Kategoriarkiv: A-Nyhetsbrev

Nyhetsbrev. BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen – början. Leaderprojektet Agroforestry i Mittskåne. Flyinge byggarena. Stadsodlngskurs i Lund. Klädbytardag med omställning Höör. Permakulturkurs på Glokala folkhögskolan.

Hej! 

Just nu skiner solen på den kvarvarande snön och våren är snart här. I år kommer det att sjuda av aktiviteter i Skogsträdgården på Holma. Nedan följer några axplock. Dessutom flaggas för en Skånekurs i permakultur. 

BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen
I förra nyhetsbrevet nämnde jag att Glokala folkhögskolan beviljats pengar från Allmänna arvsfonden för att driva detta projekt. Vi har startat planeringen med en rivstart! Vecka 11 kommer det tre första klasserna från Malmö som skall arbeta med olika spännande miniprojekt i Skogsträdgården, lite senare kommer det någon förskolegrupp från Malmö och ett par klasser från Höör. Vi hjälper barnen och pedagogerna att använda permakultur som ett redskap i projekten. Det är verkligen ett spännande pionjärarbete och vi har kontakt med forskare från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, som skall följa barnens utveckling. 

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården

Här följer datum, tider och ett preliminärt tema för de första aktivitetsdagarna som är planerade i Skogsträdgården:

Söndag 10 mars kl.10 -16. Kartritning och inventering i en av lundarna

Söndag 24 mars. Beskärning i skogsträdgården.

Söndag 7 april. Allmänt vårarbete och tema agroforestry.

Söndag 21 april. Ogräsrensning och skörd av tidiga växter.

Och datum för de följande fyra: 5 maj, 19 maj, 2 juni, 16 juni. 

Leaderprojektet Agroforestry i Mittskåne
Skogsträdgårdens vänner bedriver ett Leaderprojekt som heter Agroforestry i Mittskåne. Projektet kommer att ha ett seminarium på Holma 7 april kl. 13-15. Alla som deltar på aktivitetsdagen, samma dag, är varmt välkomna till seminariet. Projektdeltagarna kommer då att redovisa hur de tänker använda agroforestry i sina trädgårdar eller på sina jordbruk.

Flyinge byggarena
Skogsträdgårdens Vänner har startat ett samarbete med Flyinge Utveckling, som innebär att Skogsträdgården skall bli en ”Jobbarena” för deltagare från Jobb och Utvecklingsgarantin Fas 3. Detta innebär att det kommer 4-6 (max 10) personer från Flyinge Jobbarena och arbetar fyra dagar i veckan i Skogsträdgården. Det innebär också att det nu finns möjlighet för oss att arbeta vidare med de planer som vi ännu inte har haft möjlighet att förverkliga i Skogsträdgården, nu kanske dessutom tillsammans med barn i projektet Bärfis. 

Stadsodlingskurs på deltid i Lund
Denna folkhögskolekurs vänder sig till dem som vill lära sig småskalig odling för att driva stadsodlingsprojekt. En del av den praktiska odlingsdelen är förlagd på Skogsträdgården på Holma. Där får deltagarna lära sig om skogsträdgårdar och agroforestry. Detta är ett samarbete mellan Föreningen Holma Folkhögskola, Färnebo Folkhögskola, Studiefrämjandet och Lunds kommun.

http://www.holmafolkhogskola.se/ 

Klädbytardag i Höör
Som ett led i vår strävan att få Skogsträdgården på Holma mer lokalt förankrad är Skogsträdgårdens vänner medarrangör på en klädbytardag i Höör lördag den 2 mars. För mer information se http://skogstradgardensvanner.se/wordpress/ eller kontakta Hugo Malm 0736- 946154, hugomalm@yahoo.com 

Permakulturkurs på Glokala folkhögskolan
Glokala folkhögskolan startar en certifieringskurs den 19 april. I dagarna kommer det information och möjlighet att anmäla sig på nätet http://www.glokala.se/. Denna gång vänder sig kursen i första hand till personer i Skåne som arbetar med eller har anknytning till projekt kopplade till Glokala folkhögskolan eller nätverket kring föreningen Holma Folkhögskola

Samarbetet mellan dessa skapar ett nätverk kring odling, permakultur och hållbarhet. Detta nätverk knyts ihop av projekt och utbildningar, t.ex. Från skog till skogsträdgård, Mötesplats i förändring, Grönsakland Malmö, Bärfis och Stadsodlingskursen i Lund. I detta nätverk finns det en stor efterfrågan på utbildning i permakultur. 

Eftersom efterfrågan på certifieringskurser är så stort, måste vi i första hand prioritera personer som är kopplade till detta nätverk. Om du inte har möjlighet att gå denna kurs, så kan du eventuellt hitta andra alternativ på Permakultur Sveriges hemsida.

http://www.permakultur.se/index.php?option=com_jevents&view=cat&layout=listevents&Itemid=57

 

Bästa vårvinterhälsningar

Esbjörn Wandt

Nyhetsbrev. Permakulturtidskrift. Verksamhetsträff inför 2013 i Permakultur i Skåne. Glokal gryning – lärande verkstad för social hållbarhet. Avslutande möte för Agroforestry i Mittskåne

Hej!

Detta nyhetsbrev tar upp några aktiviteter som har anknytning till skogsträdgårdsodling och permakultur:

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården

Nu börjar temperaturen sjunka och dagarna bli mörkare, men det finns fortfarande mycket som vi kan arbeta med i skogsträdgården, t.ex. beskärning och plantering. Tiderna för aktivitetsdagarna är kl.10 -16.

Vi har följande inbokade aktivitetsdagar kvar:

Söndagen 28 oktober
Lördagen 10 november
Lördagen 24 november
Lördagen 8 december

Verksamhetsträff inför 2013 i PIS (Permakultur i Skåne)

St. Hansgården i Lund 1 december 10.00 – 16.00
Knykalas, inspirationsföredrag och planering av nästa års aktiviteter.

