Holma folkhögskola

Holma folkhögskola – vår folkhögskola

Huvudman för Holma Folkhögskola är en ideell förening, bestående av åtta medlemsorganisationer.  En av dem är Skogsträdgårdens vänner. Det innebär att vi har en representant i styrelsen och att vi kan vara med och fatta beslut som skolans långsiktiga mål och framtid. Skolans inriktning är permakultur, skogsträdgårdsodling, hållbarhet, ekologisk odling och omställning. Utbildningarna ger praktisk och teoretisk kunskap om hållbara och kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi, boende mm. Alla kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Öppen folkbildning

Förutom sina egna kurser  arrangerar Holma Folkhögskola också föreläsningar, aktiviteter och workshops som är öppna för allmänheten. Dessa genomförs i samarbete med våra medlemsföreningar. Ambitionen är att nå ut till fler människor och till fler platser än vad vi kan göra med vår övriga verksamhet.

Gå kurs på Holma folkhögskola!

Mer information om skolan, öppen folkbildning och alla kurser hittar du här:

Tillsammans odlar vi en hållbar framtid!

skogsträdgårdsbesök