Nyhetsbrev 20/12 2011. Kurser under 2012 – Distanskurs i permakulturdesign, Certifikatskurs i permakultur med jordbrukspersprktiv, Kurser på Ecotopia på Österlen. Projekt 2012 – Från skog till skogsträdgård (Mullbärsbacken), Mötesplats i förändring, Skogsträdgårdar i Malmö. Aktiviteter med Permakultur i Skåne 2012

Hej!

Här kommer årets sista nyhetsbrev från Skogsträdgården på Holma. Nyhetsbrevet handlar om projekt, kurser och andra aktiviteter under 2012 som har anknytning till permakultur och skogsträdgårdsodling.

Tyvärr blev det åter avslag på föreningen Holma Folkhögskolas ansökan om att få starta en folkhögskola på Holma. Däremot kan vi glädjas åt att andra spännande projekt har beviljats pengar. Fina julklappar!


Kurser

Kurser om perenna grönsaker

15 april i Solbyn i Dalby, 13 maj på Holma, 17 juni på Holma, 5 augusti i Solbyn och 2 september på Holma

Britta Nylinder och jag planerar att hålla fem kurser om perenna grönsaker nästa år. Det blir endagskurser, där vi vid varje tillfälle fördjupar oss i 5 – 6 matnyttiga örter. Vi tar upp biologi, ekologi, odling och användning. Valet av växter anpassas till säsongen, så att de kommer till sin rätt när vi studerar och smakar på dem. Vid varje tillfälle lagar vi mat på de växter som vi pratar om.

Kurspris: 400 kr/tillfälle

Anmälan: Du kan anmäla dig till enstaka kurstillfällen. Maila till mig så får du mer information om kurserna när det närmar sig.


Distanskurs i permakulturdesign

20-22 april i Solbyn i Dalby, 25-27 maj på Holma i Höör, 10 -12 augusti på St. Hans gränd i Lund, 5-7 oktober (Platsen är ännu inte bestämd.)

 

Vi har glädjen att även nästa år kunna erbjuda certifieringskursen i permakulturdesign som folkhögskolekurs på distans. Det är Glokala folkhögskolan som är arrangör. Observera att kursen bygger på samarbete i grupper och kräver en hel del arbete mellan kurstillfällena. Tillgång till dator och Internet är en förutsättning. Själva kursen är gratis. Man får själv betala kost och logi. Datumen är spikade och mer information kommer snart på Glokala folkhögskolans hemsida. Ni kommer att kunna ansöka till kursen online genom att gå in på http://www.glokala.se/content/index.php?option=com_rsform&Itemid=448

OBS! Antagningen sker delvis efter den ordning som ansökningarna har kommit in!

 

 

 


Certifikatkurs i permakultur – utifrån ett jordbruksperspektiv

29 juni – 8 juli på gården Ankhult utanför Södra Rörum, Hörby

I kursen används Ankhult för designuppgifterna som krävs för certifieringen. Gården skall bli en produktiv gård som fungerar som mötesplats för Södra Rörums Sambruk. Se http://www.sambruket.se/projekt-ankhult. Kopplingarna mellan människor, djur, grödor och plats är i fokus.

Kontakta Susanne Velander Vretare via e-post susanne@tradgardskafeet.se för intresseanmälan och frågor.


Permakulturkurser på Ecotopia Österlen

– med permakulturdesignern Barbara Brodegger

31 maj Introduktionskväll i Permakultur

1 – 3 juni 3 dagars grundkurs i Permakultur för dig som vill integrera permakulturprinciperna i ditt eget liv och omgestalta din egna naturliga livsmiljö

5 – 6 juni 2 dagars påbyggnadskurs för dig som är aktiv permakulturist och som vill utveckla designkonsten

För mer information: Karin Malmgren 0417 23034 karin@ecotopia.se


Projekt

 

Från skog till skogsträdgård

Glokala folkhögskolan har blivit beviljad pengar från Malmö stads miljöanslag för ett nytt spännande projekt. En skogsdunge i Lindängelund skall omvandlas till en skogsträdgård med ätliga växter. Det sker i studiecirkelform. Vi lär oss mer om växter, ekologi, skogsträdgårdsodling och designprocesser. Vi är redan ett gäng som har varit på plats och gjort en liten ”förstudie” av området. Vi har tittat en del på buskarna och träden i området och börjat fundera på hur vi kan dra nytta av dem i designen. Du kan läsa om den träffen i bloggen http://skogstradgardenlindangelund.blogspot.com/. Vi har haft ytterligare ett möte. Den gången spånade vi en del kring mer övergripande frågor: Vilken betydelse kommer den nya skogsträdgården att ha för människor i Lindängen? Hur kan den knyta an till det nya rekreationsområdet Lindängelund?  Vad har detta för betydelse för designen? Vi ser en stor potential för skogsträdgården som en attraktiv och pedagogisk mötesplats.

Vi har bestämt nästa möte till den 8 februari kl 18.00 på Kontrapunkt, Västanforsgatan 21, Malmö. Alla intresserade är hjärtligt välkomna! Då börjar projektet på riktigt!!! Vi planerar upplägget och börjar studera kartor som vi kan använda under platsanalysen. Maila gärna till mig om du tänker komma!

Mötesplats i förändring

Detta är ett projekt där Sofielunds Folkets Hus i Malmö är sökande organisation och Byalaget Sofia http://byalagetsofia.se/ är drivande. Boende i Sofielund skall arbeta med att få en lekpark, i korsningen mellan Hasselgatan och Klaragatan, att bli en trevlig mötesplats. I arbetet skall man använda sig av skogsträdgårdskonceptet och permakulturprinciper.

Förlängning av projektet Skogsträdgårdar

Projektet Skogsträdgårdar i Malmö har hållit på ett år. Syftet är att sprida skogsträdgårdsodlingen i Malmö och att bygga upp ett nätverk av intresserade. Projektet har förlängts ett halvår. Tanken är att vi skall ordna träffar / minikurser och starta nätverket. Den första träffen är planerad till den 14/2 kl.19.00 (Platsen är ännu inte bestämd.). Alla som vill få en introduktion i skogsträdgårdsodling och vill träffa andra intresserade är hjärtligt välkomna!

Aktiviteter i Permakultur i Skåne (PIS)

Det kommer att hända många spännande saker i PIS nästa år: Ny hemsida, många provsmakningstillfällen i naturens skafferi, studiebesök på permakulturgårdar och i ekobyar, byggkurser, ympning, ockulering, massugnsworkshop, introduktionskurser m.m. Om du blir medlem i Permakultur i Sverige http://www.permakultur.se/ och bor i Skåne, så blir du automatiskt medlem i PIS och får ett nyhetsbrev med information om vad som är på gång.

EN RIKTIGT GOD JUL och

ett GOTT NYTT ÅR

önskar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28

(bortrest 4/1 – 6/2 men om det är viktigt kan du maila till esbjorn.wandt@gmail.com under den tiden)