Ansvariga: PIS styrelse bl.a. My Kjellberg 070-4030053, mysis_relicta@yahoo.se och Britta Nylinder 0730-864006, nylinder.britta@gmail.com

Permakulturtidskrift

Det har precis kommit ut ett nytt nummer av vår enda nordiska permakulturtidskrift: Permakultur – Løsninger for en bæredygtig livsstil. I detta nummer behandlas bl.a. frågan om vi kan försörja världen med mat med hjälp av permakultur. Se http://www.levbaeredygtigt.dk/tidsskrift.html

Glokal gryning – lärande verkstad för social hållbarhet

Glokala folkhögskolan i Malmö startar i höst en ”lärande verkstad” som fokuserar på den sociala aspekten omställningsarbetet.

”Hur ställer vi om till ett hållbart samhälle? Hur organiserar vi oss tillsammans här i Malmö – i kvarteret, i bostadsområdet, i stadsdelen? Vad finns det för modeller och redskap för möten, ledarskap och kommunikation som hjälper oss i detta gemensamma arbete?”

Denna lärande verkstad är öppen för alla. Se bifogad information!

Första aktiviteten i Glokal gryning:

Lasse Berg: Hur människan blev människa, och hur det gick sedan.

Sofielundsskolans aula, 27 oktober kl. 13 – 16.30

Den första programpunkten i verkstaden är ett föredrag av den kända författaren Lasse Berg, som har skrivit böckerna ”Gryning över Kalahari” och ”Skymningssång i Kalahari”. Se bifogad affisch!

Avslutande möte för Agroforestry i Mittskåne

12 februari 2013

Agroforestry i Mittskåne är ett Leaderprojekt som drivs av Skogsträdgårdens vänner.

Skogsträdgården på Holma är en variant av agroforestry. Det finns många andra varianter. Gemensamt för alla är att man odlar vedartade växter (träd och buskar) tillsammans med andra grödor eller i betesmark och att man eftersträvar att de olika arterna gynnar varandra på olika sätt.

I projektet ”Agroforestry i Mittskåne” utvecklar vi tillsammans med markägare agroforestrysystem anpassade till var och ens speciella behov och förutsättningar.

Den 12 februari bjuder vi in alla intresserade till ett möte för att visa resultatet av projektet och diskutera framtida utvecklingsmöjligheter.

Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734 – 44 80 28

Nyhetsbrev, aktivitetsdag mm. Mullbärsbacken – från skog till skogsträdgård. Stora Lekan på Sofielund. Minikiwin – en klätterväxt för skogsträdgården. Krusbärsaktinidia

Hej!

Här kommer årets fjärde nyhetsbrev från Skogsträdgården på Holma. Det handlar om kommande aktiviteter och ett par pågående skogsträdgårdsprojekt. Dessutom får du stifta bekantskap med en trevlig klätterväxt, som du kanske kan hitta någon plats för vid något träd, vägg, mur eller annan konstruktion.

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården

OBS! Vi har en speciell aktivitetsdag på lördag!!

15 september kl. 10 – 16

Förutom praktiskt arbete för den som vill, så har vi två visningar av Skogsträdgården (kl.11 och kl.13), äppelmustning mellan klockan 12 och 15 (om du tar med dig egna äpplen och flaskor, så kan du få must med dig hem) och som kronan på verket så bjuder Elliot Witheart (http://witheart.com/ ) på en konsert kl.15 i skogsträdgården.

Övriga inbokade aktivitetsdagar i höst:

Söndagen 30 september

Lördagen 13 oktober

Söndagen 28 oktober

Lördagen 10 november

Lördagen 24 november

Lördagen 8 december

Skogsträdgårdsprojekt

Från skog till skogsträdgård

Projektet går ut på att omvandla en befintlig skogsdunge i Lindängelund till en skogsträdgård och mötesplats. Skogsträdgården skall heta ”Mullbärsbacken”. På senaste mötet knöt vi ihop

VISIONEN, som vi har arbetat fram, med den kännedom om platsen som vi har fått när vi har ritat kartan över området.

Resultatet blev följande konceptformulering:
Designkoncept

Hjärtat i Mullbärsbacken utgörs av en samlingsplats mitt inne i dungen. Ökat ljusinsläpp genom fläckvis utglesning av trädskiktet ger livsutrymme för enstaka frukt- och nötträd, bärbuskar och en undervegetation av ätliga växter. I det konvexa skogsbrynet, ersätts en del av de befintliga växterna med ätliga brynväxter, som nås med stigar inifrån dungen.

Om du är intresserad av att följa processen kan du gå in på bloggen

http://skogstradgardenlindangelund.blogspot.com/
Om du vill vara med i processen kring designen och etableringen av Mullbärsbacken, så hör gärna av dig till mig.

Mötesplats i förändring

I Sofielund i Malmö, i korsningen mellan Klaragatan och Hasselgatan, finns det en lekplats som kallas ”Stora Lekan” och som fungerar som en mötesplats för de närboende. Där pågår ett projekt som vill engagera de närboende i en förändring av platsen med inspiration från permakultur. Detta projekt kan du följa på bloggen http://storalekan.wordpress.com/author/storalekan/

Om du bor i närheten, så kom med och engagera dig!

