Nyhetsbrev 2014: 1. Föreningen Skogsträdgårdens vänner. Permakulturkurser. Naturlig bihållning med toppribbkupa

Hej! 

Vi har haft bråttom med att få ut detta årets första nyhetsbrev, eftersom aktiviteterna i Skogsträdgården snart börjar (den första redan 23 februari). Så här kommer information om en massa aktiviteter och kurser under våren. Vi påminner också om tankarna som ligger bakom föreningen Skogsträdgårdens vänner och lite om hur tankarna går i föreningen just nu. Dessutom skriver vi om en enklare variant av biodling, som är mer ”på binas villkor” än den traditionella. Du kan lära dig mer om på den på en kurs 1-2 mars. 

Skogträdgårdens vänner
Skogsträdgårdens vänner bildades för 5 år sedan (15 februari 2009). 

Föreningens ändamål är

  • att i samråd med Stiftelsen Holma ansvara för uppbyggnad, skötsel och vidareutveckling av Holma skogsträdgård, som en experiment- och visningsträdgård.
  • att samla och sprida kunskap och erfarenhet om skogsträdgårdsodling.
  • att verka för att skogsträdgårdskonceptet får en självklar roll i planeringen av det uthålliga samhället. 

Det innebär att vi arbetar med både stort och smått. Vi diskuterar t.ex. framtidens livsmedelsproduktion, samtidigt som vi provar massor av olika växter. 

Genom Christer Nylanders försorg har vi hela tiden haft en fungerande och välbesökt hemsida http://skogstradgardensvanner.se Nu är det en grupp som utvecklar den vidare. 

Vi vill arbeta lite extra på att stärka den lokala anknytningen på olika sätt. Det kommer intresserade från när och fjärran, men tyvärr inte så många från när som vi hade önskat. Vi funderar t.ex. på samarbete med lokala föreningar kring arrangemang i skogsträdgården och att nå ut via Bärfisprojektet. Det handlar t.ex. om familjedagar och samarbete med förskolorna på området. Ni som bor i närområdet får väldigt gärna fundera på om ni skulle kunna dra nytta av Skogsträdgården! 

För att underlätta för småbarnsfamiljer att delta i aktivitetsdagar skall vi försöka fixa en lekhörna för mindre barn. 

Kommande aktiviteter i Skogsträdgården:
Som huvudregel gäller att vi har aktivitetsdagar jämna söndagar mellan kl.10 -16, men vi har så många saker på gång så att vi har lagt in en del extradagar. 

23 februari    Aktivitetsdag och beskärningskurs – fortsättning.
Parallellt med den ”vanliga” aktivitetsdagen körs en fortsättningskurs för alla som tidigare har gått någon kurs i parasollbeskärning med Thony Elowsson. Kursen pågår mellan 10 och 16. Den subventioneras av Skogsträdgårdens vänner och kostar bara 100 kr, som betalas kontant på plats. Max 12 deltagare. Träning ger färdighet – under denna kurs kan du träna under handledning. Ha gärna med egen sekatör och beskärningssåg och naturligtvis varma kläder. Anmälan till Esbjörn Wandt esbjorn.wandt@gmail.com Det är som sagt en ”vanlig” aktivitetsdag också, med arbete och gemenskap i skogsträdgården. 

1-2 mars   Biodlingskurs med Dusko Bojic. Denna kurs lär ut en enkel variant av biodling som är mer anpassad till binas egna villkor. Bikuporna som används kallas ”toppribbkupor” (Horizontal Top Bar Hives).(Läs mer om odlingssättet nedan!) Kursen är på två dagar. Dag 1 är teoretisk, då går Dusko igenom grundläggande kunskap om bin, strategier för överlevnad och hur det fungerar att ha en toppribbkupa. Dag 2 bygger vi kupor. Vill man bygga en kupa till sig själv tas material med. Kostnad 300 kr. (Om det finns plats över finns det möjlighet att delta en av dagarna för 150 kr). Anmälan till Johanna Johansson, johanna_s_johansson@hotmail.com 

