Nyhetsbrev 2013:3, Året som gått och det nya året. BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen. Rocketstove, Odlingskurser, Permakulturkurser, Sociokrati, Nötodling

Hej! 

Här i Skåne är det svårt att förstå att det snart är nyår. Jag har precis varit ute i trädgården och plockat vintersallat (Valerianella locusta var. oleracea), pimpinell (Sanguisorba minor) och alexanderloka (Smyrnium olusatrum) till maten. 

I detta nyårsbrev kommer lite information om vad som har hänt under året och vad som är på gång framöver. Jag kommer dessutom att spinna vidare på temat nötter från förra nyhetsbrevet. 

Aktiviteter i Skogsträdgården 

Bärfis

I år har vi haft många besök av barn i Skogsträdgården. Det är förskolebarn och skolbarn från Malmö och Höör som är med i projektet ”BÄRFIS – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen” som kommer och arbetar med miniprojekt och ägnar sig åt andra aktiviteter. Det har hållit på i ett år och vi har fått anslag till att fortsätta nästa år (och räknar med ytterligare ett år). Vi som arbetar i projektet tycker att det är ett väldigt utvecklande och spännande projekt! Se Bärfis 

Bärfis har sporrat oss att ta itu med olika planer för Skogsträdgården som har legat på is ett tag. Bak- och pizzaugnen är färdig. Vi har en ”rocket stove” för att t.ex. snabbt kunna koka upp vatten. Den är fullt funktionsduglig, men måste ha skydd mot väder och vind fram till våren, då vi skall mura på en skyddande yta av murbruk. Ett tak av segelduk skall också byggas under våren. De första stenarna i odlingsmuren är lagda och vi har fått en upplagsplats för gödsel, halm, löv m.m., som man kommer åt med lastbil. 

Aktivitetsdagar

Nästa år fortsätter vi med aktivitetsdagar i Skogsträdgården på söndagar jämna veckor, antagligen med början den 23 februari. Vi har bl.a. planerat att ha en familjedag, fortsättningskurs i parasollbeskärning med Thony Elowsson, en workshop med Markus Vallien i klyvning av stammar och grenar för att få material till olika konstruktioner, fortsättning på svampodlingskursen med Christina Persson (denna gång med inriktning på odling ute i skogsträdgården). Datumen kommer i ett utskick i februari. 

Holma folkhögskola

Föreningen Holma folkhögskola fick tyvärr åter avslag på ansökan om att få starta en egen folkhögskola. Det hindrar inte att föreningen och dess nätverk fortsätter att hålla olika kurser i samarbete med andra aktörer. Arbetet med att försöka få igång en egen folkhögskola fortsätter också. Föreningen har just fått pengar till ett Leaderprojekt för att ”kartlägga möjligheterna till en folkhögskola i Holma/Höör – med praktisk inriktning mot hållbarhetsfrågor, ekologisk odling, uthållig livsstil, småskalighet och solidarisk fördelning av jordens resurser.”  

Odlingskurser

Nästa år planeras följande odlingskurser: 

Stadsodling i Lund

Folkhögskolekurs på halvtid, CSN-berättigad.

Mer info: www.holmafolkhogskola.se

Anmälan: karin.jansson@kagus.nu

Odla för självhushållning och småskalig försäljning

Helgkurs, tio ggr

Anmälan/info: http://www.studieframjandet.se/sok/hässleholm/?csq=odla

Odling för pedagoger

Helgkurs, tio ggr

Anmälan/info: Karin.jansson@kagus.nu  

Certifieringskurser i permakultur i Skåne 

Glokala folkhögskolan

Det blir en permakulturkurs på Glokala folkhögskolan enligt samma modell som tidigare, se Certifieringskurs 2013 . (Observera att det är kursen 2013 som finns på hemsidan!) Kursen som skall gå 2014 utannonseras i februari. Den kommer i första hand att vända sig till personer som är med i nätverken kring Glokala folkhögskolans och Holma folkhögskoleförening. 

Ankhult

Som vanligt kommer det att köras en certifieringskurs i permakulturdesign på Ankhult nästa sommar. Den har småbruk och sambruk som inriktning och startar i slutet av juni 2014.
Kursen berättigar till certifikat i permakultur och använder gården som utgångspunkt för designerna. Se
http://www.sambruket.se/traeffar-kurser-mm. 