Minikiwin – en klätterväxt för skogsträdgården

Jag vill slå ett slag för minikiwi (Actinidia kolomikta). Jag har själv en väl beskuren planta av sorten ’Anna’ spaljerad framför vårt växthus hemma i Solbyn.  Den har små lite avlånga frukter – ungefär samma form som en vanlig kiwi (Actinidia deliciosa). Storleken är däremot som ett litet krusbär. De är goda och lättätna med sitt mjuka skal, sötma, svaga syrlighet och fina arom. Minikiwin är enkönad. Som pollinerare har vi en ”kameleontbuske”, som man kan köpa i handeln som en prydnadsväxt. Den största nackdelen med vår minikiwi är att frukterna alltför lätt ramlar ner när de är mogna. (Detta verkar gälla för de flesta sorter.) Om man skall kunna plocka mogna frukter på kvistarna, måste man känna på alla, för känna vilka som är mogna. Eftersom de mognar efterhand, så får man göra det varje dag. Annars ramlar de ner och vi måste krypa på marken och, i konkurrens med andra kryp, försöka rädda vad som räddas kan av skörden. Till nästa år (det är alltid då allt skall ske) skall jag fixa en uppsamlingsanordning av insektsnät eller något liknande.

Klätterväxter utgör ett både nyttigt och trevligt inslag i en skogsträdgård. De kan inta outnyttjade nischer och bidrar till att kapa lummighet och lite av regnskogskänsla. Det fick jag erfara när jag i helgen besökte Bo Blomqvists skogsträdgård vid sjön Mjörn som ligger vid Alingsås (i odlingszon 2). Bo planterade olika sorters minikiwi för 13 – 15 år sedan. De frodas verkligen. En del klättrar upp på träd och ställningar, andra bildar stora vilda härvor utmed kanterna av skogsträdgården. Det var en fröjd att gå runt och smaka på de söta och goda bären. De olika sorterna skilde sig något i storlek och smak.

De vanligaste honsorterna av minikiwi i Sverige är ’Anna’ och ’Paula’. ’Oscar’ används ofta som pollinerare.

Det är svårt att säga var i Sverige det fungerar bra att odla minikiwi. Den är i för sig mycket härdig. Man räknar med att kunna odla den till zon 4-5, men på våren fryser skotten lätt, om de överraskas av sen vårfrost. Det har vi haft mycket problem med på Holma trots att det är zon 3. Men oftast kommer den igen och ger en del frukt. Man får helt enkelt testa att odla den. På platser där klimatet är besvärligt, kan man förbättra förutsättningarna genom att plantera den på en skyddad plats, som varken värms upp för tidigt eller har för stora temperatursvängningar på våren.

Krusbärsaktinidia (Actinidia arguta) är en nära släkting till minikiwin. Den är något mindre härdig och speciellt känslig de första åren. Den utmärks framför allt av att den är mycket kraftigväxande och att den tar lång tid på sig innan den börjar ge frukt. När frukten väl kommer, så är den oftast större än hos minikiwin. En krusbärsaktinidia i Bos skogsträdgård klättrar som en lian 20 meter upp i en ek. Den sattes som stickling 1997 och planterades ut 2000, men har ännu inte blommat! Man lär kunna få dem att blomma och ge frukt tidigare genom beskärning. De vanligaste sorterna i Sverige har varit ’Tina’ och ’Tage’.

Om du är intresserad av att veta mer om minikiwin och dess släktingar kan du gå in på http://jordmandel.se/?id=2291 Där har Bo sammanfattar sina kunskaper och erfarenheter, som han har fått så här långt.

Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734 – 44 80 28

Aktivitetsdagar och Kurs om perenna grönsaker

Nyhetsbrev från
Skogsträdgården
på Holma

Hej!

Nyss hemkommen från den fantastiska permakulturfestivalen på Ängsbacka, är jag fylld med inspiration! Det kommer att hända massor av spännande saker framöver. Mer om det i nästa nyhetsbrev. Detta är ett extrautskick om nära förestående aktiviteter.

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården

 

OBS! Det är aktivitetsdag redan på lördag!

1 september kl.10 – 16

Kom gärna och hjälp oss att snygga upp gångarna, hugga ner nässlor i Nötlunden, täcka med tidningar, rensa ogräs och annat roligt arbete.

Du behöver inte vara medlem i Skogsträdgårdens vänner för att vara med. Alla är hjärtligt välkomna! Men glöm inte att ta med matsäck! Och om du har arbetshandskar, så kan de komma till nytta.

15 september

Boka även in denna aktivitetsdag. Då kommer du bl.a. kunna avnjuta en konsert med Elliot Witheart http://witheart.com/ i Skogsträdgården kl.15. Det kommer mer information senare.

Kurs om perenna grönsaker

Söndagen den 2 september på Holma kl. 10.00 – 16.00

Vi pratar bl.a. om malvor, syror, björnrot, kärleksört och blåklockor och behandlar biologi, ekologi, odling och användning. Teori varvas med fältvandringar och matlagning. Kurspris: 400 kr

 

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

Nyhetsbrev. Jordens betydelse, aktivitetsdag, Permakulturfestival och Kurs om perenna grönsaker

Hej!

I det här nyhetsbrevet uppmärksammas åter den så viktiga jorden, som är grunden för vår tillvaro. Dessutom får du information om aktiviteter och kurser på Holma och jag passar på att slå ett slag för den första permakulturfestivalen i Sverige.

 

JORD – grunden för vår tillvaro

Målet med en skogsträdgård är att den skall producera olika nyttigheter för oss, samtidigt som den är lättskött och inte kräver en massa resurser utifrån. Tvärtom så vill vi att den bygger upp resurser. En sådan resurs är jorden och dess bördighet.

I skogsträdgården är det växterna själva som, i samverkan med varandra och med andra organismer, gör jobbet – som bygger upp bördigheten. Det är vi som skapar förutsättningarna, framför allt genom valet av växter. Vi använder oss av kvävefixerande växter. Dessa samarbetar med bakterier, som har förmågan att omvandla luftkvävet till växtnäringskväve. Vi har andra växter som kallas dynamiska ackumulatorer och som har speciell förmåga att suga upp viktiga mineraler, t.ex. kalium. Mykorrhizasvampar hjälper växterna att få tag på svåråtkomliga ämnen så som fosfor. En mångfald av både örter och vedartade växter, gynnar markorganismerna genom att ge dem en allsidig föda i form av döda växtrester och avsöndringar från rötterna. Vi får ett friskt och rikt mikroliv som håller växtnäringsämnena i ett kretslopp kring rötterna. Resultatet av allt detta är att växterna får tillgång till välbalanserad näring (d.v.s. hög produktion) och att det bildas humus (svårnedbrytbart organiskt material) som ger bra struktur åt jorden. Det skapas en bördig jord.

