Nyhetsbrev – parasollbeskärning, svampodling, nötodling

Till alla som får

Nyhetsbrevet från

Skogsträdgården på Holma

 

Hej! 

Beskärningskursen, som vi skulle ha haft söndagen den 3 november, ställdes in på grund av det regniga vädret. Vi försöker köra den nästa aktivitetsdag i stället, innan Britta pratar om nötodling i Sydsverige. Därför har nötodlingen skjutits fram till kl.15. Några av dem som anmälde sig till beskärningskursen den 3 november kan inte komma den 17 november. Därför finns det några platser kvar!   

De två närmaste aktivitetsdagarna har följande program:

Söndagen den 17 november

Aktivitetsdag 10 – 15. Det finns saker som behöver göras i skogsträdgården för den som vill hjälpa till. Det handlar t.ex. om att laga viltstängslet, rensa ogräs i gångarna och flytta sten till stenmuren. 

Beskärningskurs  9 – 15 (Obs tiden! Kursen börjar 9.) Parallellt med den ”vanliga” aktivitetsdagen körs en kurs i fruktträdsbeskärning. Thony Elowsson lär ut parasollbeskärningsmetoden. Det är en metod för beskärning av fruktträd, som har stora fördelar för en husbehovsodlare. Kursen pågår mellan 10 och 16. Den subventioneras av Skogsträdgårdens vänner och kostar bara 100 kr, som betalas kontant på plats. Max 12 deltagare. Träning ger färdighet – det finns möjlighet att träna på de nyvunna kunskaperna under vårens aktivitetsdagar i Skogsträdgården.

Ha gärna med egen sekatör och beskärningssåg och naturligtvis varma kläder.

Anmälan till esbjorn.wandt@gmail.com 

Nötodling i Sydsverige

15 – 16.30  berättar Britta Nylinder om vad hon har kommit fram till när hon har arbetat med rapporten ”Nötodling i Sydsverige” Vill du läsa rapporten kan du maila  nylinder.britta@gmail.com. 

Söndagen den 1 december

Svampworkshop.

Christina Persson som driver företaget Ecofungi.se och odlar svamp i Malmö kommer till Holma och berättar lite om svamp och svampodling, vi ympar in lite olika sorters svampmycel i stockar och tittar på andra möjligheter att odla svamp i skogsträdgården. Vi börjar klockan tio som vanligt. Anmäl gärna att ni kommer till johanna_s_johansson@hotmail.com  

 

Bästa hösthälsningar

Esbjörn