Nyhetsbrev 2014: 2. Mullbärsbacken i Malmö. Svampodling i Skogsträdgården

2014-04-10

Hej! 

I det här nyhetsbrevet berättar vi lite om Mullbärsbacken i Malmö, en ”gemensamhetsodling” på kommunal mark. Vi tar också upp om svampodling i skogsträdgården  –  ett intressant och ännu rätt outforskat område. 

Mullbärsbacken

Vi är en grupp som arbetar med att omvandla en skogsdunge på kommunal mark till en skogsträdgård. Vi hugger ner träd och buskar i skogsbrynet, för att skapa ”solfickor”, där den tidigare växtligheten ersätts med fruktträd, bärbuskar, nötbuskar och fleråriga grönsaker. Vi planterar bl.a. mullbär – därav namnet ”Mullbärsbacken”. 

Mullbärsbacken ligger i Lindängelund i Malmö. Det är ett 100 hektar stort område som håller på att omvandlas till ”en stadspark och ett rekreationsområde för alla åldrar”. Den ligger som en oas intill ett område där stora maskiner håller på att omskapa landskapet. Med hjälp av enorma jordmassor bygger man upp det område som skall heta Terrasserna. ”Avsikten med terrasserna är att möjliggöra för till exempel institutioner, organisationer och föreningar att skapa anläggningar som hålls tillgängliga för allmänheten. Dessa ska tillföra pedagogiska, miljömässiga och konstnärliga dimensioner till området. Grundläggande för området är odling av växter i form av odlingslotter och koloniträdgårdar. På sikt kan området utvecklas till en ’pedagogisk by’”. 

Vi vill att Mullbärsbacken skall behålla lite av sin vilda karaktär, så att man får en känsla av att vara ”ute i naturen” . Mitt inne i dungen, har vi en samlingsplats, som ett hjärta i Mullbärsbacken. Från den kan man med stigar nå ut till de olika odlingsfickorna som smälter in i skogsdungen.  

I vår vision ser vi Mullbärsbacken som

– en mötesplats öppen för alla

– en fridfull, välkomnande och lummig oas i Terrasserna.    

– ett experimenterande och kunskapsbyggande kring lättskött skogträdgårdsodling

– en funktionell plats för utomhuspedagogik, med inriktning på skogsträdgård, ekosystemtänkande och ”medskapandet med naturen”

 

I projektet ”Bärfis – Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen” har Mullbärsbacken börjat användas som en upplevelse- och lärmiljö för klasser från Högaholmskolan. 

Vill du vara med och arbeta med Mullbärsbacken?

Vi som arbetar med Mullbärsbacken träffas varje onsdag kl.17. Under vinterhalvåret blir det mest planeringsmöten och andra inomhusaktiviteter. Under växtsäsongen arbetar vi ute på Mullbärsbacken. Det går bra att bara komma och vara med någon gång. Du är också välkommen att engagera dig lite mer i arbetet. Om du är intresserad så ta kontakt med Esbjörn Wandt Esbjorn.Wandt@gmail.com

Är du nyfiken på Mullbärsbacken så kan du ta med familj och vänner till en familjedag lördagen den 24 maj kl.10 – 16 

Svampodling i skogsträdgården

Det finns många fördelar med att odla svamp i skogsträdgården. Det är ett bra sätt att utnyttja skuggiga områden, de hjälper till att bryta ner organiskt material, vissa arter har även visat sig öka skörden av grönsaker och bär och framför allt kan vi skörda goda och ofta nyttiga matsvampar.

Med hjälp av Christina Persson, svampodlare som driver företaget Ecofungi (Ecofungi.se), försöker vi nu få matsvampar att växa i skogsträdgården. I höstas började vi med att ympa in svampmycel från några vednedbrytande svampar i stockar, bland annat ostronskivling och shiitake som är lämpliga att odla på detta sätt. Stockarna har sedan placerats ut i skogsträdgården. I juni kommer Christina hit igen och då ska vi försöka etablera några olika matsvampar på plats i skogsträdgården.

Några av de svampar som är intressanta att testa är Almskivling (Hypsizygus ulmarius), Stolt fjällskivling (Macrolepiota procera), Toppmurkla (Morchella conica) och Kragskivling (Stropharia rugosa annulata). Tillvägagångssätt (odlingssubstrat, val av plats m.m.) varierar lite för de olika sorterna men i princip innebär det att gräva ut bäddar där träflis varvas med svampmycel och sedan täcks med kartong och halm för att behålla fuktigheten, medan mycelet växer igenom substratet. Om det är en gynnsam plats och lämpligt substrat (t.ex. träflis) är tillgängligt, kan svampen sedan vandra eller sprida sig.

Stolt fjällskivling, en populär svamp bland svampplockare, är en förnalevande svamp som växer i gräsmarker. Den trivs i välgödslad jord med vandrande skugga.

Toppmurkla växer ofta på platser där det brunnit. Det är inte så ovanligt att de dyker upp i trädgårdar. Genom att blanda torvmull och aska i odlingsbädden får den goda förutsättningar att trivas.

Almskivling har i samodlingsförsök med grönsaker och bär visat sig ha mycket gynnsam inverkan på skörden, särskilt på utarmade jordar. Detta gäller så skilda växter som majs och jordgubbar. I skogsträdgården tänkte vi prova att odla den intill bärbuskar, kanske kan det också gynna dem.

Jättekragskivling är också en svamp som gynnar växter genom att förbättrar jordstruktur, frigöra mineraler och locka till sig daggmaskar. Den växer där det det finns onedbruten ved i marken och om den koloniserat en plats kan den bli långvarig om träflis eller annat substrat tillförs kontinuerligt.

Den 15 juni är det aktivitetsdag i Skogsträdgården med särskilt fokus på svamp. Då berättar Christina lite om principerna för svampodling i fält och vi anlägger svampbäddar tillsammans. 

Lästips:

Mycelium running – how mushrooms can save the world av Paul Stamets

Att anlägga en svampträdgård av Lena Engelmark Embertsén

www.ecofungi.se 

Aktiviteter

Aktivitetsdagar och familjedagar pågår mellan kl.10 – kl.16

13 april          Extra aktivitetsdag Holma

20 april          Aktivitetsdag Holma

4 maj             Aktivitetsdag  Holma

18 maj           FAMILJEDAG Holma

24 maj           FAMILJEDAG i Mullbärsbacken, Malmö

1 juni              Aktivitetsdag Holma

15 juni            Aktivitetsdag Holma. Svampodling i Skogsträdgården

17 juni            Stephen Barstow pratar om fleråriga ätliga grönsaker på Holma. kl.18

29 juni            Aktivitetsdag Holma

 

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt & Johanna Johansson