Nyhetsbrev. Permakulturtidskrift. Verksamhetsträff inför 2013 i Permakultur i Skåne. Glokal gryning – lärande verkstad för social hållbarhet. Avslutande möte för Agroforestry i Mittskåne

Hej!

Detta nyhetsbrev tar upp några aktiviteter som har anknytning till skogsträdgårdsodling och permakultur:

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården

Nu börjar temperaturen sjunka och dagarna bli mörkare, men det finns fortfarande mycket som vi kan arbeta med i skogsträdgården, t.ex. beskärning och plantering. Tiderna för aktivitetsdagarna är kl.10 -16.

Vi har följande inbokade aktivitetsdagar kvar:

Söndagen 28 oktober
Lördagen 10 november
Lördagen 24 november
Lördagen 8 december

Verksamhetsträff inför 2013 i PIS (Permakultur i Skåne)

St. Hansgården i Lund 1 december 10.00 – 16.00
Knykalas, inspirationsföredrag och planering av nästa års aktiviteter.

Ansvariga: PIS styrelse bl.a. My Kjellberg 070-4030053, mysis_relicta@yahoo.se och Britta Nylinder 0730-864006, nylinder.britta@gmail.com

Permakulturtidskrift

Det har precis kommit ut ett nytt nummer av vår enda nordiska permakulturtidskrift: Permakultur – Løsninger for en bæredygtig livsstil. I detta nummer behandlas bl.a. frågan om vi kan försörja världen med mat med hjälp av permakultur. Se http://www.levbaeredygtigt.dk/tidsskrift.html

Glokal gryning – lärande verkstad för social hållbarhet

Glokala folkhögskolan i Malmö startar i höst en ”lärande verkstad” som fokuserar på den sociala aspekten omställningsarbetet.

”Hur ställer vi om till ett hållbart samhälle? Hur organiserar vi oss tillsammans här i Malmö – i kvarteret, i bostadsområdet, i stadsdelen? Vad finns det för modeller och redskap för möten, ledarskap och kommunikation som hjälper oss i detta gemensamma arbete?”

Denna lärande verkstad är öppen för alla. Se bifogad information!

Första aktiviteten i Glokal gryning:

Lasse Berg: Hur människan blev människa, och hur det gick sedan.

Sofielundsskolans aula, 27 oktober kl. 13 – 16.30

Den första programpunkten i verkstaden är ett föredrag av den kända författaren Lasse Berg, som har skrivit böckerna ”Gryning över Kalahari” och ”Skymningssång i Kalahari”. Se bifogad affisch!

Avslutande möte för Agroforestry i Mittskåne

12 februari 2013

Agroforestry i Mittskåne är ett Leaderprojekt som drivs av Skogsträdgårdens vänner.

Skogsträdgården på Holma är en variant av agroforestry. Det finns många andra varianter. Gemensamt för alla är att man odlar vedartade växter (träd och buskar) tillsammans med andra grödor eller i betesmark och att man eftersträvar att de olika arterna gynnar varandra på olika sätt.

I projektet ”Agroforestry i Mittskåne” utvecklar vi tillsammans med markägare agroforestrysystem anpassade till var och ens speciella behov och förutsättningar.

Den 12 februari bjuder vi in alla intresserade till ett möte för att visa resultatet av projektet och diskutera framtida utvecklingsmöjligheter.

Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734 – 44 80 28