träffa andra intresserade. Missa inte det!

Lunchkonsert: Med röst, gitarr och kontrabas bjuder Anna, Johan­nes och Max på konsert mitt i Skogsträdgårdens hjärta. Egenskrivet material blandas med tolkningar av andras. Fika kommer att finnas och det går så klart fint att grilla något medhavt!

För frågor om dagen kontakta:

Johanna Johansson, tel 0708 458364.

Familjedag på Mullbärsbacken

Lördagen den 24 maj kl. 10-16

Tillsammans med barn från Högaholmsskolan skapas just nu en skogsträdgård på Lindängelund, som kallas Mullbärsbacken. Lör­dagen den 24 maj är hela familjen välkommen att hälsa på!

Under dagen blir det aktiviteter, rundvisningar, möjlighet att lära sig om vanliga och ovanliga växter, provsmakning, och möjlighet att hjälpa till i skogsträdgården. Hoppa gärna in och plantera, hugg ved, eller skörda med oss. Vill du prova att fläta vindskydd eller bygga ett insektshotell? Sedan mysa vid elden och grilla pinnbröd? Det finns fika och korv att grilla.

Rundvisning: Kl 11.00, 13.30 och 15.00 blir det guidning. Det är ett tillfälle att lära sig mer om skogsträdgårdar och träffa andra intresserade. Missa inte det!

För frågor om dagen kontakta:

Johanna Johansson, tel 0708 458364.

Odlardag med loppis i Lindängen

Familjedagen på Mullbärsbacken är en del av ett större arrangemang i Lindängen i samarbete med kommunen och andra aktörer.

Loppis vid Lindgården (vid Lindängen centrum) kl 10 – 14.

Guidad tur i Lindängelund med Odlingsterrasserna och Millennieskogen kl 15 med start utanför Lindgården.

Man kan göra krukor av tidningar och så ett frö ihop med Concrete Farming, Ta i Träd och Grönsaklandet Malmö i Odlingsterrasserna kl 14.30 – 16.30.

Väl mött i Skogsträdgården

Esbjörn Wandt

Nyhetsbrev 2014: 2. Mullbärsbacken i Malmö. Svampodling i Skogsträdgården

2014-04-10

Hej! 

I det här nyhetsbrevet berättar vi lite om Mullbärsbacken i Malmö, en ”gemensamhetsodling” på kommunal mark. Vi tar också upp om svampodling i skogsträdgården  –  ett intressant och ännu rätt outforskat område. 

Mullbärsbacken

Vi är en grupp som arbetar med att omvandla en skogsdunge på kommunal mark till en skogsträdgård. Vi hugger ner träd och buskar i skogsbrynet, för att skapa ”solfickor”, där den tidigare växtligheten ersätts med fruktträd, bärbuskar, nötbuskar och fleråriga grönsaker. Vi planterar bl.a. mullbär – därav namnet ”Mullbärsbacken”. 

Mullbärsbacken ligger i Lindängelund i Malmö. Det är ett 100 hektar stort område som håller på att omvandlas till ”en stadspark och ett rekreationsområde för alla åldrar”. Den ligger som en oas intill ett område där stora maskiner håller på att omskapa landskapet. Med hjälp av enorma jordmassor bygger man upp det område som skall heta Terrasserna. ”Avsikten med terrasserna är att möjliggöra för till exempel institutioner, organisationer och föreningar att skapa anläggningar som hålls tillgängliga för allmänheten. Dessa ska tillföra pedagogiska, miljömässiga och konstnärliga dimensioner till området. Grundläggande för området är odling av växter i form av odlingslotter och koloniträdgårdar. På sikt kan området utvecklas till en ’pedagogisk by’”. 

Vi vill att Mullbärsbacken skall behålla lite av sin vilda karaktär, så att man får en känsla av att vara ”ute i naturen” . Mitt inne i dungen, har vi en samlingsplats, som ett hjärta i Mullbärsbacken. Från den kan man med stigar nå ut till de olika odlingsfickorna som smälter in i skogsdungen.  

I vår vision ser vi Mullbärsbacken som

– en mötesplats öppen för alla

– en fridfull, välkomnande och lummig oas i Terrasserna.    

– ett experimenterande och kunskapsbyggande kring lättskött skogträdgårdsodling

– en funktionell plats för utomhuspedagogik, med inriktning på skogsträdgård, ekosystemtänkande och ”medskapandet med naturen”

 

I projektet ”Bärfis – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen” har Mullbärsbacken börjat användas som en upplevelse- och lärmiljö för klasser från Högaholmskolan. 

Vill du vara med och arbeta med Mullbärsbacken?

Vi som arbetar med Mullbärsbacken träffas varje onsdag kl.17. Under vinterhalvåret blir det mest planeringsmöten och andra inomhusaktiviteter. Under växtsäsongen arbetar vi ute på Mullbärsbacken. Det går bra att bara komma och vara med någon gång. Du är också välkommen att engagera dig lite mer i arbetet. Om du är intresserad så ta kontakt med Esbjörn Wandt Esbjorn.Wandt@gmail.com

Är du nyfiken på Mullbärsbacken så kan du ta med familj och vänner till en familjedag lördagen den 24 maj kl.10 – 16 

Svampodling i skogsträdgården

Det finns många fördelar med att odla svamp i skogsträdgården. Det är ett bra sätt att utnyttja skuggiga områden, de hjälper till att bryta ner organiskt material, vissa arter har även visat sig öka skörden av grönsaker och bär och framför allt kan vi skörda goda och ofta nyttiga matsvampar.