9 mars           Aktivitetsdag med Markus Vallien. Tema: woodland, klyvning, kolning.
15-16 mars   Tema nötter, ympning. Mer detaljerat schema kommer senare.
23 mars         Aktivitetsdag
30 mars         Aktivitetsdag
13 april         Aktivitetsdag – svampodling
4 maj             Aktivitetsdag
18 maj           FAMILJEDAG
(25 maj         Familjedag i Mullbärsbacken, Malmö)
1 juni             Aktivitetsdag
15 juni           Aktivitetsdag
29 juni           Aktivitetsdag 

Permakulturkurs på Glokala folkhögskolan
Glokala folkhögskolan startar en certifieringskurs (PDC-kurs) den 28 mars. I dagarna kommer det information och möjlighet att anmäla sig på nätet http://www.glokala.se/. Kursen vänder sig i första hand till personer i Skåne som arbetar med eller har anknytning till projekt kopplade till Glokala folkhögskolan eller nätverket kring föreningen Holma FolkhögskolaI dessa nätverk finns det en stor efterfrågan på utbildning i permakultur. 

Om du inte har möjlighet att gå denna kurs så kan 10 dagarskursen på Ankhult vara ett alternativ. Kursen har småbruk och sambruk som inriktning och nästa kurs startar i slutet av juni 2014. Se http://www.sambruket.se/traeffar-kurser-mm 

Du kan hitta andra PDC-kurser i hela Sverige på Permakultur Sveriges hemsida
http://www.permakultur.se/index.php?option=com_jevents&view=cat&layout=listevents&Itemid=57 

Om naturlig bihållning i toppribbkupa (Top Bar Hive)
Att ha bin har många fördelar. De direkta produkterna; honung, bivax och ibland också pollen är värdefulla. Förutom detta får man utbyte i form av förbättrad pollinering i odlingar, bevarande av den rika kunskapsbanken och inblick i binas fascinerande liv och roll i ekosystemet. 

Att skaffa en vanlig s.k. uppstaplingskupa är dock inte enda möjligheten om man vill ha bin. En konventionell bikupa är mycket produktiv, men det finns också nackdelar; det kan kosta en hel del att köpa in kupor och utrustning, det kan medföra tunga lyft och, det kanske största problemet, det kan ge bina en livsmiljö som avviker från den de har utvecklats i och anpassats till. 

En toppribbkupa kan vara ett alternativ för den som vill ha bin, särskilt då det handlar om en liten skala och då inte bara honungsproduktionen står i fokus. Toppribbkupan har utformats för att stödja binas naturliga sätt att leva. Phil Chandler, som skrivit boken The Barefoot Beekeeper, beskriver tre principer för naturlig bihållning; bina ska störas så lite som möjligt, inget ska tillföras eller tas bort från kupan som kan leda till problem för bina, samt att bina vet vad de ska göra. Människans roll är att ge dem optimala förutsättningar att göra det. 

I naturen bosätter bin sig gärna i ihåliga träd och toppribbkupans utformning ger förutsättningar för bina att följa instinktiva beteenden. I toppribbkupan bygger bina själv vaxkakorna och avgör därmed utformning och cellstorlek. Bina får oftast övervintra på honung i första hand, istället för socker. Genom att minimera öppning av kupan kan bina i högre grad styra mikroklimatet och genom att använda vattenspruta istället för rökpust stressas bina mindre. 

Att bygga en toppribbkupa är ganska enkelt. På Internet finns byggbeskrivningar, och materialet som krävs går att få tag på billigt eller gratis. Den viktigaste utrustningen som används vid skötsel av en toppribbkupa är en blomspruta för vatten, en gåsfjäder och en kökskniv. 

Källor
Odlaren 2013-2
biobees.com
cheguebeeapiary.blogspot.se
Chandler, Phil. Barefoot Beekeeper

Byggbeskrivning: http://xn--smbruk-jua.se/wp-content/uploads/2013/06/how_to_build_a_top_bar_hive.pdf 

Bästa vårvinterhälsningar
Esbjörn Wandt & Johanna Johansson