Jord är ett fascinerande men komplext ämne. Det kan vara svårt att få en helhetsbild av den fragmentariska kunskap som vi snappar upp. Nu har Håkan Wallander, som är professor i markbiologi på Lunds universitet, kommit ut med en ny bok, som kan hjälpa oss på traven. Det är en lättläst och inspirerande bok, som vänder sig till oss amatörer. Olika aspekter på jorden belyses med beskrivningar från resor i Jordens alla hörn. Vi får följa en nyfiken forskare som har jorden i fokus, men som med öppet sinne spekulerar och gör oväntade kopplingar mellan olika företeelser. Han rör sig fritt och med snabba kast mellan olika sammanhang och platser – allt för att belysa olika aspekter på jord och jordbildning. Det handlar om mycket viktig kunskap för vår överlevnad här på Jorden. Det är speciellt roligt att Håkan Wallander även är nyfiken på skogsträdgårdsodling och permakultur. Jag ser här möjligheter till ett intressant samarbete! Boken heter ”Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro”

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården

OBS! Det är aktivitetsdag redan på lördag!

21 juli på Holma kl.10 – 16

Kom gärna och hjälp oss att flytta fleråriga grönsaker från fältodlingen till Skogsträdgården. Fältodlingen skall snart plöjas upp. Vi skall också plantera en del träd i Skogsträdgården. Dessutom umgås vi, utbyter erfarenheter och diskuterar skogsträdgårdsodling och annat viktigt. Du behöver inte vara medlem i Skogsträdgårdens vänner för att vara med. Alla är hjärtligt välkomna! Men glöm inte att ta med matsäck!

Följande aktivitetsdagar är också spikade, så skriv in dem i almanackan!:

Lördagen 4 augusti

Lördagen 18 augusti

Lördagen 1 september

Lördagen 15 september

Söndagen 30 september

Lördagen 13 oktober

Söndagen 28 oktober

Lördagen 10 november

Lördagen 24 november

Lördagen 8 december

 

Kurs om perenna grönsaker

Söndagen den 2 september på Holma kl. 10.00 – 16.00

Vi har redan haft tre av fem planerade endagskurser om perenna grönsaker. Vi hade tänkt ha nästa kurs den 5 augusti i Solbyn, men den är inställd! Så nästa och sista blir alltså den 2 september.

Vi tar upp 5-6 perenna grönsaker (vi har ännu inte bestämt vilka) och behandlar biologi, ekologi, odling och användning. Teori varvas med fältvandringar och matlagning. Kurspris: 400 kr

 

Permakulturfestival

Ängsbacka den 23- 26 augusti

Intresset för permakultur växer. Förra året ordnades Nordens första permakulturfestival i Danmark. Den blev verkligen lyckad med många inspirerande workshops och mycket nätverkande.

Nu är det Sveriges tur. Gå in på hemsidan för mer information: http://www.angsbacka.se/festivaler/the-nordic-permaculture-festival/

I samband med festivalen börjar man anlägga en skogsträdgård på Ängsbacka. Så om du själv är intresserad av att anlägga en, så har du möjlighet att vara med för att skaffa dig erfarenhet!

Om du har något (litet eller stort, teoretiskt eller praktiskt) som du vill hålla workshop om på festivalen, så ta chansen!

Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Nyhetsbrev. Årsmöte, aktivitetsdag. Kurs om perenna grönsaker. Kurs om eko-byggande i ett permakulturperspektiv etc

Hej!

Detta är ett utskick om några aktiviteter i sommar.

Årsmöte i föreningen Skogsträdgårdens vänner
1 juni kl. 18 på Holma

Vi börjar med picknick i Skogsträdgården. Sedan har vi själva årsmötet kl.19. Vi försöker klara av den formella biten så fort som möjligt för att sedan diskutera kommande aktiviteter i Skogsträdgården. Kom gärna med idéer!!

Aktivitetsdag i Skogsträdgården
16 juni på Holma kl.10 – 16

Vi umgås, arbetar och lär oss om skogsträdgårdsodling. Ta med matsäck!

Kurs om perenna grönsaker
17 juni på Holma kl.10 – 16

Britta Nylinder och Karin Ervelin håller en kurs om perenna grönsaker. Denna gång får du framför allt bekanta dig med spansk körvel, strandkål, svartrot, strandbeta och mållor. Teori varvas med fältvandringar och matlagning. Kostnad: 400 kr. Det finns platser kvar!

 

Provsmakning på Holma
27 juni kl.18:30 – 20:00

Permakultur i Skåne (PIS) arrangerar provsmakning av t.ex. häggmispel, blåtry och jordgubbar.

Kretsloppshuset – inklusive inomhusklimat och materialanvändning
Frederica Miller och Julio E. Perez
3 juli kl. 9:00 i Häglinge, Sösdala

Det här är en kurs om eko-byggande i ett permakulturperspektiv. Den ingår som en del i en certifieringskurs (72-timmarskurs) i permakultur. Frederica Miller, hör till föregångarna inom permakulturen i Norden. Hon är kritisk till satsningen på passivhus. Jag tycker själv att det är viktigt att vi får igång en debatt på det här området, och ser fram mot att höra Fredericas synpunkter.

Det blir en heldag med föreläsning och diskussion på förmiddagen, praktiskt arbete med lera på eftermiddagen och bildvisning om projekt i andra länder på kvällen.