Med hjälp av Christina Persson, svampodlare som driver företaget Ecofungi (Ecofungi.se), försöker vi nu få matsvampar att växa i skogsträdgården. I höstas började vi med att ympa in svampmycel från några vednedbrytande svampar i stockar, bland annat ostronskivling och shiitake som är lämpliga att odla på detta sätt. Stockarna har sedan placerats ut i skogsträdgården. I juni kommer Christina hit igen och då ska vi försöka etablera några olika matsvampar på plats i skogsträdgården.

Några av de svampar som är intressanta att testa är Almskivling (Hypsizygus ulmarius), Stolt fjällskivling (Macrolepiota procera), Toppmurkla (Morchella conica) och Kragskivling (Stropharia rugosa annulata). Tillvägagångssätt (odlingssubstrat, val av plats m.m.) varierar lite för de olika sorterna men i princip innebär det att gräva ut bäddar där träflis varvas med svampmycel och sedan täcks med kartong och halm för att behålla fuktigheten, medan mycelet växer igenom substratet. Om det är en gynnsam plats och lämpligt substrat (t.ex. träflis) är tillgängligt, kan svampen sedan vandra eller sprida sig.

Stolt fjällskivling, en populär svamp bland svampplockare, är en förnalevande svamp som växer i gräsmarker. Den trivs i välgödslad jord med vandrande skugga.

Toppmurkla växer ofta på platser där det brunnit. Det är inte så ovanligt att de dyker upp i trädgårdar. Genom att blanda torvmull och aska i odlingsbädden får den goda förutsättningar att trivas.

Almskivling har i samodlingsförsök med grönsaker och bär visat sig ha mycket gynnsam inverkan på skörden, särskilt på utarmade jordar. Detta gäller så skilda växter som majs och jordgubbar. I skogsträdgården tänkte vi prova att odla den intill bärbuskar, kanske kan det också gynna dem.

Jättekragskivling är också en svamp som gynnar växter genom att förbättrar jordstruktur, frigöra mineraler och locka till sig daggmaskar. Den växer där det det finns onedbruten ved i marken och om den koloniserat en plats kan den bli långvarig om träflis eller annat substrat tillförs kontinuerligt.

Den 15 juni är det aktivitetsdag i Skogsträdgården med särskilt fokus på svamp. Då berättar Christina lite om principerna för svampodling i fält och vi anlägger svampbäddar tillsammans. 

Lästips:

Mycelium running – how mushrooms can save the world av Paul Stamets

Att anlägga en svampträdgård av Lena Engelmark Embertsén

www.ecofungi.se 

Aktiviteter

Aktivitetsdagar och familjedagar pågår mellan kl.10 – kl.16

13 april          Extra aktivitetsdag Holma

20 april          Aktivitetsdag Holma

4 maj             Aktivitetsdag  Holma

18 maj           FAMILJEDAG Holma

24 maj           FAMILJEDAG i Mullbärsbacken, Malmö

1 juni              Aktivitetsdag Holma

15 juni            Aktivitetsdag Holma. Svampodling i Skogsträdgården

17 juni            Stephen Barstow pratar om fleråriga ätliga grönsaker på Holma. kl.18

29 juni            Aktivitetsdag Holma

 

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt & Johanna Johansson

Nyhetsbrev, Aktivitetsdag 9 mars – vårarbete i skogsträdgården

Till dig som får
Nyhetsbrev från
Skogsträdgården
på Holma

Hej!

Vi har varit lite väl optimistiska när det gäller utbudet av aktiviteter i Skogsträdgården i år. Det finns så mycket som vi är intresserade av och vill, men vi har insett att det är stor risk att vi försummar den vanliga skötseln av Skogträdgården. Den bygger på ideellt arbete och vi måste göra en omprioritering och lägga större del av vår tid och energi på den. Därför har aktivitetsdagen med Markus Vallien (tema: woodland, klyvning, kolning) skjutits på framtiden. Vi kommer i stället att ägna dagen åt vanligt hederligt jobb; ogräsrensning, täckning med tidningar och lite andra praktiska saker. Sådant jobb är heller inte att förakta!

Det är tacksamt att rensa ogräs så här tidigt. Tiden vi lägger ner nu får vi igen flerfaldigt senare. Det är fr.a. gräs och nässlor som skall bort. Man har fortfarande överblick, innan växtligheten blir för frodig. Gräsen syns tydligt och man börjar också se var nässlorna sticker upp sina blad.

Det är också bra om vi kan börja rensa gångar och kanter nu, så att vi lättare kan hålla dem ogräsfria under säsongen.

Vi kommer också att fortsätta beskära fruktträd. Thony Elowssons är på plats för att hjälpa till. Men observera, det är ingen beskärningskurs! Det är bara du som behärskar parasollbeskärningsmetoden som får vara med denna gång. Thony kan eventuellt lägga någon minut på handledning om du är självgående för övrigt.

