Nyhetsbrev, Aktivitetsdag 9 mars – vårarbete i skogsträdgården

Till dig som får
Nyhetsbrev från
Skogsträdgården
på Holma

Hej!

Vi har varit lite väl optimistiska när det gäller utbudet av aktiviteter i Skogsträdgården i år. Det finns så mycket som vi är intresserade av och vill, men vi har insett att det är stor risk att vi försummar den vanliga skötseln av Skogträdgården. Den bygger på ideellt arbete och vi måste göra en omprioritering och lägga större del av vår tid och energi på den. Därför har aktivitetsdagen med Markus Vallien (tema: woodland, klyvning, kolning) skjutits på framtiden. Vi kommer i stället att ägna dagen åt vanligt hederligt jobb; ogräsrensning, täckning med tidningar och lite andra praktiska saker. Sådant jobb är heller inte att förakta!

Det är tacksamt att rensa ogräs så här tidigt. Tiden vi lägger ner nu får vi igen flerfaldigt senare. Det är fr.a. gräs och nässlor som skall bort. Man har fortfarande överblick, innan växtligheten blir för frodig. Gräsen syns tydligt och man börjar också se var nässlorna sticker upp sina blad.

Det är också bra om vi kan börja rensa gångar och kanter nu, så att vi lättare kan hålla dem ogräsfria under säsongen.

Vi kommer också att fortsätta beskära fruktträd. Thony Elowssons är på plats för att hjälpa till. Men observera, det är ingen beskärningskurs! Det är bara du som behärskar parasollbeskärningsmetoden som får vara med denna gång. Thony kan eventuellt lägga någon minut på handledning om du är självgående för övrigt.

Alla är varmt välkomna till vår arbetsgemenskap på söndag! Om du inte är så bekant med stället så går vi gärna en liten guidningsrunda och berättar om Skogsträdgården.

Bästa vårhälsningar

Esbjörn