Kostnad: 400 kr inkl. lunch och kvällsmat. (Se bifogad fil.)

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

Nyhetsbrev. Aktivitetsdag 12 maj, årsmöte. Ramslök, kajp, luftlök, löktrav. Kurs om perenna grönsaker. Mullbärsbacken – visionering

Hej!

Vilken fantastisk tid! Nu slår knopparna ut på det ena trädet och busken efter det andra. Blad i olika gröna nyanser träder fram, liksom blommor i olika färger. Allt är fortfarande luftigt och liksom svävande som i en impressionistisk tavla.

När jag var ute i Skogsträdgården på Holma fick jag lust att åter slå ett slag för några mycket användbara lökar. Det handlar alltså om släktingar till vår vanliga gula lök. Detta släkte, Allium, har nästan 700 arter, med många intressanta matväxter. (Gul och röd lök heter Allium cepa på latin.) Följande avsnitt om lökarna och löktraven är en repris från ett nyhetsbrev från 2006:

Skogsträdgården: Tre goda lökar…

Ramslök

En växt som har tittat upp ur jorden och slagit ut ordentligt är ramslöken (Allium ursinum). Det är inte säkert att alla känner till den, för den är inte vanlig överallt. Där den växer finns den och andra sidan i stora bestånd, ofta på mullrik och fuktig jord under träd. Vill du se hur ramslöken ser ut kan du gå in på ”Den virtuella floran” på Naturhistoriska Riksmuseets hemsida http://linnaeus.nrm.se/flora/ . Det är en förträfflig grönsak. Den är dessutom en idealisk växt för skogsträdgården eftersom den kan växa där det är djup skugga. Den kommer tidigt och när den vissnar ner på sommaren kan andra växter ta över utrymmet. Den intar alltså en annars outnyttjad nisch, både i tid och rum. Bladen kan ätas både råa och kokta. De smakar som vitlök, men är mildare. De passar mycket bra i sallader och utgör ett värdefullt tillskott tidigt på våren. Även löken, blommorna och frukterna kan ätas, men är starkare i smaken.

Kaip

En annan trevlig lök i skogsträdgården är kaipen eller skogslöken (Allium scorodóprasum). Det är den kraftigaste av våra vilda lökväxter. Med sina platta blad liknar den en liten purjolök. Man hittar den framför allt i lundar och snår, speciellt vid gamla boplatser, eftersom den tidigare har odlats som köksväxt. På Gotland använder man kaipen till en härlig vårsoppa. Det är en tradition som vi har tagit med oss från våra år på Gotland.

Luftlök

Luftlök (eller egyptisk luftlök) är en odlad lök, som tillhör samma art som vår vanliga matlök (Allium cepa). (Eventuellt är det en hybrid med piplöken.) Den är flerårig och förökar sig dels genom att bilda sidolökar, dels genom topplökar som hamnar på marken när stjälken böjer sig ned på hösten. Man kan skörda hela små lökar med blad under våren innan den börjar bilda topplökar. Även topplökarna kan användas i matlagningen. Själva löken kan skördas under senhösten och vintern och användas som vanlig lök. Luftlöken vill gärna ha soligt, så den måste placeras i ”skogsbrynet”.

…och en med löksmak

 

Löktrav

Löktrav (Alliaria petiolata) är en tvåårig ört som man kan hitta lite varstans i häckar och buskage. Den har stora hjärtlika blad och vita blommor. Om man smular sönder ett blad doftar det starkt av vitlök. Den har förr använts som krydda och grönsak. Själv tycker jag att den är mycket god finhackad och blandad med t.ex. crème fraiche eller som krydda i färskost. Löktraven är också en mycket lämplig växt för skogsträdgården, eftersom den trivs i skugga och lätt självsår sig. Däremot kräver självsående örter lite mer uppmärksamhet än perenner. Man måste se till att täckmaterialet på marken bitvis är tillräckligt tunt, så att det finns möjlighet för fröna att nå jorden.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på lördag!

På lördag (12 maj) har vi aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma, med trevlig samvaro och friskt arbete. Exempel på arbetsuppgifter: Bortrensning av gräs och nässlor i lundarna. Täckning med hö och halm. Plantering av träd och buskar. Ta med lunchkorg, vänner och bekanta! Vi börjar kl. 10 och slutar kl. 16.

Kurs om perenna grönsaker

Nu på söndag den 13 maj kl.10 -16 håller Britta Nylinder och jag en kurs om perenna grönsaker på Holma. Detta är det andra tillfället av fem. Denna gång skall vi framför allt bekanta oss med löktrav, ramslök, skogslök, strutbräken, ryssgubbe och vårsköna. Vi varvar teorierna med att gå ut och titta på växterna. Kostnad: 400 kr. Det finns platser kvar!

Årsmöte i Skogsträdgårdens vänner, 1 juni kl. 18 på Holma

Styrelsen för Skogsträdgårdens vänner kallar härmed alla medlemmar till ett kombinerat årsmöte och knytkalas i Skogsträdgården på Holma. Du får mer information i ett senare nyhetsbrev.

”Mullbärsbacken” börjar ta form (i våra sinnen)

Vi har haft ett antal mycket inspirerande möten i projektet ”Från skog till Skogsträdgård” i Lindängen i Malmö. Projektet går ut på att omvandla en befintlig skogsdunge i Lindängelund till en skogsträdgård och mötesplats. Vi har bestämt att platsen skall heta ”Mullbärsbacken”, och har börjat arbeta på att formulera en vision. Vi tror att Mullbärsbacken kan komma att fylla en viktig funktion som en mötesplats och inspirationskälla i arbetet mot ett hållbart samhälle. Det skall vara en plats för möten mellan människor och mellan människor och natur och en plats som sprider kunskap om skogsträdgårdsodling och permakultur. Här är några ord från vårt visionsarbete: ”Oas för växter och djur”, ”intresseväckande”, ”roligt och pedagogiskt om växter – kretslopp”, ”exempel på ätlig park och ätligt landskap”, ”annorlunda park att njuta av” och ”rum för gemenskap”.