Alla är varmt välkomna till vår arbetsgemenskap på söndag! Om du inte är så bekant med stället så går vi gärna en liten guidningsrunda och berättar om Skogsträdgården.

Bästa vårhälsningar

Esbjörn

Nyhetsbrev 2014: 1. Föreningen Skogsträdgårdens vänner. Permakulturkurser. Naturlig bihållning med toppribbkupa

Hej! 

Vi har haft bråttom med att få ut detta årets första nyhetsbrev, eftersom aktiviteterna i Skogsträdgården snart börjar (den första redan 23 februari). Så här kommer information om en massa aktiviteter och kurser under våren. Vi påminner också om tankarna som ligger bakom föreningen Skogsträdgårdens vänner och lite om hur tankarna går i föreningen just nu. Dessutom skriver vi om en enklare variant av biodling, som är mer ”på binas villkor” än den traditionella. Du kan lära dig mer om på den på en kurs 1-2 mars. 

Skogträdgårdens vänner
Skogsträdgårdens vänner bildades för 5 år sedan (15 februari 2009). 

Föreningens ändamål är

  • att i samråd med Stiftelsen Holma ansvara för uppbyggnad, skötsel och vidareutveckling av Holma skogsträdgård, som en experiment- och visningsträdgård.
  • att samla och sprida kunskap och erfarenhet om skogsträdgårdsodling.
  • att verka för att skogsträdgårdskonceptet får en självklar roll i planeringen av det uthålliga samhället. 

Det innebär att vi arbetar med både stort och smått. Vi diskuterar t.ex. framtidens livsmedelsproduktion, samtidigt som vi provar massor av olika växter. 

Genom Christer Nylanders försorg har vi hela tiden haft en fungerande och välbesökt hemsida http://skogstradgardensvanner.se Nu är det en grupp som utvecklar den vidare. 

Vi vill arbeta lite extra på att stärka den lokala anknytningen på olika sätt. Det kommer intresserade från när och fjärran, men tyvärr inte så många från när som vi hade önskat. Vi funderar t.ex. på samarbete med lokala föreningar kring arrangemang i skogsträdgården och att nå ut via Bärfisprojektet. Det handlar t.ex. om familjedagar och samarbete med förskolorna på området. Ni som bor i närområdet får väldigt gärna fundera på om ni skulle kunna dra nytta av Skogsträdgården! 

För att underlätta för småbarnsfamiljer att delta i aktivitetsdagar skall vi försöka fixa en lekhörna för mindre barn. 

Kommande aktiviteter i Skogsträdgården:
Som huvudregel gäller att vi har aktivitetsdagar jämna söndagar mellan kl.10 -16, men vi har så många saker på gång så att vi har lagt in en del extradagar. 

23 februari    Aktivitetsdag och beskärningskurs – fortsättning.
Parallellt med den ”vanliga” aktivitetsdagen körs en fortsättningskurs för alla som tidigare har gått någon kurs i parasollbeskärning med Thony Elowsson. Kursen pågår mellan 10 och 16. Den subventioneras av Skogsträdgårdens vänner och kostar bara 100 kr, som betalas kontant på plats. Max 12 deltagare. Träning ger färdighet – under denna kurs kan du träna under handledning. Ha gärna med egen sekatör och beskärningssåg och naturligtvis varma kläder. Anmälan till Esbjörn Wandt esbjorn.wandt@gmail.com Det är som sagt en ”vanlig” aktivitetsdag också, med arbete och gemenskap i skogsträdgården. 

1-2 mars   Biodlingskurs med Dusko Bojic. Denna kurs lär ut en enkel variant av biodling som är mer anpassad till binas egna villkor. Bikuporna som används kallas ”toppribbkupor” (Horizontal Top Bar Hives).(Läs mer om odlingssättet nedan!) Kursen är på två dagar. Dag 1 är teoretisk, då går Dusko igenom grundläggande kunskap om bin, strategier för överlevnad och hur det fungerar att ha en toppribbkupa. Dag 2 bygger vi kupor. Vill man bygga en kupa till sig själv tas material med. Kostnad 300 kr. (Om det finns plats över finns det möjlighet att delta en av dagarna för 150 kr). Anmälan till Johanna Johansson, johanna_s_johansson@hotmail.com 

9 mars           Aktivitetsdag med Markus Vallien. Tema: woodland, klyvning, kolning.
15-16 mars   Tema nötter, ympning. Mer detaljerat schema kommer senare.
23 mars         Aktivitetsdag
30 mars         Aktivitetsdag
13 april         Aktivitetsdag – svampodling
4 maj             Aktivitetsdag
18 maj           FAMILJEDAG
(25 maj         Familjedag i Mullbärsbacken, Malmö)
1 juni             Aktivitetsdag
15 juni           Aktivitetsdag
29 juni           Aktivitetsdag 

Permakulturkurs på Glokala folkhögskolan
Glokala folkhögskolan startar en certifieringskurs (PDC-kurs) den 28 mars. I dagarna kommer det information och möjlighet att anmäla sig på nätet http://www.glokala.se/. Kursen vänder sig i första hand till personer i Skåne som arbetar med eller har anknytning till projekt kopplade till Glokala folkhögskolan eller nätverket kring föreningen Holma FolkhögskolaI dessa nätverk finns det en stor efterfrågan på utbildning i permakultur. 