Ecotopia

Det kommer även att vara en certifieringskurs i permakulturdesign i augusti på Ecotopia på Österlen. http://www.ecotopia.se/sv/kalendarium/ 

Sociokrati

Vågar vi utforska mer demokratiska & effektiva metoder för organisering?

Det är kanske nödvändigt om vi skall kunna utveckla ett hållbart samhälle. Sociokrati är en metod som bygger på självstyre och delaktighet i beslut, med tydliga principer för en organisations struktur. Den syftar till en hög grad av självstyrning, jämställdhet, effektivitet och transparens i styrningen och kan tillämpas i många olika typer av organisationer.

Den 15-16 februari arrangerar Glokala folkhögskolan en workshop i sociokrati med James Priest från England på Sofielunds Folketshus i Malmö.

Se SOCIOKRATI-WORKSHOP 

Permakultur i Skåne (PIS)

PIS har ett späckat program 2014. Se kalendern på hemsidan.

http://www.permakulturiskane.se/wordpress/  

Nötodling på frammarsch

Intresset för nötodling ökar i Sverige. I förra nyhetsbrevet stod det om Britta Nylinders hasselprojekt, som förutom ett skriftligt arbete, har utmynnat i en testodling av olika hasselsorter på Holma. Nu arbetar hon vidare och undersöker korsningar mellan turkisk hassel (Corylus colurna) och ”vanlig” hassel (Corylus avellana) och möjligheten att odla dessa. Turkisk hassel är ett enstammigt träd som kan bli upp till 20 m högt. Man har fått fram hybrider som kombinerar de båda arternas bästa egenskaper. 

Det har startats en del mindre projekt för att testa odling av andra nötter än hassel. Det finns två viktiga skäl till varför man skulle satsa på nötodling i Sverige. Ett av skälen är deras näringsvärde. De har stort proteininnehåll och fetter med bra fettsyresammansättning. De lär även innehålla mycket fibrer, vitaminer, antioxidanter och mineraler som kalcium, selen och zink. Det andra skälet är de miljömässiga vinsterna med att odla fleråriga växter, inte minst träd, för matproduktion. De är mindre resurskrävande än ettåriga grödor. Nötträden skulle kunna vara värdefulla trädkomponenter i agroforestrysystem, d.v.s. odlingar där man kombinerar odling av träd och buskar med odling av ettåriga grödor och/eller djurhållning. 

Här är exempel på några arter som kan vara värda att pröva i södra Sverige:

Valnöt (Juglans regia), hjärtvalnöt (J. ailanthifolia var cordiformis), hybridvalnöt (Juglans spp.), grå valnöt (J. cinerea), svart valnöt (J. nigra), pekannöt (Carya illinoinensis), äkta kastanj (Castanea sativa), hybridkastanj (Castanea spp.), brödtall (Pinus cembra), koreansk tall (P. koraiensis), ginkgo (Ginkgo biloba) och olika ekar (Quercus macrocarpa, Q. bicolor). 

Så vitt jag vet finns det ingen kommersiell nötodling i Sverige i dag. Det har tidigare förekommit en del hasselodling. När det gäller de andra nötterna, så har vi inte på allvar testat deras potential i Sverige. Det är hög tid att vi börjar göra det! Ni kommer att få information om de startade projekten i kommande nyhetsbrev. 

Skogsträdgårdskurs i Stjärnsund

Under 2014 anordnas Sveriges första 72-timmars kurs om Skogsträdgårdar. Kursen är uppbyggd för att ge en gedigen kunskap om skogsträdgårdar genom en bra balans mellan teori, praktik och samskapande övningar.

Datum: Fyra tillfällen den 4-6 april, 16-18 maj, 22-24 augusti & 3-5 oktober under året 2014

Kostnad: 4000 kr för kursen och 1500 kr för mat. Deltagarna bekostar själva boende och kurslitteratur.  

Ansökan: Först till kvarn gäller och sista dag för ansökan är 13 januari 2014.

Mer om kursen: Kolla in Permakultur Stjärnsunds webbplats

 

Bästa nyårshälsningar

Esbjörn Wandt