Parallellt med den långsiktiga planeringen av området vill vi få med fler närboende i projektet. Därför planerar vi att ha en inspirationsdag där den 19 maj. Även andra än närboende är naturligtvis hjärtligt välkomna! (Om du är nyfiken kan du följa projektet på ttp://skogstradgardenlindangelund.blogspot.com/.)

Andra aktiviteter i vår och sommar:

16 juni                                 Aktivitetsdag i Skogsträdgården kl.10 – 16
17 juni                                 Kurs om perenna grönsaker på Holma kl.10 – 16
27 juni                                 Permakultur i Skåne: Provsmakning på Holma (Häggmispel, bärtry och jordgubbar) kl.18:30 – 20:00
11 juli                                   Permakultur i Skåne: Provsmakning på Holma (Hallon, bärtry)kl.18:30 – 20:00

Varma vårhälsningar från
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Nyhetsbrev 20/12 2011. Kurser under 2012 – Distanskurs i permakulturdesign, Certifikatskurs i permakultur med jordbrukspersprktiv, Kurser på Ecotopia på Österlen. Projekt 2012 – Från skog till skogsträdgård (Mullbärsbacken), Mötesplats i förändring, Skogsträdgårdar i Malmö. Aktiviteter med Permakultur i Skåne 2012

Hej!

Här kommer årets sista nyhetsbrev från Skogsträdgården på Holma. Nyhetsbrevet handlar om projekt, kurser och andra aktiviteter under 2012 som har anknytning till permakultur och skogsträdgårdsodling.

Tyvärr blev det åter avslag på föreningen Holma Folkhögskolas ansökan om att få starta en folkhögskola på Holma. Däremot kan vi glädjas åt att andra spännande projekt har beviljats pengar. Fina julklappar!


Kurser

Kurser om perenna grönsaker

15 april i Solbyn i Dalby, 13 maj på Holma, 17 juni på Holma, 5 augusti i Solbyn och 2 september på Holma

Britta Nylinder och jag planerar att hålla fem kurser om perenna grönsaker nästa år. Det blir endagskurser, där vi vid varje tillfälle fördjupar oss i 5 – 6 matnyttiga örter. Vi tar upp biologi, ekologi, odling och användning. Valet av växter anpassas till säsongen, så att de kommer till sin rätt när vi studerar och smakar på dem. Vid varje tillfälle lagar vi mat på de växter som vi pratar om.

Kurspris: 400 kr/tillfälle

Anmälan: Du kan anmäla dig till enstaka kurstillfällen. Maila till mig så får du mer information om kurserna när det närmar sig.


Distanskurs i permakulturdesign

20-22 april i Solbyn i Dalby, 25-27 maj på Holma i Höör, 10 -12 augusti på St. Hans gränd i Lund, 5-7 oktober (Platsen är ännu inte bestämd.)

 

Vi har glädjen att även nästa år kunna erbjuda certifieringskursen i permakulturdesign som folkhögskolekurs på distans. Det är Glokala folkhögskolan som är arrangör. Observera att kursen bygger på samarbete i grupper och kräver en hel del arbete mellan kurstillfällena. Tillgång till dator och Internet är en förutsättning. Själva kursen är gratis. Man får själv betala kost och logi. Datumen är spikade och mer information kommer snart på Glokala folkhögskolans hemsida. Ni kommer att kunna ansöka till kursen online genom att gå in på http://www.glokala.se/content/index.php?option=com_rsform&Itemid=448

OBS! Antagningen sker delvis efter den ordning som ansökningarna har kommit in!

 

 

 


Certifikatkurs i permakultur – utifrån ett jordbruksperspektiv

29 juni – 8 juli på gården Ankhult utanför Södra Rörum, Hörby

I kursen används Ankhult för designuppgifterna som krävs för certifieringen. Gården skall bli en produktiv gård som fungerar som mötesplats för Södra Rörums Sambruk. Se http://www.sambruket.se/projekt-ankhult. Kopplingarna mellan människor, djur, grödor och plats är i fokus.

Kontakta Susanne Velander Vretare via e-post susanne@tradgardskafeet.se för intresseanmälan och frågor.


Permakulturkurser på Ecotopia Österlen

– med permakulturdesignern Barbara Brodegger

31 maj Introduktionskväll i Permakultur

1 – 3 juni 3 dagars grundkurs i Permakultur för dig som vill integrera permakulturprinciperna i ditt eget liv och omgestalta din egna naturliga livsmiljö

5 – 6 juni 2 dagars påbyggnadskurs för dig som är aktiv permakulturist och som vill utveckla designkonsten

För mer information: Karin Malmgren 0417 23034 karin@ecotopia.se


Projekt

 

Från skog till skogsträdgård

Glokala folkhögskolan har blivit beviljad pengar från Malmö stads miljöanslag för ett nytt spännande projekt. En skogsdunge i Lindängelund skall omvandlas till en skogsträdgård med ätliga växter. Det sker i studiecirkelform. Vi lär oss mer om växter, ekologi, skogsträdgårdsodling och designprocesser. Vi är redan ett gäng som har varit på plats och gjort en liten ”förstudie” av området. Vi har tittat en del på buskarna och träden i området och börjat fundera på hur vi kan dra nytta av dem i designen. Du kan läsa om den träffen i bloggen http://skogstradgardenlindangelund.blogspot.com/. Vi har haft ytterligare ett möte. Den gången spånade vi en del kring mer övergripande frågor: Vilken betydelse kommer den nya skogsträdgården att ha för människor i Lindängen? Hur kan den knyta an till det nya rekreationsområdet Lindängelund?  Vad har detta för betydelse för designen? Vi ser en stor potential för skogsträdgården som en attraktiv och pedagogisk mötesplats.