Om du inte har möjlighet att gå denna kurs så kan 10 dagarskursen på Ankhult vara ett alternativ. Kursen har småbruk och sambruk som inriktning och nästa kurs startar i slutet av juni 2014. Se http://www.sambruket.se/traeffar-kurser-mm 

Du kan hitta andra PDC-kurser i hela Sverige på Permakultur Sveriges hemsida
http://www.permakultur.se/index.php?option=com_jevents&view=cat&layout=listevents&Itemid=57 

Om naturlig bihållning i toppribbkupa (Top Bar Hive)
Att ha bin har många fördelar. De direkta produkterna; honung, bivax och ibland också pollen är värdefulla. Förutom detta får man utbyte i form av förbättrad pollinering i odlingar, bevarande av den rika kunskapsbanken och inblick i binas fascinerande liv och roll i ekosystemet. 

Att skaffa en vanlig s.k. uppstaplingskupa är dock inte enda möjligheten om man vill ha bin. En konventionell bikupa är mycket produktiv, men det finns också nackdelar; det kan kosta en hel del att köpa in kupor och utrustning, det kan medföra tunga lyft och, det kanske största problemet, det kan ge bina en livsmiljö som avviker från den de har utvecklats i och anpassats till. 

En toppribbkupa kan vara ett alternativ för den som vill ha bin, särskilt då det handlar om en liten skala och då inte bara honungsproduktionen står i fokus. Toppribbkupan har utformats för att stödja binas naturliga sätt att leva. Phil Chandler, som skrivit boken The Barefoot Beekeeper, beskriver tre principer för naturlig bihållning; bina ska störas så lite som möjligt, inget ska tillföras eller tas bort från kupan som kan leda till problem för bina, samt att bina vet vad de ska göra. Människans roll är att ge dem optimala förutsättningar att göra det. 

I naturen bosätter bin sig gärna i ihåliga träd och toppribbkupans utformning ger förutsättningar för bina att följa instinktiva beteenden. I toppribbkupan bygger bina själv vaxkakorna och avgör därmed utformning och cellstorlek. Bina får oftast övervintra på honung i första hand, istället för socker. Genom att minimera öppning av kupan kan bina i högre grad styra mikroklimatet och genom att använda vattenspruta istället för rökpust stressas bina mindre. 

Att bygga en toppribbkupa är ganska enkelt. På Internet finns byggbeskrivningar, och materialet som krävs går att få tag på billigt eller gratis. Den viktigaste utrustningen som används vid skötsel av en toppribbkupa är en blomspruta för vatten, en gåsfjäder och en kökskniv. 

Källor
Odlaren 2013-2
biobees.com
cheguebeeapiary.blogspot.se
Chandler, Phil. Barefoot Beekeeper

Byggbeskrivning: http://xn--smbruk-jua.se/wp-content/uploads/2013/06/how_to_build_a_top_bar_hive.pdf 

Bästa vårvinterhälsningar
Esbjörn Wandt & Johanna Johansson

Nyhetsbrev – koreansk silverbuske

Brevlåda att ha vid skylten vid ingången till skogsträdgården efterlyses! För att kunna erbjuda besökare den informationsbroschyr om trädgården som vi skall trycka upp behöver vi en brevlåda, så om ni har en sådan liggande i gömmorna tar Skogsträdgårdens Vänner tacksamt emot den!

Aktivitetsdag 22/9

Inför aktivitetsdagen hade vi listat olika uppgifter som behövde utföras; att fixa med bryggan i stora dammen (göra ”flytkuddar” av frigolit och tomma dunkar, i nuläget klarar den inte av att bära någon större vikt), att skotta bort jordhögar vid gabionbygget, att rensa bort nässlor runt silverbuskarna, att klippa gräset på umgängesytan en sista gång för säsongen och att skörda sibirisk ärt om det finns buskar som ej släppt alla ärtor allaredan. Eftersom vi inte blev så många koncentrerade vi oss på att bana väg vid silverbuskarna vars bär snart är skördemogna. Det kändes som att röja sig fram i en djungel av nässlor, hallon och annan växtlighet, och trots en god arbetsinsats kändes det lite hopplöst när vi tittade på vårt dagsverke innan vi gav upp för det allt intensivare regnandet, så mycket kvarstår att röja.

Det är otroligt hur mycket frukt buskarna bär, grenverket är fullkomligt översållat med klarröda bär, ofta småprickiga, som om de vore fräkniga! Konstigt att de inte odlas i större utsträckning här i landet, om en av någon underlig anledning inte är intresserad av ätliga växter, så har de ju ett högt dekorativt värde!

Vi fick besök av Karin Jansson, redaktör för FOBOs tidskrift Odlaren, trevligt! Hon fotograferade en hel del, kanske kan vi få några bilder hit. Förutom silverbär, Elaeagnus umbellata och Elaeagnus multiflora, bestod dagens skörd av rosenkvitten, Chaenomeles japonica.

