Fotobox

Nu kan det presenteras ett projektarbete som har haft utgångspunkt i skogsträdgården på Holma. Det är en fotobox med fotografier och texter som uppkommit mars-november 2009 utifrån samtal mellan kursdeltagarna Marie Svensson och Marcus Nordgren på kursen i småskalig ekologisk odlig – Holma. Det är inte en regelrätt beskrivning av en skogsträdgård, utan mer ett försök att låta ett konstperspektiv möta odlingen, såväl påtagligt som dess underliggande idéer. Med i boxen följer också en växtförteckning på svenska och latin över alla växter, arter och sorter, som växer i skogsträdgården. Boxen finns att köpa på ekobutiken på Holma.

skogsträdgårdsboxweb