Nyhetsbrev. Projekt som börjar – Nya frukter, Skogsträdgårdar (i Malmö), Agroforestry Mittskåne. Nytt projekt pågång. Lek och samarbetsövningar på Lärarhögskolan. Uppstart av Permakultur i Skåne. Distanskurs i Permakulturdesign, föredrag om agroforestry.

Hej!

Här kommer årets första nyhetsbrev från Skogsträdgården på Holma! Det handlar om aktiviteter och projekt (startade och planerade) som har anknytning till permakultur och skogsträdgårdsodling.

Projekt som börjar nu

”Nya frukter”
Vi har beviljats pengar till projektet ”Nya frukter”! Projektet kommer till stor del att handla om att skapa en växtdatabas för nya intressanta frukter, bär och nötter. Vi kommer även att använda den för perenna grönsaker och andra växter som kan vara intressanta i skogsträdgårdssammanhang. Vi håller på att finslipa utformningen av databasen och jag kommer att rapportera om projektet i nyhetsbreven framöver.

”Skogsträdgårdar”
Malmö stad har beviljat Glokala folkhögskolan pengar till projektet ”Skogsträdgårdar” under 2011. Det handlar om att starta ”satelliter” till Holmas skogträdgården på olika ställen i Malmö. Om du bor i Malmö och är  intresserad av anlägga någon form  av skogsträdgård, så hjälper jag dig gärna! Det behöver inte vara några storslagna planer.

“Agroforestry i Mittskåne”
Detta är verkligen ett spännande pionjärprojekt. Vi skall utveckla ett antal agroforestrysystem i Leader Mittskånes område (Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner). Det finns många varianter av agroforestry. Gemensamt för dem alla är att man odlar vedartade växter (träd och buskar) på mark som också används för odling av örtartade grödor och/eller används som betesmark för djur. Om du är markägare, eller vill samarbeta med någon markägare, och är intresserad av att prova någon typ av agroforestry-odling, så hör av dig!

Projekt på planeringsstadiet

Ansökan till Allmänna arvsfonden
Vi vill använda Skogsträdgården på Holma som en resurs för hälsa, upplevelser, lärande och möten för barn och ungdomar från olika miljöer och göra skogsträdgården tillgänglig för alla (även för människor med funktionshinder). För detta kommer vi att söka pengar från Allmänna arvsfonden. Vi räknar med att grupper av barn och ungdomar kommer att arbeta med olika delprojekt i skogsträdgården. De som bor i Höör kan arbeta mer kontinuerligt med projekten, medan grupper från t.ex. Malmö kommer dit till mer speciella evenemang (kanske inbjudna av någon vängrupp på orten).Känner du till förskolor, grundskole- eller gymnasieklasser eller andra barn- och ungdomsgrupper som skulle kunna vara intresserade så hör gärna av dig! 

Kurser och andra aktiviteter

Här följer information om några av vårens aktiviteter och kurser. Det kommer mer information i Nyhetsbreven framöver.

Kick-off för Permakultur i Skåne!!!

Glokala folkhögskolan den 5 mars kl. 13 – hela kvällen
Detta är startskottet för Permakultur i Skåne, som skall bli en rörelse att räkna med!

Vi får höra om spännande permakulturprojekt och permakulturplaner i Skåne. Vi bildar föreningen. Sedan låter vi oss bäras av inspiration och skaparglädje och formar arbetsgrupper, nätverk och vad vi nu känner för, med hjälp av metoden Open Space. Antagligen har vi redan en hemsida klar kvällen till ära. Den kan vi fylla med allt spännande som vi kommer på!

Vi kröner dagen med en kvalitets- och festmåltid, där vi kan fortsätta att lära känna varandra och smida planer!

OBS! Viktigt med föranmälan! Anmäl dig så snart som möjligt och senast den 28 februari, så att måltiden kan planeras!!! Det är veganmat. Om du vill förtära alkoholhaltiga drycker får du ta med dem själv. Maten kostar c:a 70 kr.Plats: Glokala folkhögskolan, Rolfsgatan 16, Malmö


Kom och lek med professor Donald Huisingh!

12 mars kl.13 – 16 på lärarutbildningen i Malmö

Vi går vidare på temat samarbete, skaparglädje och lekfullhet genom att ordna en kurs i samarbetsövningar och lekar på lärarutbildningen i Malmö. Den leds professor Donald Huisingh, som är en internationellt känd forskare. Denna kurs rekommenderar jag alla att gå, gammal som ung. Sprid gärna information om kursen! Jag bifogar en affisch.

Obs! Föranmälan senast 9 mars. Kostnad 100 kr betalas kontant på plats.


Aktivitetsdag i Skogsträdgården
19 mars kl. 10 -16 på Holma
Vi beskär hasselbuskar, fruktträd och bärbuskar och tar hand om de övervintrande växterna i växthuset. Det är läge att se vad vi har för växter att använda i olika skogsträdgårdsprojekt. Vi börjar diskussionen om hur vi skall lägga upp årets arbete och förbereder årsmötet.


Agroforestry – en katalysator i landsbygdsutvecklingen?
23 mars  kl. 18.00 -21.30  på Holma

Kursen är gratis och vänder sig i första hand till personer som bor på den skånska landsbygden. Den är finansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Anmälan: Anmälan kan endast göras på http://kompass.lrf.se/Public/1,2/SearchCourse.aspx 

Man hittar kursen lättast genom att använda utbudskoden  12514 på kompass.lrf.se


Årsmöte i Skogsträdgårdens vänner
3 april på Holma kl.10 -16
Kombinerat årsmöte och aktivitetsdag.


Aktivitet i projektet ”Nya frukter”
15-17 april    
Vi som är med i projektet ”Nya frukter” har en workshop med växtekolog Mårten Hammer om marktäckare, arbetar med växtdatabasen och åker och hälsar på växtförädlaren Viktor Trajkovski i Stenestad. Mer information kommer senare.


Distanskurs i permakulturdesign
3-5 juni på Holma i Höör, 19-22 augusti på St. Hans gränd i Lund, 21-23 oktober på Glokala folkhögskolan i Malmö
Permakulturkursen kommer för första gången att hållas som en folkhögskolekurs på distans. Det är Glokala folkhögskolan som är arrangör. Observera att kursen bygger på samarbete i grupper och kräver en hel del arbete mellan kurstillfällena. Själva kursen är gratis. Man får själv betala kost och logi. Datumen är spikade och mer information kommer snart på Glokala folkhögskolans hemsida. Ni kommer att kunna ansöka till kursen online genom att gå in på http://www.glokala.se/content/index.php?option=com_rsform&Itemid=448


Kalendarium för våren:

5 mars                                 Kick-off för Permakultur i Skåne
12 mars                               Kurs i New Games i lärarutbildningens idrottshall i Malmö
19 mars                               Aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma
23 mars                               Kurs (föredrag): ”Agroforestry – en katalysator i landsbygdsutvecklingen?” på Holma
3 april                                  Årsmöte och aktivitetsdag i Skogsträdgården på Holma
15-17 april                           Aktiviteter i projektet ”Nya frukter”
23 april                                Aktivitesdag i Skogsträdgården
14 maj                                 Aktivitetsdag i Skogsträdgården
22 maj                                 Kortkurs i permakulturpedagogik
3-5 juni                                Distanskursen i permakulturdesign, del 1. (Övriga tillfällen är 19-22 augusti på St.Hansgården i Lund och 21-23 oktober på Glokala folkhögskolan i Malmö)
18 juni                                 Aktivitetsdag i Skogsträdgården

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28