Nyhetsbrev. Avslag för att bilda folkhögskola. Kursen i Småskalig ekologisk odling inställd. Aktivitetsdag 4 dec – stängselbygge.

Hej!

Ingen ny folkhögskola nästa år heller!
Föreningen Holma Folkhögskola har tyvärr fått avslag på ansökan om att få starta en folkhögskola år 2011.

Tidigare har vi kunnat köra kursen ”Småskalig ekologisk odling” med andra folkhögskolor som huvudmän, men den ökade arbetslösheten innebär att folkhögskolorna tar in mer kursdeltagare än vad de får statsbidrag för, vilket i sin tur innebär att det inte finns pengar över till ”externa” kurser.  Vi har dessutom försökt att söka pengar för ett landsbygdsutvecklingsprojekt, för att finansiera kursen Småskalig ekologisk odling, men det visade sig inte vara möjligt att få pengar till just folkbildning den vägen.

Det innebär att
–         vi kommer att köra en eller två certifieringskurser i permakultur, som vanligt. Förhoppningsvis kommer det vara som folkhögskolekurser, annars blir det ”betalkurser” som tidigare. Jag skickar ut information så snart de är färdigplanerade.
–         att sannolikt ingen av de övriga planerade kurserna kommer att köras nästa år.
–         att vi arbetar på att hitta andra vägar för att kunna fortsätta att inspirera, engagera och sprida kunskap om skogsträdgårdsodling, annan småskalig ekologisk odling, permakultur m.m.

Aktivitetsdag på lördag
På lördag (den 4 december) har vi årets sista aktivitetsdag i Skogsträdgården. Trots, eller just därför att vintern har kommit, behöver vi verkligen hjälp! Djuren (rådjur, harar och kaniner) får svårare att komma åt mat nu när snön har lagt sig (speciellt om det tinar och fryser till skare) och vill gärna in och smaska på våra träd i skogsträdgården. För tillfället är det svårt att hindra dem! Stängslet har varit i ordning eftersom Paddy, som praktiserar på Holma, har gått runt och reparerat det. Men vid snöplogningen vräktes det upp massor av snö, så det har lagt sig, begravts och delvis gått sönder. Så vi planerar att  sätta upp ett nytt provisoriskt stängsel innanför det rasade. Detta är en mycket angelägen arbetsuppgift, så kom gärna och hjälp till!

För övrigt behöver vi se till att plantorna i växthuset listas och sätts ner från borden för vinterförvaring på en mer skyddad plats.

Under lunchen tycker jag att vi skall börja spåna på vad vi skall ha för aktiviteter i Skogsträdgården nästa år och hur vi skall organisera arbetet…

Glöm inte lunchmat och riktigt varma kläder!

Bästa hälsningar
Esbjörn Wandt
0734-44 80 28