Vi har bestämt nästa möte till den 8 februari kl 18.00 på Kontrapunkt, Västanforsgatan 21, Malmö. Alla intresserade är hjärtligt välkomna! Då börjar projektet på riktigt!!! Vi planerar upplägget och börjar studera kartor som vi kan använda under platsanalysen. Maila gärna till mig om du tänker komma!

Mötesplats i förändring

Detta är ett projekt där Sofielunds Folkets Hus i Malmö är sökande organisation och Byalaget Sofia http://byalagetsofia.se/ är drivande. Boende i Sofielund skall arbeta med att få en lekpark, i korsningen mellan Hasselgatan och Klaragatan, att bli en trevlig mötesplats. I arbetet skall man använda sig av skogsträdgårdskonceptet och permakulturprinciper.

Förlängning av projektet Skogsträdgårdar

Projektet Skogsträdgårdar i Malmö har hållit på ett år. Syftet är att sprida skogsträdgårdsodlingen i Malmö och att bygga upp ett nätverk av intresserade. Projektet har förlängts ett halvår. Tanken är att vi skall ordna träffar / minikurser och starta nätverket. Den första träffen är planerad till den 14/2 kl.19.00 (Platsen är ännu inte bestämd.). Alla som vill få en introduktion i skogsträdgårdsodling och vill träffa andra intresserade är hjärtligt välkomna!

Aktiviteter i Permakultur i Skåne (PIS)

Det kommer att hända många spännande saker i PIS nästa år: Ny hemsida, många provsmakningstillfällen i naturens skafferi, studiebesök på permakulturgårdar och i ekobyar, byggkurser, ympning, ockulering, massugnsworkshop, introduktionskurser m.m. Om du blir medlem i Permakultur i Sverige http://www.permakultur.se/ och bor i Skåne, så blir du automatiskt medlem i PIS och får ett nyhetsbrev med information om vad som är på gång.

EN RIKTIGT GOD JUL och

ett GOTT NYTT ÅR

önskar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

(bortrest 4/1 – 6/2 men om det är viktigt kan du maila till esbjorn.wandt@gmail.com under den tiden)

Nyhetsbrev, aktivitetsdag. Medborgarnas idéforum – en annan värld är möjlig. Ett första möte – ”Från skog till skogsträdgård” (Mullbärsbacken).

Hej!

Tyvärr så finns det ännu inget beslutat om nästa års odlings- och permakulturkurser. Jag återkommer så snart jag vet något. I det här utskicket får du information om några aktiviteter under de närmaste veckorna.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården på söndag!
Nu på söndag (20 november) har vi aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma, med trevlig samvaro och friskt arbete.
Vi fortsätter med de arbetsuppgifter som vi började med på förra aktivitetsdagen:
Flytt av perenna grönsaker från perennbäddar ute på ”åkermark” till Skogsträdgården.
Arbete med uteköket.
Anläggning av nyckelhålsodlingar kring uteköket.
Reparation av viltstängslet inför vintern.
Ta med lunchkorg, vänner och bekanta! Vi börjar kl. 10 och slutar kl. 16.

Tips!
Medborgarnas idéforum: En annan värld är möjlig!
26 november kl. 13.00-17.00 på Tryckeriet, Rolfsgatan 7B, Malmö

Om inte makthavarna tar ansvar för planeten, får vi medborgare ta framtiden i våra händer! Spännande föreläsningar om globala och lokala aspekter samt diskussion kring vad vi kan göra i Malmö. För mer information samt kontaktuppgifter besök följande länk:

http://sv-se.facebook.com/notes/glokala-folkh%C3%B6gskolan/en-annan-v%C3%A4rld-%C3%A4r-m%C3%B6jlig/10150383959056602

Verksamhetsmöte för Permakultur i Skåne (PIS)
27 november kl.11 – 17 på Kontrapunkt i Malmö

Den 5 mars i år hade vi ”kick-off” för PIS på Glokala folkhögskolan i Malmö. Nu har vi tänkt följa upp detta med ett ”verksamhetsmöte”, där vi bestämmer vad vi skall arbeta med nästa år. Tanken är att vi skall organisera oss i arbets- eller intressegrupper kring olika områden. Program bifogas.

Aktivitetsdag i Skogsträdgården den 3 december
Detta är sista aktivitetsdagen inför vintern. Då skall vi bl.a. se till att viltstängslet är helt och alla plantor i växthuset står skyddade under bänkarna.

 

 

Möte i en skogsdunge i Lindängelund i Malmö 10 december kl.13
Permakultur i Skånes (PIS) planerar att köra ett projekt som vi kallar ”Från skog till skogsträdgård” i Lindängelund i Malmö. Planerna är att omvandla en skogsdunge till en skogsträdgård med ätliga växter. Vi är några som redan har börjat titta lite på de buskar och träd som växer där. Se bloggen http://skogstradgardenlindangelund.blogspot.com/

Lördagen den 10 december tänkte vi ta oss till Lindängelund och titta och fundera vidare.

Du är hjärtligt välkommen att vara med! Mejla i så fall gärna det till mig.

Vi träffas kl.13 vid busshållplatsen Kastanjegården, dit man kan ta sig med busslinje 8 från t.ex. Malmö central.
Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28

Nyhetsbrev nr 3, aktivitetsdag 23 okt. Växtdatabas om Nya frukter, t.e.x Nordamerikansk pawpaw (Asimina triloba). Projektet ”Skogsträdgårdar” i Malmö. Agroforestry Mittskåne. Svampodlingskurs.

Hej!

Här kommer årets tredje nyhetsbrev från Skogsträdgården på Holma. Det handlar om aktiviteter och projekt som har anknytning till permakultur och skogsträdgårdsodling.