 

Studiebesök från Stadsodlingskursen i Lund 3/10

Den tredje oktober var en riktigt fin höstdag och det var full fart i skogsträdgården! Stadsodlingskursen i Lund (som föreningen Holma Folkhögskola är en av arrangörerna bakom) var på sitt andra studiebesök och ett stort gäng med Bärfisar från Höör var också där.

Stadsodlingskursen samlade in lite olika fröer, åt och plockade bär av silverbuskarna, rensade rent  ogräs och täckte sedan med markduk kring silverbuskarna. Det som rensades bort var mestadels nässlor, smultron och hösthallon. En hel del av de två senare bortrensade arterna fick stadsodlarna med sig till odlingarna i Lund. Framkomligheten i nötlunden ökade markant efter arbetsinsatsen; ett gott exempel på att mångas gemensamma muskelstyrka kan göra stor skillnad på kort tid (och genom spridandet av plantor också att samarbete lönar sig…)!

Några stadsodlare grävde ut djupbäddar för framtida grönsaksodling i en annan del av trädgården. Tanken är att det skall finnas ingredienser nära till hands när det skall lagas mat i uteköket vid olika aktiviteter i trädgården. Idag var det dock medhavd lunch som gällde, väl så gott avnjutet i solskenet på ”samlingsgräsplanen”!

 

Aktivitetsdag 6/10

Den mer utåtriktade aktivitetsdagen med familjetema blev mycket lyckad! En massa besökare, såväl små som stora, två- som fyrbenta, med andra ord en familjedag i ordets  rätta bemärkelse!

Vid guidningen klockan ett var det runt sextio stycken som deltog, gissade Johanna och Arne som höll i turerna.  Förutom en massa aktivitet och trevliga möten i skogsträdgården mustades det också äppelmust, träddes halsband av kastanjer, nypon och andra bär och byggdes ”naturliga bikupor”, enligt så kallad topplistmodell.

Tack alla för en finfin dag!

 

Aktivitetsdag 20/10

Idag har det bland annat sållats jord till sådd och plantering, provsmakats bär från silverbuskarna och sedan såtts desamma. Till skogsträdgårdsprojektet Mullbärsbacken i Malmö såddes spansk körvel och citronmeliss. I uteköket har bakugnen fått skorsten och ”rocketstoven” är färdig men behöver torka innan vi kan använda den. På eftermiddagen hade Skogsträdgårdens Vänner styrelsemöte.

 

Aktivitetsdag 3/11

Regn och ruskväder gjorde att beskärningskursen ställdes in, den blir istället av nästa aktivitetsdag, den 17 november. Den är fulltecknad, kul! Om ni inte tillhör de lyckliga tolv som fick plats på kursen, kom ändå! På eftermiddagen skall Britta Nylinder berätta om nötter och nötodling i sydsverige. I år har en av valnötterna i skogsträdgården, ´Hansen´, burit frukt.

Namnskyltar där texten inte försvinner efter ett tag är något vi alltid har ögonen öppna efter. Idag testade vi att med hjälp av spik och kulspetspenna rispa in text i persiennlameller och bitar av aluminiumburkar, de förra var mer svårarbetade, de senare kanske för tunna, och därmed inte lika hållbara. Tipsa oss gärna om ni har någon smart lösning! 

Till vår bestörtning såg vi att alla bär på silverbuskarna var borta idag. En del av frånfället kan säkert bero på stormen häromveckan, runt en del buskar låg det rätt mycket fallfrukt, men troligare är nog att fåglarna fått smak på dem. Vi får hoppas att de inte kommer ihåg det till nästa år… Om silverbären berättade Arne att deras smak förändras snabbt mot slutet när de mognar, en skall med andra ord inte döma ut arten om de smakade oangenämt vid första provsmakningen utan ge dem en eller flera chanser till!.. Dessutom har vi märkt att de olika buskarna smakar väldigt olika, så smaka på flera, om den första buskens bär inte föll dig på läppen. Kanske beror den här diversiteten på att det är en växt som inte förädlats i gastronomiskt syfte, utan snarare i estetiskt? Här kan det finnas ett gyllene tillfälle för växtförädling för oss som är intresserade av ätliga grödor!

Väl hemkommen läste jag lite om silverbär, i Lee Reich’s Uncommon Fruits for Every Garden står det bland annat: Under mognadens senaste stadier nästan fördubblas sötman hos bären och surheten och stringensen minskar påtagligt. Dessutom blir skörden större om man inte skördar förrän bären är fullständigt mogna, fruktköttet fördubblar nästan sin storlek i slutet av mognaden. Elaeagnus umbellata (”Autumn olive”) har förövrigt befunnits vara en extremt rik källa till lycopen, antioxidanten som är verksam mot olika sorters cancer.

 

Aktivitetsdag 17/11

En vacker, solig höstdag med många deltagare! Thony Elowssons beskärningskurs gick äntligen av stapeln, det donades mycket med olika saker i skogsträdgården och Brittas nötprat blev välbesökt.  Om en är intresserad av att läsa Brittas rapport nås hon på nylinder.britta@gmail.com.

Mikael som är bagare eldade lite i bakugnen för att påskynda dess torkande/mognande.

