Klädbytardag

Lördag 2/3
Kulturhuset Anders, Stenskogsvägen 2,
Höör

Byt begagnade kläder och skor
för vuxna och barn!

Inlämning 11-14
Byteshandel 12-15

Lämna in kläder & skor under inlämningsperioden.Du får ett byteskort som berättigar till att ta motsvarande mängd saker från bytesborden. Kläder som blir över kommer att skänkas till välgörenhet.

Klockan 13 kommer sagoberättaren Eva Skantze att berätta sagor för stora som små. Under dagen kommer det att finnas fika till försäljning.

För mer information kontakta Hugo Malm: 0736-946154, hugomalm@yahoo.com

Arrangörer: Omställning Höör, Skogsträdgårdens vänner, Höörs Naturskyddsförening samt Höörs försköningsförening AFH