Nyhetsbrev. BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen – början. Leaderprojektet Agroforestry i Mittskåne. Flyinge byggarena. Stadsodlngskurs i Lund. Klädbytardag med omställning Höör. Permakulturkurs på Glokala folkhögskolan.

Hej! 

Just nu skiner solen på den kvarvarande snön och våren är snart här. I år kommer det att sjuda av aktiviteter i Skogsträdgården på Holma. Nedan följer några axplock. Dessutom flaggas för en Skånekurs i permakultur. 

BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen
I förra nyhetsbrevet nämnde jag att Glokala folkhögskolan beviljats pengar från Allmänna arvsfonden för att driva detta projekt. Vi har startat planeringen med en rivstart! Vecka 11 kommer det tre första klasserna från Malmö som skall arbeta med olika spännande miniprojekt i Skogsträdgården, lite senare kommer det någon förskolegrupp från Malmö och ett par klasser från Höör. Vi hjälper barnen och pedagogerna att använda permakultur som ett redskap i projekten. Det är verkligen ett spännande pionjärarbete och vi har kontakt med forskare från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, som skall följa barnens utveckling. 

Aktivitetsdagar i Skogsträdgården

Här följer datum, tider och ett preliminärt tema för de första aktivitetsdagarna som är planerade i Skogsträdgården:

Söndag 10 mars kl.10 -16. Kartritning och inventering i en av lundarna

Söndag 24 mars. Beskärning i skogsträdgården.

Söndag 7 april. Allmänt vårarbete och tema agroforestry.

Söndag 21 april. Ogräsrensning och skörd av tidiga växter.

Och datum för de följande fyra: 5 maj, 19 maj, 2 juni, 16 juni. 

Leaderprojektet Agroforestry i Mittskåne
Skogsträdgårdens vänner bedriver ett Leaderprojekt som heter Agroforestry i Mittskåne. Projektet kommer att ha ett seminarium på Holma 7 april kl. 13-15. Alla som deltar på aktivitetsdagen, samma dag, är varmt välkomna till seminariet. Projektdeltagarna kommer då att redovisa hur de tänker använda agroforestry i sina trädgårdar eller på sina jordbruk.

Flyinge byggarena
Skogsträdgårdens Vänner har startat ett samarbete med Flyinge Utveckling, som innebär att Skogsträdgården skall bli en ”Jobbarena” för deltagare från Jobb och Utvecklingsgarantin Fas 3. Detta innebär att det kommer 4-6 (max 10) personer från Flyinge Jobbarena och arbetar fyra dagar i veckan i Skogsträdgården. Det innebär också att det nu finns möjlighet för oss att arbeta vidare med de planer som vi ännu inte har haft möjlighet att förverkliga i Skogsträdgården, nu kanske dessutom tillsammans med barn i projektet Bärfis. 

Stadsodlingskurs på deltid i Lund
Denna folkhögskolekurs vänder sig till dem som vill lära sig småskalig odling för att driva stadsodlingsprojekt. En del av den praktiska odlingsdelen är förlagd på Skogsträdgården på Holma. Där får deltagarna lära sig om skogsträdgårdar och agroforestry. Detta är ett samarbete mellan Föreningen Holma Folkhögskola, Färnebo Folkhögskola, Studiefrämjandet och Lunds kommun.

http://www.holmafolkhogskola.se/ 

Klädbytardag i Höör
Som ett led i vår strävan att få Skogsträdgården på Holma mer lokalt förankrad är Skogsträdgårdens vänner medarrangör på en klädbytardag i Höör lördag den 2 mars. För mer information se http://skogstradgardensvanner.se/wordpress/ eller kontakta Hugo Malm 0736- 946154, hugomalm@yahoo.com 

Permakulturkurs på Glokala folkhögskolan
Glokala folkhögskolan startar en certifieringskurs den 19 april. I dagarna kommer det information och möjlighet att anmäla sig på nätet http://www.glokala.se/. Denna gång vänder sig kursen i första hand till personer i Skåne som arbetar med eller har anknytning till projekt kopplade till Glokala folkhögskolan eller nätverket kring föreningen Holma Folkhögskola

Samarbetet mellan dessa skapar ett nätverk kring odling, permakultur och hållbarhet. Detta nätverk knyts ihop av projekt och utbildningar, t.ex. Från skog till skogsträdgård, Mötesplats i förändring, Grönsakland Malmö, Bärfis och Stadsodlingskursen i Lund. I detta nätverk finns det en stor efterfrågan på utbildning i permakultur. 

Eftersom efterfrågan på certifieringskurser är så stort, måste vi i första hand prioritera personer som är kopplade till detta nätverk. Om du inte har möjlighet att gå denna kurs, så kan du eventuellt hitta andra alternativ på Permakultur Sveriges hemsida.

http://www.permakultur.se/index.php?option=com_jevents&view=cat&layout=listevents&Itemid=57

 

Bästa vårvinterhälsningar

Esbjörn Wandt