Nästa aktivitetsdag behöver vi laga resten av staketet kring skogsträdgården för att skydda den från hungriga djur under vintern. Ju fler hjälpande händer desto bättre!..  Och så blir det som tidigare påannonserats svampworkshop, varmt välkomna, såväl gamla som nya skogsträdgårdsvänner!

Nyhetsbrev – parasollbeskärning, svampodling, nötodling i Sydsverige

Till alla som får
Nyhetsbrevet från
Skogsträdgården på Holma

Hej! 

Detta är ett utskick om kommande aktivitetsdagar i Skogsträdgården (varje söndag jämn vecka). 

Söndagen den 3 november

Beskärningskurs. Parallellt med den ”vanliga” aktivitetsdagen körs en kurs i frukträdsbeskärning. Thony Elowsson lär ut parasollbeskärningsmetoden. Det är en metod för beskärning av fruktträd, som har stora fördelar för en husbehovsodlare. Kursen pågår mellan 10 och 16. Den subventioneras av Skogsträdgårdens vänner och kostar bara 100 kr, som betalas kontant på plats. Max 12 deltagare. Träning ger färdighet – det finns möjlighet att träna på de nyvunna kunskaperna under vårens aktivitetsdagar i Skogsträdgården.

Ha gärna med egen sekatör och beskärningssåg och naturligtvis varma kläder.

Anmälan till esbjorn.wandt@gmail.com

 

Söndagen den 17 november

Nötodling i Sydsverige

Aktivitetsdagen håller som vanligt på mellan 10 och 16, men mellan 13:30 och 15:00 berättar Britta Nylinder om vad hon har kommit fram till när hon har arbetat med rapporten ”Nötodling i Sydsverige” Vill du läsa rapporten kan du maila  nylinder.britta@gmail.com.

 

Söndagen den 1 december

Svampworkshop.

Christina Persson som driver företaget Ecofungi.se och odlar svamp i Malmö kommer till Holma och berättar lite om svamp och svampodling, vi ympar in lite olika sorters svampmycel i stockar och tittar på andra möjligheter att odla svamp i skogsträdgården. Vi börjar klockan tio som vanligt. Anmäl gärna att ni kommer till johanna_s_johansson@hotmail.com  

 

Bästa hösthälsningar

Esbjörn 

Nyhetsbrev 2013: 2. Skogsträdgården på Holma 2013-09-30. BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen – jordobservatorium och humlebon. Familjedag – äppelmustning och toppribbkupa. Text om Nötodlingsprojekt. Lindens betydelse i skogsträdgården.

Hej!

Du är fortfarande med på e-postlistan!

Det är möjligt att du har undrat om du har fallit bort från e-postlistan, därför att du inte har fått något nyhetsbrev på länge. Det har du alltså inte! Det är så mycket roligt på gång så att jag helt enkelt inte har hunnit få ihop något brev. Här kommer det i alla fall! Nu skall vi nog få igång flödet igen genom att fler är med och skriver.

I det här nyhetsbrevet skriver Johanna Johansson om Familjedagen den 6 oktober, Britta Nylinder, som har skrivit rapporten ”Nötodling i Sydsverige”, skriver något om vad hon kom fram till och Arne Jansson lyfter lindens betydelse i skogsträdgården.

 

Aktiviteter i Skogsträdgården

Bärfis

I förra nyhetsbrevet, i februari, berättade jag att vi hade beviljats pengar för projektet ”BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen”. Nu har vi varit igång ett tag. Det har varit en intensiv och lärorik period! Det kommer skolklasser (åk1-4) till Skogsträdgården, där de bl.a. arbetar med miniprojekt i grupper på 5-6 personer. Det har satts upp fågelholkar, byggts bon för solitärbin och humlor, håller på att byggas en odlingsmur (tillika insektshotell) och ett ”jordobservatorium”, har anlagts en fjärilsrabatt, en torräng och en odlingslimpa. Detta är lika lärorikt och spännande för oss som för barnen. Vi upptäcker och skapar tillsammans! http://www.barfis.se/

Mat är naturligtvis ett genomgående tema i projektet. Därför har vi anlitat hjälp för att kunna bygga vidare på uteköket. Just nu håller pizzaugnen på att färdigställas. Sedan blir det en ”rocket stove”.

 

Söndagen den 6 oktober: Familjedag.

Den 6 oktober, klockan tio till fyra, blir det en extra händelserik aktivitetsdag på Holma. Det blir en Familjedag då alla, stora och små, skogsträdgårdsvänner och nya besökare är välkomna att vara med att upptäcka och hjälpa till i skogsträdgården. Under dagen blir det äppelmustning. Man kan ta med äpplen hemifrån om man vill, eller skörda i skogsträdgården. Flaskor för musten kan vara bra att ha med sig. Vi kommer också bjuda på soppa och bröd vid elden och vill man ha med sig något att grilla så går det också bra. Dusco Bojic som är passionerad ”beeguardian” och arbetar med s.k. naturlig biodling kommer under dagen att hålla en workshop om hur man bygger en topplistkupa. På Duskos blogg kan man läsa mer om detta; www.cheguebeeapiary.blogspot.se. Klockan ett blir det guidning i skogsträdgården. Det kommer säkert vara många som är i skogsträdgården för första gången så om det är någon som varit med förr och vill visa/ berätta något eller hjälpa till att hålla i någon arbetsinsats under dagen så är det jättevälkommet! Hör gärna av er till Johanna i så fall, johanna_s_johansson@hotmail.com. Det kommer att gå en buss från Malmö till Skogsträdgården, vill du åka med där så kolla med Johanna om det finns platser kvar.