Pågående projekt

Nya frukter
Vi är en grupp som håller på att bygga upp en växtdatabas för nya frukter, bär och nötter. Exempel på växter som vi arbetar med är bambu, blåtry, goijbär, hagtorn, hassel, häckkaragan, häggmispel, koreansk silverbuske, kvitten, mullbär, nordamerikansk pawpaw, persimmon, sandpäron, fjärilsranka och valnöt. Redaktörerna är i full färd med att fylla rubrikerna med innehåll. Vi skall ha databasen som utgångspunkt i vårt arbete med att hitta nya arter och sorter, som kan vara intressanta att börja odla i Sverige.

Vi skall också använda hemsidan som kommunikationsplattform, när vi arbetar med att testa växterna i olika delar av Sverige och när vi hjälps åt att göra urval, för att få fram bättre sorter. Som jag har skrivit om tidigare, har vi redan börjat ett sådant selektionsarbete med japanskt blåtry (Lonicera caerulea var. emphyllocalyx ).

Databasen kommer att publiceras innan årsskiftet och vi skall ha in en artikel om vårt arbete i tidskriften ”Ekologiskt lantbruk”.

För att du ska få ett litet smakprov på vad som finns i databasen, så nämner jag något om nordamerikansk pawpaw (Asimina triloba). Det är en buske eller ett litet träd, som växer vilt vid flodbankarna i nordöstra Nordamerika. Den ger frukter på upp till 450 gram, som påminner om mangofrukter och som smakar som en blandning av banan, vanilj och ananas. En del menar att smaken påminner om brylépudding!? De är mycket näringsrika och mättande och har använts av ursprungsbefolkningen i Nordamerika, och även av nybyggarna.

Det är dessutom ett vackert träd, med sitt exotiska utseende och sällsamma röd-lila blommor.

Det är helt klart ett fruktträd som vi skulle vilja odla i skogsträdgården! Men är det lönt att försöka odla den i Sverige? Ja, vi tror det. Den är ganska köldhärdigt. Man räknar med att den klarar sig bra i odlingszon 1-2 och det lär finnas sorter som är ännu härdigare. Men det finns ett problem. Det krävs en varm sommar och en varm höst för att den skall ge mogen frukt. Ofta räcker inte temperaturen riktigt till i Sverige. Så utmaningen är att hitta sorter som är lämpliga för vårt klimat. Detta är något för projektet ”Nya frukter” att bita i!

Skogsträdgårdar
Glokala folkhögskolan har fått pengar till projektet ”Skogsträdgårdar” under 2011. Det handlar om att inspirera till skogsträdgårdsodling i Malmö och att hjälpa dem som är intresserade av komma igång. Om du bor i Malmö och är intresserad av att anlägga någon form av skogsträdgård, så får du gärna höra av dig! Det behöver inte vara någon storslagen plan.

 

Agroforestry i Mittskåne
Detta är ett projekt där ett antal gårdar av varierande storlek, framför allt i Hörbytrakten, är med och utvecklar olika agroforestrysystem. Vi diskuterar många olika typer av system, t.ex. skogsträdgård, fruktodling med mångfunktionella örter i trädraderna, stubbskottsbruk med al, hassel och andra träd, skogsbryn med mångfunktionella träd och buskar, nässelodling i poppelplantage, fläderodling i skogsglänta, svampodling, biodling m.m. Du kan läsa om projektet på http://www.agroforestrymittskane.se/

Kurs i svampodling. Som en del i projektet kommer vi söndag 30 oktober att ha en kurs i hur man odlar svamp på stockar. Det kan finnas någon plats över till dig som inte är med i projektet. Om du är intresserad kan du ta kontakt med susanne snabel-a agroforestrymittskane.se

Höstens aktiviteter

Verksamhetsmöte för Permakultur i Skåne (PIS)

27 november kl.11 – 17 på Kontrapunkt i Malmö

Den 5 mars i år hade vi ”kick-off” för PIS på Glokala folkhögskolan i Malmö. Nu har vi tänkt följa upp detta med ett ”verksamhetsmöte”, där vi bestämmer vad vi skall arbeta med nästa år. Tanken är att vi skall organisera oss i arbets- eller intressegrupper kring olika områden.

Redan nu har det dykt upp två önskemål om intressegrupper:

  1. En ”Lindängelundgrupp” som arbetar med projektet ”Från skog till skogsträdgård”. Planerna är att PIS skall skriva kontrakt med Malmö stad om att sköta en dunge i Lindängelund. Glokala folkhögskolan har sökt pengar från Malmö stads Miljöanslag för att organisera en kombinerad design- och lärprocess i samband med att vi omvandlar dungen till skogsträdgård. Jag tror själv att det kommer att bli ett mycket lärorikt och spännande projekt. Det är så vitt jag känner till första gången i Sverige som man utgår från en befintlig skog och omvandlar den till skogsträdgård.
  1. ”Boende(?)- och/eller byggrupp”. Det är många som är intresserade av att fördjupa sig i hur vi kan designa det välfungerande och hållbara boendet. Det handlar om övergripande frågor kring hur vi tillgodoser våra behov i boendet, zonindelning i och kring huset, grundläggande ställningstaganden till vilken typ av byggnad vi vill bygga (t.ex. som har fuktspärrar eller som ”andas”) och specifika byggnadstekniker.

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården
Detta är dagar då vi planerar, arbetar och umgås i Skogsträdgården på Holma. Uteköket börjar ta form. Nu skall vi bl.a. bygga arbetsbänkar av ekplankor. Det finns områden som behöver rensas från ogräs och täckas med hö och vi skall flytta in perenna grönsaker i Skogsträdgården.

Alla är hjärtligt välkomna! Glöm inte att ta med picknick!

 

Höstens aktivitetsdagar:

 

Söndagen 23 oktober kl.10 – 16

 

Lördagen 5 november kl.10 – 16

 

Söndagen 20 november kl.10 – 16

 

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt
0734-44 80 28