 

Andra aktivitetsdagar i höst:

Söndagen den 20 oktober

Söndagen den 3 november

Söndagen den 17 november. Tema ”Nötodling i Sydsverige”. 13:30 – 15:00 berättar Britta om vad hon har kommit fram till. (Se nedan.)

Nötodling i Sverige

De växter som ger nötter är spännande att odla eftersom de ger något som ofta är protein och fettrikt till skillnad från de flesta andra typiska skogsträdgårdsväxterna. Det finns många olika nötträd att odla i Sverige, till exempel valnöt, kastanj, brödgran, cembratall och så klart vår inhemska hasselnöt, Corylus avellana, som vuxit i vårt land ända sen värmetiden, för 9500 år sedan. Förr var hassel en viktig växt både som föda men också av ekonomisk betydelse. På 1600-talet exporterades till exempel varje år 1000-2000 tunnor hasselnötter från Sverige till Nederländerna. Sedan dess har hasselodlingarna i Sverige minskat i antal. Den sista hasselodlingen i Sverige var troligtvis Norrviken vid Båstad som upphörde i mitten av 1900-talet och idag finns så vitt jag vet ingen kommersiell odling i vårt land. I Danmark finns det ett par hasselodlingar där främst nötter av sorten ’Lambert Filbert’ odlas. Dessa avlånga nötter kommer i klasar om 4-5 nötter och har ett vackert svepe. De skördas när nötterna fortfarande är gröna och sitter kvar på trädet och säljs sedan för färskkonsumtion. Hassel kan odlas i de flesta jordar men på många ställen i Sverige kan frost i blomningen vara ett problem för nötproduktionen. Hassel är trots detta den mest pålitliga nöt som vi kan odla i Sverige och det är egentligen konstigt att det inte är fler som odlar den. Det finns flera odlingsvärda sorter som ’Cosford’, ’Waterloo’, ’Nottingham Prolific’, ’Jättenöt från Halle’ mm.

Om du vill veta mer om odling av hassel så kan du gärna läsa ”Nötodling i Sydsverige” som är en rapport med syftet att sprida intresse och kunskap om nötodling. Maila nylinder.britta@gmail.com (Du kan som sagt också komma på aktivitetsdagen den 17 november)

Sallatslinden
När vi för snart tio år sedan diskuterade vilka växter som
skogsträdgården skulle innehålla så enades vi om att de riktigt stora
träden inte kunde rymmas i denna relativt småskaliga trädgård. Efter
en tid blev ändå avsaknaden av en lind för svår så trots att Sveriges
näst största träd är en lind med 9,6 meters stamomfång så valde vi att
plantera en sådan, men något mindre, strax söder om den blivande
odlingsmuren.

Vår avsikt var att den skulle hållas helt liten och fungera som
”sallatslind” då åtminstone de unga bladen passar utmärkt som sallad.

Linden tål ju också en mycket hård beskärning så den kommer att kunna
leverera ofantliga mängder salladsblad under hela växtsäsongen med en
minimal arbetsinsats.

Linden som levererades var ett vackert stamträd som vi dock efter
några år, på ett ganska grymt sätt, kapade av på endast en halv meters
höjd. Under åren som följde utvecklades den till ett frodigt,
flerstammigt, träd som i år åter blivit mellan tre och fyra meter
högt. Det hade också fått en mycket omfångsrik krona som gick ända ned
till marken.

Nu var det åter dags för en radikal beskärningsinsats. Endast en av
stammarna har sparats och dessutom kapats på ca 1.5 meters höjd och
skall i fortsättningen endast tillåtas att leverera ”plocksallat”.
Några av de lägst sittande grenarna har grävts ned och skall bilda
avläggare för kommande behov.

De andra armstjocka stammarna har lagts i vår lilla å för att senare
användas för basttillverkning.

När linden behandlas så här kommer den naturligtvis inte att kunna
blomma och nyttjas till lindblomste men även bladen ger ett spännande
mörkt brunrött te som är gott och knappast behöver sötas. Bladen kan
också kokas som spenat.

Lindar kan ju bli mer än 1000 år gamla så sallaten kommer att räcka
till många generationer skogsträdgårdsbesökare!

Tror
Arne Jansson

Bästa hälsningar från oss i Skogsträdgården

via Esbjörn Wandt

 

Aktivitetsdagar och annat… Lönashult utanför Växjö anlägger skogsträdgård, Naturlig bihållning, Omställning Urshult, Familjedag med äppelmustning, soppa och topplistkupor

Hej!
Lite rapporter från skogsträdgårdesaktiviteter.. KOMMANDE, OCH SOM HAR VARIT:

20130829. Den 29e augusti fick Skogsträdgården besök av en grupp med deltagare från Småland, Stockholm och Holland. Det var permakulturlärarna Christian Odberger och Margaretha Stuguland som jobbar med permakultur på Stockholms universitet. De höll en permakulturdesignkurs i Lönashult utanför Växjö, på en gård där man bland annat håller på att designa och anlägga en skogsträdgård. Mer om deras projekt hittas på; www.skogstradgard.blogspot.com. De besökte alltså Holma som en del i kursen och vi hade en inspirerande rundvandring och delade erfarenheter om skogsträdgårdsodling.

20130906 Några av oss som jobbar i skogsträdgården är mycket intresserade av bin och möjligheten att ha bin i skogsträdgården. Särskilt är vi nyfikna på så kallad naturlig bihållning, Natural beekeeping. Det är ett sätt att ta hand om bin som är mer extensivt och tar mer hänsyn till och nytta av binas naturliga sätt att leva. Därför gjorde vi ett besök hos Dusko Bojic som är en entusiastisk natural beekeeper, eller ”beeguardian” som han föredrar att kalla sig. Mer om besöket och natural beekeeping kan en läsa på Duskos blogg; http://cheguebeeapiary.blogspot.se/

20130908 Den 8e september var det aktivitetsdag, en skön och solig höstdag, med många besökare, intressanta samtal och arbetsinsatser i skogsträdgården. Vi fick besök av Omställning Urshult, ett gäng ”omställare” som slagit sig ihop med Naturskyddsföreningen. Gruppen har tidigare bland annat startat framgångsrika projekt för samåkning inom byn och nu var de nyfikna på skogsträdgård och permakultur. I skogsträdgården blev det både arbete, framför allt marktäckning i den s.k Forskningslunden, där vi täckte med tidningar och flis som hämtades i skogen. Lunch i uteköket, med medhavd mat med lite smak och färg ifrån skogsträdgården, vårsköna, vinbär, sköldsyra, ringblomsblad mm.

Den sextonde juni var vi kring tio stycken som jobbade i skogsträdgården. Bland annat beskar Arne träd och Anders (som tagit sig hit ända från Småland!) jobbade med väderstationen som tillhör agroforestryprojektet, den nya lilla lunden som planterats i nötträdsområdet, strax intill den kommande odlingsmuren.

Den trettionde juni var vi runt tio stycken (bland annat två nya vänner, Björn och Maria, hjärtligt välkomna) som bland annat provsmakade de olika plantorna av blåtry som växer i våårt bärsortiment bakom växthuset (nummer 29 och 43 var populärast idag, att föröka dem med sticklingar vore bra, det är en intressant art som ger frukt tidigt under säsongen och under lång tid).

Den fjortonde juli var vi ett tiotal deltagare som bland annat täckte i surjordsområdet, vattnade nyplanteringar och röjde fram Schisandror och Actinidior som spridit sig med rotskott i örtlunden. Det är inte säkert att all nytillväxt skall få vara kvar, men trevligt att de trivs här!

Vi har länge velat bjuda in stora och små till en Öppen dag i Skogsträdgården. Söndagen den 6 oktober arrangerar vi därför en familjedag. Var med om:

– Äppelmustning (Ta med äpplen hemifrån eller skörda hos oss.)
– Soppa vid elden (Vi bjuder på soppa och bröd.)
– Bygga bikupa (Vi bygger en så kallad topplistkupa.)

Kl 13.00 blir det guidning i Skogsträdgården. Missa inte det!

Under hela dagen får man gärna hjälpa till i Skogsträdgården. Kanske plantera något, eller skörda frukt och bär? Det är också roligt att upptäcka småkryp och andra djur, håva i dammen, eller lära sig mer om permakultur av oss… Och det går fint att grilla något medhavt!

För frågor om dagen kontakta Johanna Johansson, tel 0708 458364.

Ha de bra!! Johanna, Skogsträdgårdens vänner

Skogstradgardtavla Skogstradgard2 Skogstradgard1

BildBiodling1 Biodling2

Studiebesök i Skogsträdgården 30 juli från Trädgård och Hantverksutbildningen på Vårdinge By folkhögskola

Idag var elever från Trädgård och Hantverksutbildningen på Vårdinge By folkhögskola på besök i skogsträdgården. Först tittade vi runt i skogsträdgården, sen blev det gemensam skörd till en (som vanligt helt unik) skogsträdgårdssallad och så blev det matlagning i uteköket. Efter en god lunch och efterrätt med häggmispel(bär) bidrog Vårdinge med en fin arbetsinsats i planteringen vid skogsträdgårdens entré. 

Tyvärr glömdes ”före-bilden” bort, men det blev  iallafall en stor skillnad. Vi började med en yta dominerad av gräs, nässlor, fräken och åkertistel. Med hjälp av tidningar och halm täckte vi så att kärleksört, echinacea, temynta, kattmynta, daglilja och andra växter vi vill gynna får lite hjälp att hävda sig. Efter ett år med marktäckning kan vi sen fylla på med fler växter, kanske fortsätter det på temat ätliga blommor och insektsväxter, som med doft, färg och smak lockar både människor och djur in i skogsträdgården.

växt1 tackplast tackning2 tackning salladbord blåbärbord